Odvážia sa poslanci zásadne zmeniť vyvlastňovanie za vyhláškové ceny?

01. 09. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výbory národnej rady SR v týchto dňoch rokujú o vládnom návrhu novely stavebného zákona. Návrh chce okrem iných zmien zmierniť zaužívanú prax vyvlastňovania nehnuteľností za tzv. vyhláškové ceny. Vyhláška nebola zmenená od roku 1991 a podľa nej určené náhrady predstavujú iba zlomok dnešných cien nehnuteľností. Vláda v návrhu priznáva, že doterajšia právna úprava je v rozpore s dvadsiatym článkom ústavy. Po novom by sa výška finančnej náhrady za vyvlastnenie mala určovať podľa ceny „za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva.“

Občianska iniciatíva (OI) „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ oslovila výbory národnej rady a ich predsedov. Upozorňuje, že vládna novela síce prináša čiastočné vylepšenie stavebného zákona z roku 1976, negarantuje však vo všetkých situáciách dodržanie ústavnej podmienky primeranosti náhrady za vyvlastnenie majetku vo verejnom záujme. Ide nielen o pozemky, ale najmä o vyvlastňovanie obývaných nehnuteľností. Ich obyvateľov po právoplatnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia vystavuje neistote a nedôstojnému zasahovaniu do ústavou chráneného práva na ochranu ich súkromného a rodinného života.

Iniciatíva zaslala predsedom výborov aj návrh na ďalšie doplnenie stavebného zákona a požiadala ich o jeho prerokovanie v národnej rade. Podstatou návrhu je uzákonenie univerzálnej zásady prednosti vecnej náhrady za vyvlastnený majetok pred náhradou v peniazoch.

Návrh OI tiež doporučuje odstrániť zo zákona diskriminujúce ustanovenie o 15-dňovej lehote, počas ktorej sa vlastník musí rozhodnúť o dobrovoľnom prevode vlastníctva svojej nehnuteľnosti na nového vlastníka. Tak mimoriadne závažné rozhodnutie o svojom majetku je nútený urobiť za podmienok určených jednostranne navrhovateľom vyvlastnenia, bez práva o podmienkach prevodu rokovať. Ak vlastník nesúhlasí, v praxi to znamená začatie vyvlastňovacieho konania a vydanie rozhodnutia o vyvlastnení. Toto diskriminačné pravidlo zaviedla v roku 2000 vtedajšia novela stavebného zákona.

OI podporuje každú, aj čiastkovú iniciatívu na pôde zákonodarného zboru, ktorá povedie k zosúladeniu zákonov s Ústavou SR až do úplného vyriešenia problematiky vyvlastňovania v celom právnom poriadku. Vyvlastňovanie je totiž roztrúsené vo viacerých zákonoch a nie je upravené jednotným spôsobom. Na iných miestach legislatívy tak aj po prípadnej novele stavebného zákona ostane naďalej zachovaná možnosť vyvlastňovať za vyhláškové ceny z roku 1991.

Návrh občianskej iniciatívy teraz reaguje iba na niekoľko najvypuklejších problémov pri vyvlastňovaní. Vychádza z konkrétnych prípadov, pri ktorých sa súčasná rozporuplná právna úprava stáva príčinou komplikácií pri budovaní verejnoprospešných stavieb. To vedie k oneskorovaniu, ba až odkladaniu ich výstavby, nárastu nákladov a tým k rozsiahlemu plytvaniu s verejnými financiami. Definitívne východisko vidí OI až v budúcom prijatí samostatného zákona o vyvlastňovaní. Ten by mal vyvlastňovanie riešiť komplexne, vrátane všetkých sprievodných problémov, na ktoré súčasná legislatíva s koreňmi v 60-tych a 70-tych rokoch minulého storočia nemyslí. Do prijatia novej legislatívy by bolo prinajmenšom žiadúce, aby kompetencia vydávať rozhodnutia o vyvlastnení prešla zo starostov a štátnych orgánov na nezávislé súdy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...