Paragrafové znenie nového stavebného zákona bude hotové ešte tento mesiac

Ako informovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), jedny z hlavných cieľov pripravovaného nového stavebného zákona z dielne MDVRR SR je odľahčiť odstraňovanie čiernych stavieb a znížiť mieru byrokracie pre ľudí na úradoch. Paragrafové znenie zákona bude hotové do konca januára 2013.

03. 01. 2013

Nový zákon zjednoduší ľuďom život pri vybavovaní záležitostí na stavebných úradoch. Občania tak budú môcť na stavebných úradoch jednoduchšie  a rýchlejšie vybaviť  všetky svoje záležitosti. Urýchlia sa povoľovacie procesy, upraví sa okruh stavieb, pri ktorých  bude možné využiť jednoduchší administratívny postup (napr. bude možné spojiť stavebné a územné konania). Sprísnia sa aj odborné nároky na pracovníkov stavebných úradov, aby vedeli dôslednejšie uplatňovať zákony v praxi.

Naopak, technicky náročným stavbám bude venovaná zvýšená pozornosť. Ide hlavne o mostné konštrukcie, výstavbu tunelov alebo výškových budov. Tie už od začiatku funkčného obdobia považuje MDVRR SR za jednu zo svojich priorít. Nešťastie pri obci Kurimany potvrdilo, že je nevyhnutné sa intenzívne venovať téme bezpečnosti výstavby. Nový zákon sprísni celý proces stavebného konania náročných stavieb – najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Zároveň kladie väčší dôraz na stavebný dozor.

Komplexne riešená bude aj  problematika „čiernych stavieb“. „Stavebný zákon jednoznačne zavedie povinnosť odstrániť tie čierne stavby, ktoré sú v rozpore  s územným plánom,“ povedal Ján Počiatek, minister dopravy. Veľmi jasne zadefinuje podmienky, za akých bude možné dodatočne povoľovať čierne stavby. Posilní postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie, aby mohla dôslednejšie vykonávať kontrolu. Zavádza tiež minimálnu výšku pokuty pre právnické osoby za nepovolenú stavebnú činnosť.

Ďalšou novinkou je, že súčasťou nového stavebného zákona už nebude problematika vyvlastňovania. Tá bude upravená  samostatne v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktorý sa pripravuje spolu so stavebným zákonom.

Nový návrh stavebného zákona pripravuje takmer 50-členná pracovná skupina. Je zložená zo zástupcov ministerstva, stavebných úradov, samospráv, profesijných a stavovských organizácii a komôr i predstaviteľov zamestnávateľov v oblasti stavebníctva.

Súčasný stavebný zákon platí  skoro 40 rokov (od 1. 10. 1976). Aj napriek  mnohým úpravám a doplneniam je už značne zastaraný, neflexibilný a nevystihuje súčasné potreby vo výstavbe. Nevyhnutnosť nového znenia si uvedomuje aj Vláda SR, preto je jeho vypracovanie súčasťou programového vyhlásenia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.