Pezinčania informovali Európsky parlament o aktuálnom dianí v kauze Pezinská skládka

Pezinčania listom informovali Výbor pre petície Európskeho parlamentu o nových skutočnostiach v kauze Pezinská skládka. Výbor prešetruje petíciu, ktorú mu Pezinčania zaslali ešte v novembri minulého roka, a v ktorej poukazujú na porušovanie svojich práv vyplývajúcich z európskej právnej úpravy. Petíciu svojimi podpismi podporilo vyše 8000 ľudí.

27. 09. 2009

V máji Európsky parlament informoval zástupcov Pezinčanov o tom, že na základe ich petície požiadal Európsku komisiu o zahájenie predbežného vyšetrovania povolenia skládky odpadov v Pezinku. Konštatoval tiež, že obsah petície spadá do pôsobnosti Európskej únie a petícia je prípustná v zmysle Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Pezinčania Európsky parlament informovali o obsahu rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorým bolo zrušené integrované povolenie na skládku v Pezinku a tiež o tom, že územné rozhodnutie ostáva naďalej v platnosti. Informovali tiež o začatí ďalšieho konania o povoľovaní skládky Inšpektorátom ŽP, Bratislava. Zároveň informovali o ústavnej sťažnosti, ktorou Ekologická skládka a.s. napadla rozsudok Najvyššieho súdu SR na Ústavnom súde. O tejto sťažnosti dostali Pezinčania informáciu pred pár dňami a zatiaľ ju nemajú k dispozícii. Rozhodnutie Ústavného súdu, ktorým by sťažnosti vyhovel, by však mohlo, v konečnom dôsledku, zvrátiť súčasný stav. Možnosť budovania skládky nie je teda pre Pezinčanov bezpečne zažehnaná.

„Informovali sme Európsky parlament, že napriek novým skutočnostiam zotrvávame na skupinovej petícii v celom rozsahu, ako bola podaná“, povedala právnička Zuzana Čaputová, zástupkyňa občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

„Pokým sa v nových konaniach nebudú plne rešpektovať práva ľudí a zákony SR, budeme na to poukazovať a stáť za ľuďmi, ktorí sa domáhajú nápravy. Jednou z ciest je aj petícia Európskemu parlamentu,“ povedala Zuzana Aimaq - Fialová, riaditeľka VIA IURIS, ktoré Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.