Opravy výtlkov síce potešia, no kvalita prác je zlá. Prešovčania platia za "fušovanie"

V máji sme videli na mmohých miestach v Prešove cestárov, ako opravujú mestské cesty. Daňového poplatníka to poteší, no len kým sa lepšie nepozrie na kvalitu prác. Platí mesto za práce, ktoré sa nerobia tak, ako by sa mali?

Tohoročná zima a zmeny teplôt medzi teplým dňom a mrazivou nocou našťastie príliš neublížili cestám v našom meste. Cestári sa pustili do opráv ciest v takom rozsahu, ako dovolil mestský rozpočet.

Zdá sa však, že zároveň si "pripravili" robotu dopredu aj na ďalší rok.

Šofér spoza volantu vidí len krásny čierny asfalt. Nemá dôvod výjsť z auta von a pozrieť sa bližšie na prácu cestárov.

Mňa to však zaujíma a podobne viacerí upozorňujeme na to, že výtlky síce sú naoko opravené, ale pravdepodobne nekvalitne a bez dodržania noriem.

Dôsledkom sú opakované opravy výtlkov a mrhanie prostriedkami mesta.

Pekne je to vidieť napríklad pri opravených výtlkoch na Kúpeľnej ulici a ulici Tarasa Ševčenka, kde je niekde výtlk na výtlku.

Všimnite si pozorne medzery na okrajoch opravených výtlkov. Tie tam správne nemajú byť, mali by byť zaliate zálievkou. Avšak zálievku tam neuvidíte, hoci v cenníku zmluvy s Mestom Prešov taká položka je a vôbec nestojí veľa.

Cez tieto ponechané medzery totiž z povrchu cestu vniká do telesa cesty voda.

V prechodnom ročnom období táto voda pod povrchom vozovky zamrzne, pri tom zväčší svoj objem (učivo základnej školy) a rozruší všetko okolo seba. Do nových trhlín cez deň vnikne ďalšia voda, v noci zamrzne a dielo skazy pokračuje až do príchodu jari.

Čo hovorí zdravý sedliacký rozum a legislatíva?

Zhodou okolností hovoria to isté - že robota sa má robiť poriadne, aby to bolo dlhodobo najlacnejšie.

Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia.

Oprava pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre.

Príčinou opakovaných výtlkov je nekvalitná oprava. Môžete nahliadnuť do predpisov, ktoré udávajú postup opravy, ktorý by mal byť pri sanácii výtlkov v obrusnej vrstve vozoviek aplikovaný.

Toto všetko by cestári mali vedieť. Ak by nevedeli, tak ministerstvo dopravy vymyslelo a vydalo technické podmienky, ktoré by cestári mali dodržiavať.

Čo to znamená v ľudskej reči?

V zásade je niekoľko technológií na opravu výtlkov. Rozhoduje druh výtlku (resp. výmrazku, trhliny a pod.), či ide o operatívnu opravu výtlku (napríklad v zime) alebo o konečnú opravu výtlku.

Rozhoduje samozrejme aj dostupná technológia.

No vždy by mal byť dodržaný správny technologický postup!

Mám dojem, že v Prešove to tak roky nie je.

Na jar sa tak síce potešíme, že "sa niečo robí", ale keďže naša pamäť je krátka, ani si neuvedomíme, že sa neraz opravujú nesprávne opravené výtlky z minulého obdobia.

A zrejme sa opakovane platí oprava toho, čo už bolo raz zaplatené.

Kde je problém?

Oprava výtlkov najčastejšou technológiou teplej živičnej zmesi (tzv. asfaltobetón) pozostáva z týchto úkonov:

  1. príprava podkladu opravovanej lokality - zapílenie hrán úpravy, vybúranie porušenej časti vozovky a vyčistenie úpravy,
  2. náter hrán a miesta opravy poruchy asfaltovou emulziou,
  3. dovoz, spracovanie živičnej zmesi na mieste opravy vozovky,
  4. hutnenie hotovej úpravy a ošetrenie styčných spojov (zálievka) asfaltovou emulziou,
  5. odvoz vybúraného materiálu na skládku resp. zberové miesto.

Pravdupovediac, pohybujem sa po uliciach mesta dosť a hoci pochybujem o dodržiavaní správneho postupu, nebudem tvrdiť, že vyrezaný otvor cestári precízne nevyčistia stlačeným vzduchom a hrany spolu s miestom opravy nenatrú asfaltovou emulziou.

Nikdy som to však u cestárov na mestských cestách nevidel, ale pripúšťam, že sa to deje vtedy, keď sa akurát nepozerám. Ak to niekto videl, dajte mi prosím vedieť.

Čo je však nesporné, to je chýbajúca zálievka styčných spojov asfaltovou emulziou. To, že chýba, sa totiž dá skontrolovať voľným okom, dokonca aj spoza volantu.

Bez zálievky sa životnosť opravy rapídne znižuje, v extrémnom prípade akurát tak do najbližšej zimy.

Radnica dlhodobo zlyháva

V súčasnosti miestne komunikácie pre mesto Prešov opravuje Doprastav.

Zmluvu na 48 mesiacov podpísal bývalý primátor Pavel Hagyari 26. júna 2012. Do ukončenia účinnosti zmluvy ostáva ešte niečo vyše roka.

Zmluvu som zverejnil v článku, ktorý môžete nájsť na konci tohto textu alebo priamo kliknúť na jej kópiu.

Zujímavé sú v nej aj články 1.9, 2.1 a 2.4:

"1. 9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k vykonávaniu opráv a udržby potrebné a že udržbu bude vykonávať s odbornou starostlivosťou na svoje naklády a na svoje nebezpecenstvo.

2. Podmienky vykonávania opravy a údržby
2.1  Zhotoviteľ je povinný vvkonávať udržbu s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bola vvkonávaná v súlade:
a)  so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)  s rozhodnutiami orgánov verejnej správy,
c)  s technickými normami, aj keď nie sú právne zaväzné...

2.4 Pred začatím vykonávania údržby podľa jednotlivej čiastkovej realizačnej zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vvpracovať a odovzdať objednávateľovi:
jednoduchý technologický postup vykonávania udržby...
"

Zmluvne je teda všetko dohodnuté, výtlky by mali byť opravované poriadne so zálievkou.

Prax je však iná a zdá sa, že na radnici je to jej vedeniu buď jedno alebo sa ešte stále funguje v roky zabehnutých koľajách a kvalitu prác nikto v skutočnosti nekontroluje a práce dôsledne nepreberá.

Bol by som veľmi nerád, ak by sa ukázalo, že prebranie prác je len formálne a mesto posiela na účet Doprastavu peniaze aj za práce, ktoré vykonané byť mali, ale nie sú.

Pritom riešenie je úplne jednoduché. Úplne by postačilo, ak by vedenie radnice konečne začalo lepšie kontrolovať zmluvných subdodávateľov prác a vymáhať od nich poriadnu robotu.

V predchádzajúcom volebnom období sa zdalo, že sa platí za odfláknutú robotu buď úmyselne, alebo z ľahostajnosti alebo kvôli neschopnosti vedenia radnice.

Ktorý dôvod je to v súčasnosti, to môžeme hádať. Manažment základných procesov na radnici stále zlyháva, patrilo by sa v tejto oblasti už konečne priniesť zásadné zlepšenie. Radnica totiž nie je len o byrokracii, ale najmä o rozumnom manažmente mesta.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.