Pavlovič: Zastavenie prác na skládke je lepšie ako nič

25. 11. 2008

Bratislava - Zastavenie všetkých prác na stavbe pezinskej skládky odpadov trvalo síce dlho, ale rozhodne je to lepšie ako nič. Na dnešné rozhodnutie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré vydalo predbežné opatrenie, kde rozhodlo o bezodkladnom zastavení všetkých prác na stavbe pezinskej skládky odpadov, takto reagoval Jaroslav Pavlovič z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

"V tomto smere som na jednej strane rád, že ak práce ešte prebiehali, sú zastavené a už len dúfam, že rozhodnutie v predbežnom mimoodvolacom konaní bude korektné a v súlade so zákonom," dodal pre TASR Pavlovič.

Zástupca prevádzkovateľa skládky, firmy Westminster Brothers Marián Kočner sa k rozhodnutiu MŽP SR zatiaľ nevyjadril. "Vyjadrím sa, až keď bude doručené rozhodnutie. Pokiaľ som ho nečítal, tak nemôžem k tomu nič povedať," konštatoval Kočner.

Ministerstvo životného prostredia dnes v rámci mimo odvolacieho konania vo veci výstavby pezinskej skládky odpadu vydalo predbežné opatrenie.

Prikázalo investorovi bezodkladne zastaviť všetky práce na stavbe pezinskej skládky.

Dôvodom je potreba zachovať súčasný faktický stav v tomto štádiu správneho konania preto, že postupným preskúmavaním veci vzniká predpoklad, že rozhodnutie by mohlo byť zmenené alebo zrušené.

V súčasnosti nemožno verejne špecifikovať pochybenie, ku ktorému mohlo  dôjsť, pretože mimoodvolacie konanie nie je ešte ukončené.

Predbežným opatrením sa práce na stavbe pozastavujú, až do ukončenia mimoodvolacieho konania na ministerstve. V súčasnosti sa na ministerstve, príslušnom vecnom odbore spis pezinskej skládky stále posudzuje, pričom zákon neuvádza termín, dokedy má byť toto mimoodvolacie konanie ukončené.

Voči predbežnému opatreniu sa investor môže odvolať, ale odvolanie nemá odkladný účinok. Po doručení rozhodnutia tak musí investor práce zastaviť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...