Parkovanie po novom mestu nevynáša

Nový systém parkovania neprináša mestskej pokladnici toľko peňazí, koľko sa očakávalo. Radní sú znepokojení. Tvrdia, že parametre zmluvy sú zle nastavené a treba ju zmeniť.

Prešov - Člen mestskej rady Anton Bidovský (SF) inicioval predloženie ekonomickej analýzy nového systému parkovania. Mesto Prešov zverilo na základe koncesnej zmluvy výber parkovného spoločnosti Vinci Park Slovakia.

"Navrhol som predloženie ekonomickej analýzy, pretože bola polemika na mestskom zastupiteľstve a chcel som, aby sme ju skončili," uviedol A. Bidovský s tým, že mestskej rade už bol predložený mesačný vývoj tržieb.

Bidovský: Fixná odmena je privysoká

"Mesto podpísalo zmluvu, podľa ktorej firme platí mesačne 730-tisíc korún (24 232 eur). Z nadvýberu tejto sumy dostane mesto 75 percent," konštatoval radný. Tržby sa pohybovali od 328-tisíc (10 888 eur) do 445-tisíc korún (14 771 eur).

"Ku číslu 730-tisíc (24 232 eur) mesačne majú tržby poriadne ďaleko. Kto takéto parametre nasadil, nevieme. V minulosti malo mesto z parkovného ročné tržby 2,5 mil. Sk (asi 83-tis. eur), čo bolo mesačne priemerne 208 333 Sk (6 915). Teraz pri vyššom počte výberov a parkovacích miest sú tržby okolo 400-tisíc (13 277 eur). Z toho vyplýva, že dlhý čas mesto z toho, čo prenajalo, neuvidí nič. K sume 730-tisíc (24 232 eur) sa tak skoro nedostaneme," zdôraznil poslanec Bidovský. Fixná odmena, ktorú mesto musí platiť, je podľa neho privysoká.

Turčanová: Zmluva je nevýhodná

"Zmluva je pre mesto zjavne nevýhodná. Odporučíme primátorovi prehodnotiť zmluvu a podpísať novú," pridala sa opozičná poslankyňa Andrea Turčanová (KDH), podľa ktorej "zatiaľ mesto z toho nemá žiadny zisk".

Vinci Park: Mestu príjem garantujeme

Primátor Pavel Hagyari (NEKA) predpokladá, že príjmy do mestského rozpočtu sa postupne zvýšia. Tohto roku by mali byť na rovnakej úrovni ako vlani, keďže spoločnosť investovala veľké peniaze do prvotnej investície. V budúcnosti by mali byť príjmy vyššie. "Nárast je evidentný. Spoplatnili sme aj ďalšie plochy, ktoré patrili mestu. Aj v súvislosti s reguláciou statickej dopravy. Stávalo sa, že mnohé autá mimo Prešova si našli miesto a parkovali tam celý deň, pričom zaberali miesto vodičom, ktorí prišli na jednu, dve hodiny do mesta," povedal primátor na margo zvyšovania disciplíny vodičov. Už predčasom potvrdil vôľu prepracovať zmluvu.

"Rokujeme s mestom, s právnikmi, ako to vyriešiť tak, aby mesto malo garantovaný príjem," povedal k tejto téme riaditeľ Vinci Park Slovakia, s. r. o., Bratislava Mário Grega. Zdôraznil, že spoločnosť sa zaviazala vyplatiť mestu za dva roky minimálne 5 miliónov korún (166-tis. eur) plus zaplatiť DPH. "Samozrejme, na našu ťarchu ide celá investícia. Teda okrem klasických tržieb pre mesto ostane celá investícia mestu po ukončení zmluvy, ktorá je na päť rokov. Mesto má možnosť vypovedať zmluvu do dvoch rokov, ak my nezabezpečíme minimálne také tržby, aké malo predtým," dodal Grega.

Zo zmluvy

Zmluva medzi mestom Prešov a firmou Vinci Park Slovakia (VPS) je podpísaná na 5 rokov. Čo hovorí táto zmluva o odmene pre VPS? V článku XI. je uvedené, že VPS má za poskytnuté plnenia nárok na: "Mesačnú fixnú sumu vo výške 730 000 (fixná odmena), pričom VPS je oprávnená započítať svoju pohľadávku na zaplatenie fixnej odmeny proti pohľadávke mesta Prešov na zaplatenie sumy vybraných platieb za príslušný mesiac..." Ďalej má VPS nárok na variabilnú odmenu tvoriacu 25 percent prevádzkového zisku (rozdiel medzi celkovými vybratými platbami a fixnou odmenou). Potom je to dohodnutá odmena a tiež možná dodatočná odmena: "V prípade, že celková ročná suma inkasovaných platieb za parkovanie presiahne predpokladanú celkovú ročnú výšku platieb za parkovanie podľa tabuľky č. 10 Ponuky o viac ako 20 percent, má VPS nárok na dodatočnú odmenu vo výške 10 percent z celkovej sumy inkasovaných platieb za parkovanie."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...