OZ Táborisko upozorňuje na nečinnosť mesta

Občianske združenie (OZ) Táborisko sa včera na stretnutí s médiami snažilo upozorniť na neriešené problémy v meste.

14. 01. 2009

Prešov - Táborisko je zachovanou obytnou zónou, ohraničenou na východe Šafárikovou a na západe Vajanského ulicou. OZ sa snaží o jej zachovanie na bývanie.

Problémom najmä doprava

Problémom je hlavne predimenzovaná nákladná doprava na Šafárikovaj ulici, ktorá je cestou I. triedy. Združenie rieši aj otázky hluku a znečistenia, sťaženého prechodu cez cestu, zachovania zelene a iné podnety od občanov. Riešenie vidí v odklonenení nákladnej dopravy zo Šafárikovaj a Hollého ulice na Sídlisko Sekčov, respektíve vo vybudovaní obchvatu.

"Korešpondencia a stretnutia, hlavne cez Výbor mestskej časti k riešeniu dopravy, nestačili. Jednoducho sa nič nedialo," tvrdí Mária Dajčová, zástupkyňa OZ Táborisko k predchádzajúcim krokom. Podľa jej vyjadrení dopravná záťaž ruší ľudí a ničí urbanistický charakter Táboriska. "Je to obytná zóna a my ako starí obyvatelia poznáme jej hodnotu. Sú tam architektonicky vzácne fasády, to nakoniec mesto ocenilo tým, že zapísalo deväť domov medzi pamätihodnosti."

Hodnoty hlučnosti sú hraničné

Michal Kozák z OZ informoval o výsledkoch meraní hlučnosti, ktoré vykonal Nezávislý regionálny úrad verejného zdravotníctva: "Odporúčané hodnoty ministerstva životného prostredia sú 30 dB, prípustné 50 dB cez deň, 45 dB v noci. Skutočne namerané hodnoty sú nad hranicou 70 dB cez deň, popoludní a v nočnom pokoji 66,3 dB. Teda sú o viac ako 20 decibelov vyššie ako prípustné hodnoty."

Podľa Kozáka sa už pred rokmi malo mesto zamyslieť nad vytvorením vonkajšieho obchvatu Prešova. "Zástupca mesta nás neprijal, a z toho dôvodu takto vystupujeme. Sú dôležitejšie veci v Prešove ako kongresové centrum, či socha Krista, a to vyriešiť obrovský problém s dopravou", doplnil M. Kozák.

Mesto sa na dopravu chce sústrediť

"Doprava je v tomto roku prioritou pre primátora aj mesto. Do dvoch týždňov budeme mať spracovaný projekt riešenia, ktorý sa týka aj tejto cesty I. triedy. Keďže nejde o mestskú cestu, ale komunikáciu, ktorá patrí Slovenskej správe ciest, aj z jej strany musia prísť aktívne riešenia," tlmočil stanovisko primátora mesta jeho hovorca Michal Kaliňák. Podľa neho je východiskom plynulé rozloženie dopravy a úpravy v premávke, ktoré rovnomerne odľahčia všetky frekventované ťahy.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.