Ombudsman: Košice porušili právo na informácie

02. 08. 2009

Košice – Až po zásahu verejného ochrancu práv Mesto Košice sprístupnilo žiadateľovi informácie vo forme a rozsahu, ako požadoval a ako to ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako vyplýva z listu kancelárie ombudsmana, ktorý má redakcia SITA k dispozícii, podľa šetrenia došlo konaním povinnej osoby k porušeniu základného práva na informácie.

Ako agentúru SITA informoval sťažovateľ Karol Labaš, predmetom žiadosti bola zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosť Aupark Košice, spol. s r.o., obsahujúca citlivé záväzky. „Zmluvou sa zmluvné strany nevypovedateľne zaviazali k súčinnosti pri nadobudnutí vlastníckeho alebo podobného práva k pozemku vo vlastníctve spoločnosti Realman s.r.o. Nevysporiadanie pozemku bráni výstavbe obchodno-zábavného centra Aupark v naplánovanom umiestnení a rozsahu,“ informoval Labaš.

Mesto opakovane odmietlo poskytnúť informáciu o zmluve. Zámienkou pre trojnásobné odmietnutie žiadosti bola požiadavka mesta, aby žiadateľ spresnil, o ktorú časť zmluvy má záujem. Takáto požiadavka nemá oporu v zákone a žiadateľ na ňu nepristúpil.

Podľa ombudsmana, Mesto Košice žiadateľovi vyhovelo až po vyše troch mesiacoch od prevzatia žiadosti, čím mnohonásobne prekročilo 8-dňovú zákonom stanovenú lehotu na jej vybavenie. Mesto zo zákona o verejnom ochrancovi práv musí v dvadsaťdňovej lehote informovať ombudsmana o opatreniach prijatých k náprave.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...