Pezinčania informovali Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze Pezinská skládka

Pezinčania listom informovali Výbor pre petície Európskeho parlamentu o nových skutočnostiach v kauze Pezinská skládka. Výbor prešetruje petíciu, ktorú mu Pezinčania zaslali ešte v novembri minulého roka, a v ktorej poukazujú na porušovanie svojich práv vyplývajúcich z európskej právnej úpravy. Petíciu svojimi podpismi podporilo vyše 8000 ľudí.

27. 09. 2009

V máji Európsky parlament informoval zástupcov Pezinčanov o tom, že na základe ich petície požiadal Európsku komisiu o zahájenie predbežného vyšetrovania povolenia skládky odpadov v Pezinku. Konštatoval tiež, že obsah petície spadá do pôsobnosti Európskej únie a petícia je prípustná v zmysle Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Pezinčania Európsky parlament informovali o obsahu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorým bolo zrušené integrované povolenie na skládku v Pezinku a tiež o tom, že územné rozhodnutie ostáva naďalej v platnosti. Informovali tiež o začatí ďalšieho konania o povoľovaní skládky Inšpektorátom ŽP, Bratislava. Zároveň informovali o ústavnej sťažnosti, ktorou Ekologická skládka a.s. napadla rozsudok Najvyššieho súdu SR na Ústavnom súde. O tejto sťažnosti dostali Pezinčania informáciu pred pár dňami a zatiaľ ju nemajú k dispozícii. Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým by sťažnosti vyhovel, by však mohlo, v konečnom dôsledku, zvrátiť súčasný stav. Možnosť budovania skládky nie je teda pre Pezinčanov bezpečne zažehnaná.

„Informovali sme Európsky parlament, že napriek novým skutočnostiam zotrvávame na skupinovej petícii v celom rozsahu, ako bola podaná“, povedala právnička Zuzana Čaputová, zástupkyňa občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

„Pokým sa v nových konaniach nebudú plne rešpektovať práva ľudí a zákony SR, budeme na to poukazovať a stáť za ľuďmi, ktorí sa domáhajú nápravy. Jednou z ciest je aj petícia Európskemu parlamentu,“ povedala Zuzana Aimaq - Fialová, riaditeľka VIA IURIS, ktoré Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...