Petícia za odvolanie vedúceho Odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove

Prečo odvolať Ing. Jaroslava Greguša? Pretože vyšlo oficiálne najavo, že podpísal nezákonné stavebné povolenie pre diaľničný privádzač v Prešove (tzv. Nábrežnú komunikáciu).

02. 11. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

"Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami."

Čl. 27 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Prečo odvolať Ing. Jaroslava Greguša?

Pretože vyšlo oficiálne najavo, že podpísal nezákonné stavebné povolenie pre diaľničný privádzač v Prešove (tzv. Nábrežnú komunikáciu). Podpísal ho so slovami "Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia" - a následne v odvolacom konaní bolo toto rozhodnutie zrušené zo strany ministerstva dopravy pre hrubé porušenie trinástich ustanovení zákona a ďalšie závažné nedostatky. Zrušené rozhodnutie bolo vrátené späť a ten istý úradník by mal teraz vydať a podpísať opravené rozhodnutie (podrobnosti sú uvedené v texte petície). Bude ho podpisovať s rovnakým presvedčením ako zrušené rozhodnutie?

Hoci občania už vopred namietali väčšinu nedostatkov, odbor dopravy ich pripomienky odmietol ako neopodstatnené. Vedúci tohto odboru bez pochybností dokázal, že nedáva do budúcnosti žiadnu záruku, že jeho ďalšie rozhodnutia budú odborné a zákonné. Odísť so svojho postu však nemieni a rozhoduje ďalej. Ak by jeho rozhodnutie nebolo zrušené, doplatili by na neho občania Prešova, ktorým by diaľničný privádzač prechádzal štyri metre od okien ich obydlí, nehovoriac o ďalších nedostatkoch, na ktoré upozornilo aj ministerstvo dopravy (vymenované sú hneď v nasledujúcom článku). Stále by platilo, že štátny úradník môže beztrestne porušovať zákon, pretože mu vôbec nič nehrozí...

Ako podporiť petíciu?

Stiahnite a vytlačte petičný hárok. Hárok vytlačte obojstranne tak, že na jednej strane bude text petície a na druhej strane miesto pre podpisy.

Petičný hárok podpíšte a dajte podpísať občanom, ktorí petíciu podporujú a neželajú si beztrestné porušovanie zákonov zo strany štátnych úradníkov. Podrobnosti o kauze sú v texte petície na petičnom hárku a v priložených článkoch.

Na tento druh petície netreba uvádzať rodné číslo!

Podpísané petičné hárky doručte osobne alebo poštovou zásielkou na adresu petičného výboru resp. osoby poverenej na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu - najneskôr tak, aby ich petičný výbor prijal do nedele 11. novembra 2001.

Súbory na stiahnutie

rv20011029_01.mp3

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...