Paragrafové znenie nového stavebného zákona bude hotové ešte tento mesiac

Ako informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), jedny z hlavných cieľov pripravovaného nového stavebného zákona z dielne MDVRR SR je odľahčiť odstraňovanie čiernych stavieb a znížiť mieru byrokracie pre ľudí na úradoch. Paragrafové znenie zákona bude hotové do konca januára 2013.

03. 01. 2013

Nový zákon zjednoduší ľuďom život pri vybavovaní záležitostí na stavebných úradoch. Občania tak budú môcť na stavebných úradoch jednoduchšie  a rýchlejšie vybaviť  všetky svoje záležitosti. Urýchlia sa povoľovacie procesy, upraví sa okruh stavieb, pri ktorých  bude možné využiť jednoduchší administratívny postup (napr. bude možné spojiť stavebné a územné konania). Sprísnia sa aj odborné nároky na pracovníkov stavebných úradov, aby vedeli dôslednejšie uplatňovať zákony v praxi.

Naopak, technicky náročným stavbám bude venovaná zvýšená pozornosť. Ide hlavne o mostné konštrukcie, výstavbu tunelov alebo výškových budov. Tie už od začiatku funkčného obdobia považuje MDVRR SR za jednu zo svojich priorít. Nešťastie pri obci Kurimany potvrdilo, že je nevyhnutné sa intenzívne venovať téme bezpečnosti výstavby. Nový zákon sprísni celý proces stavebného konania náročných stavieb – najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Zároveň kladie väčší dôraz na stavebný dozor.

Komplexne riešená bude aj  problematika „čiernych stavieb“. „Stavebný zákon jednoznačne zavedie povinnosť odstrániť tie čierne stavby, ktoré sú v rozpore  s územným plánom,“ povedal Ján Počiatek, minister dopravy. Veľmi jasne zadefinuje podmienky, za akých bude možné dodatočne povoľovať čierne stavby. Posilní postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie, aby mohla dôslednejšie vykonávať kontrolu. Zavádza tiež minimálnu výšku pokuty pre právnické osoby za nepovolenú stavebnú činnosť.

Ďalšou novinkou je, že súčasťou nového stavebného zákona už nebude problematika vyvlastňovania. Tá bude upravená  samostatne v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktorý sa pripravuje spolu so stavebným zákonom.

Nový návrh stavebného zákona pripravuje takmer 50-členná pracovná skupina. Je zložená zo zástupcov ministerstva, stavebných úradov, samospráv, profesijných a stavovských organizácii a komôr i predstaviteľov zamestnávateľov v oblasti stavebníctva.

Súčasný stavebný zákon platí  skoro 40 rokov (od 1. 10. 1976). Aj napriek  mnohým úpravám a doplneniam je už značne zastaraný, neflexibilný a nevystihuje súčasné potreby vo výstavbe. Nevyhnutnosť nového znenia si uvedomuje aj Vláda SR, preto je jeho vypracovanie súčasťou programového vyhlásenia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...