Otvorili nový úsek diaľnice pri Levoči, ktorý staval Váhostav

Prvú časť novej diaľnice pri Levoči slávnostne otvorili v utorok. Ide o 9–kilometrový úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, ktorý sa začína pri Spišskom Štvrtku a končí sa pri Levoči. Vodiči tak stále budú prechádzať centrom Levoče.

20. 10. 2015

Stavbu realizovali spoločnosti Váhostav – SK a Bögl a Krýsl. Súčasťou otvoreného úseku je aj most pri Kurimanoch, ktorého stavba si vyžiadala štyri ľudské životy po páde výstuží.

Okrem ministra Jána Počiatka strihali pásku aj vyžrebovaní vodiči, ktorí sa zúčastnili súťaže Národnej diaľničnej spoločnosti s názvom Chcem strihať.

Nadväzujúci druhý úsek D1 Jánovce – Jablonov II. s dĺžkou 9,5 kilometra bude otvorený v novembri. Začínať sa bude južne od Levoče a napojí sa na existujúcu diaľnicu Jánovce – Studenec pri Nemešanoch. Potom už diaľnica obíde Levoču.

V priebehu novembra a decembra sa následne bude otvárať diaľnica od Fričoviec po Sviniu a následne už vznikne súvislé spojenie Ružomberka s Prešovom.

Do konca roka odovzdajú štyri úseky diaľnic

Zmluvná cena za výstavbu prvého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov bola 59,9 milióna eur. Projekt bol financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Spomínaná časť diaľnice podstatne zníži dopravné zaťaženie na ceste prvej triedy I/18, na ktorej intenzita cestnej dopravy podľa posledného sčítania dopravy dosahovala aj viac ako 15 tisíc vozidiel za 24 hodín. Podiel nákladnej dopravy pri tom tvoril asi 20 %. Podľa ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka, ktorý sa na otvorení úseku zúčastnil, o mesiac budú otvorené ďalšie dva úseky na Prešov. Ako povedal, vznikne tak ucelený úsek od Ružomberka až po Prešov, čo bude znamenať prínos pre celý región. Druhá časť diaľnice Jánovce – Jablonov II. bude mať dĺžku 9,5 kilometra, začínať sa bude južne od Levoče a napojí sa na diaľnicu Jánovce – Studenec pri Nemešanoch.

Výstavba prvého úseku diaľnice si vyžiadala aj obete. V novembri 2012 sa počas nej zrútil most pri obci Iliašovce, o život vtedy prišli štyria robotníci a jedenásť ľudí sa zranilo. Minister Počiatek v utorok povedal, že vyšetrovanie bolo v tomto prípade ukončené. "Je v rukách prokuratúry, či budú alebo nebudú vznesené obvinenia, a ako to bude pokračovať. Verím, že v najbližších týždňoch sa dozvieme výsledok tejto trojročnej ságy,“ dodal.

Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Váhostav a spoločnosť Bögl a Krýsl. Začala s ňou v júni 2011, diaľnica mala byť hotová do konca roka 2013, neskôr sa dostavba posunula na leto 2014. „Otváranie diaľnice je možné vždy len vtedy, keď sú ukončené všetky procesy viažuce k sprevádzkovaniu diaľničného úseku a Národná diaľničná spoločnosť mala tento jeden termín ako termín otvorenia diaľnice. Druhou vecou je, že počas výstavby nastali komplikácie a zmluvný termín odovzdania diela bol posúvaný,“ vysvetlil Gajdoš.

Svoju nespokojnosť s priebehom výstavby diaľnice prišlo prostredníctvom transparentu vyjadriť niekoľko ľudí, medzi ktorými bol aj poslanec NR SR a predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič. Počiatek na ich nespokojnosť reagoval slovami, že „je potrebné si uvedomiť, že tieto diaľnice pochádzajú z éry takzvaných glorifikovaných lacných diaľnic, ktoré sa v konečnom dôsledku neukázali ako najlacnejšie, ale ako najkomplikova­nejšie, práve z titulu, že vtedajšia garnitúra oslavovala ceny, ktoré sa už vtedy javili ako nereálne“. „Aj vtedy, keď sme boli v opozícii, sme to tvrdili, nikto to nepočúval, nakoniec sa to ukázalo ako pravda. Museli sme sa prispôsobiť situácii, dnes budú v nových zmluvách inštrumenty na to, aby sa niečo také nemohlo stať. Zhotovitelia budú povinní skladať aj špeciálnu bankovú záruku, ktorá bude určená len na ochranu subdodávateľov,“ povedal Počiatek.

Úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, I. úsek, je súčasťou základnej európskej TEN-T siete Rýn -Dunaj a je pokračovaním úseku Mengusovce – Jánovce, ktorý bol sprevádzkovaný v roku 2010. V križovatke Spišský Štvrtok, ktorá bola v rámci stavby dobudovaná do definitívnej podoby bude umožnené napojenie diaľnice D1 na cestu I/18.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...