Pasport miestnych komunikácii. Ako vyzerá a čo obsahuje pasport miestnych komunikácií?

Čo má obsahovať pasport miestnych komunikácií?

16. 01. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Pasportizácia miestnych komunikácií (technická evidencia) sa vypracováva na základe § 3d, ods. 8 cestného zákona, ktorý znie: „Správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vedú o týchto pozemných komunikáciách technickú evidenciu".

Rozsah a spôsob vedenia pasportu stanovuje správca komunikácií.

Pasport miestnych komunikácii je tvorený:

  • Textovou časťou
  • Tabuľkovou časťou – umožňuje aktualizáciu údajov
  • Mapovou časťou

Výstupom pasportizácie sú výkazy o pasportizačných prvkoch tvorené pre obec ako celok. Tieto sú spracované a prezentované v papierovej forme – textové zostavy, tabuľky a výkresy a v digitálnej forme.

Výsledkom pasportizácie miestnych komunikácií je:

  • očíslovaná sieť miestnych komunikácií je premietnutá do digitálnej mapy,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • sumár miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza základných technických údajov o miestnych komunikácií a ich zariadeniach,
  • miestopis miestnych komunikácií spracovaný do tabuliek v papierovej a digitálnej forme,
  • databáza fotografií každej komunikácie v postupnom slede.

Čo je to pasport?

Pasport je evidencia hmotného alebo nehmotného majetku pre jeho efektívnu prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Účelom je sledovanie životného cyklu majetku, správa a optimalizácia jeho využitia. Evidencia je potom podkladom pre zodpovedné rozhodovanie pri hospodárení s majetkom a optimalizácia nákladov na jeho prevádzku, údržbu a rozvoj.

Pre vedenie pasportnej evidencie sú využívané informačné systémy na báze relačných databáz. V prípade územne lokalizovatelných objektov možno využiť geografické informačné systémy (GIS), ktoré okrem databázových vzťahov vnášajú do evidencie aj vzťahy priestorové.

Geograficky zamerané pasporty využívajú štandardizované formáty dát a umožňujú interoperabilitu s ďalšími systémami, poskytujú užívateľom možnosť opakovaného použitia informácií, koordináciu a zdieľanie informácií efektívnym a účinným spôsobom.

Optimálnym riešením je internetová aplikácia s mapovým klientom, ktorá sprostredkováva tento informačný zdroj prostredníctvom webových technológií.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.