Ombudsman: Košice porušili právo na informácie

02. 08. 2009

Košice – Až po zásahu verejného ochrancu práv Mesto Košice sprístupnilo žiadateľovi informácie vo forme a rozsahu, ako požadoval a ako to ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Ako vyplýva z listu kancelárie ombudsmana, ktorý má redakcia SITA k dispozícii, podľa šetrenia došlo konaním povinnej osoby k porušeniu základného práva na informácie.

Ako agentúru SITA informoval sťažovateľ Karol Labaš, predmetom žiadosti bola zmluva o spolupráci medzi mestom Košice a spoločnosť Aupark Košice, spol. s r.o., obsahujúca citlivé záväzky. „Zmluvou sa zmluvné strany nevypovedateľne zaviazali k súčinnosti pri nadobudnutí vlastníckeho alebo podobného práva k pozemku vo vlastníctve spoločnosti Realman s.r.o. Nevysporiadanie pozemku bráni výstavbe obchodno-zábavného centra Aupark v naplánovanom umiestnení a rozsahu,“ informoval Labaš.

Mesto opakovane odmietlo poskytnúť informáciu o zmluve. Zámienkou pre trojnásobné odmietnutie žiadosti bola požiadavka mesta, aby žiadateľ spresnil, o ktorú časť zmluvy má záujem. Takáto požiadavka nemá oporu v zákone a žiadateľ na ňu nepristúpil.

Podľa ombudsmana, Mesto Košice žiadateľovi vyhovelo až po vyše troch mesiacoch od prevzatia žiadosti, čím mnohonásobne prekročilo 8-dňovú zákonom stanovenú lehotu na jej vybavenie. Mesto zo zákona o verejnom ochrancovi práv musí v dvadsaťdňovej lehote informovať ombudsmana o opatreniach prijatých k náprave.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.