Pezinčania sa na vlastné oči presvedčili, ako im "nestavajú" skládku

Asi 700 Pezinčanov aj aktivistov z iných miest v piatok absolvovalo pochod proti výstavbe skládky odpadov vo svojom meste.

10. 05. 2008

Sme pobúrení konaním niektorých úradníkov z inšpektorátu životného prostredia, ktorí tvrdia, že skládka sa nestavia, ale v Novej jame ťažia hlinu pre tehelne. Pôjdeme sa tam presvedčiť," zdôvodnil pochod Jaroslav Pavlovič z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. Následne sa z Radničného námestia vydal dav s transparentmi a bubnami na niekoľkokilometrový pochod k Novej jame.

"Sme na území neznámeho vlastníka a pod nami je vyfóliované jazierko - akumulačná nádrž podľa projektu stavby skládky. Nie je nám jasné, ako to mohli inšpektori pri kontrole prehliadnuť," konštatoval Pavlovič. "Žiadateľ žiadal vybudovať skládku v bývalej ťažobnej jame, teda tu sa už nesmie ťažiť a inšpektori ani to nezistili," pridal argument Marián Šipoš.

Ďalší aktivista Milan Konfráter potvrdil, že tam niekoľko dní videl pracovať nielen buldozery a nákladné autá, ale aj valce, ktoré utláčali povrch. "Ako sa dá ťažiť hlina valcami," opýtal sa davu. Odozvou bol piskot.

Riaditeľ Inšpektorátu životného prostredia Miroslav Held uviedol 7. mája pre TASR, že výstavba skládky odpadu v Pezinku sa nezačala. Podľa neho tón, akým túto problematiku niektoré subjekty prezentujú, je falošný a nepravdivý. Nezodpovedá skutočnosti, že v lokalite Nová jama Pezinských tehelní sa napriek súčasnému zákazu na výstavbe skládky pracuje. Tiež že nie sú pravdivé výroky, ktoré vyslovili dokonca niektorí poslanci parlamentu SR, že príslušné orgány nekonajú a zlyhávajú, ba dokonca, že štátne orgány nemajú záujem konať.

"Sme na území neznámeho vlastníka a pod nami je vyfóliované jazierko - akumulačná nádrž podľa projektu stavby skládky. Nie je nám jasné, ako to mohli inšpektori pri kontrole prehliadnuť," konštatoval Pavlovič.Zdroj: TASRPo doručení podnetu z OI a mesta Pezinok na údajné vykonávanie stavebných prác na skládke odpadu v piatok 2. mája popoludní pracovníci IŽP v nasledujúcich dvoch pracovných dňoch - pondelok a utorok 5. a 6. mája operatívne vykonali obhliadku ťažobnej jamy v uvedenej lokalite. Pri kontrole nezistili žiadne konanie, ktoré by bolo možné kvalifikovať ako stavebné práce na budovaní skládky odpadu.

V Novej jame sa 5. mája uskutočňovala normálna ťažba tehliarskej suroviny pre Pezinské tehelne, ktorú vykonávali ťažké mechanizmy a nákladná doprava. "Na druhý deň vykonali pracovníci inšpektorátu opakovanú kontrolu, nezistili vykonávanie žiadnych ťažobných ani stavebných prác a nenachádzali sa tam žiadne mechanizmy na ťažbu suroviny," potvrdil Held.

Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa Pezinských tehelní Jána Mana odčerpávanie vôd zo sedimentačnej jamy sa riadi Plánom otvárky, prípravy a dobývania, ktorý schválil Obvodný banský úrad v Bratislave. Man zároveň pri kontrole vyhlásil, že Pezinské tehelne a spoločnosť Ekologická skládka nevykonávajú v ťažobnom priestore Novej jamy žiadne stavebné práce.

Held uviedol, že IŽP bude činnosť v tejto lokalite naďalej monitorovať a vyzve stavebníka skládky odpadu - firmu Westminster Brothers, aby sa zúčastnil na stavebnom dohľade, ktorý sa uskutoční v čo najskoršom termíne. Pokiaľ ide o údajné nekonanie, resp. zlyhávanie štátnych orgánov v prípade skládky, autorom týchto výrokov Held pripomína, že IŽP ako kompetentný štátny orgán sa riadi dôsledne platnými zákonmi, veľmi konkrétne konal a koná.

Ústredie Slovenskej inšpekcie životného prostredia prijalo už na začiatku marca rozhodnutie, ktorým zrušilo rozhodnutie IŽP o vylúčení odkladného účinku odvolania a prijalo rozhodnutie, aby sa prevádzkovateľ skládky až do nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia pre skládku zdržal akýchkoľvek stavebných prác súvisiacich s jej výstavbou.

Právoplatnosť vydaného integrovaného povolenia SIŽP v súčasnosti posudzuje v odvolacom konaní. "Fakty teda hovoria, že inšpekcia operatívne koná. Pravdaže, nie podľa ľubovôle či želania niekoho, ale dôsledne podľa zákona," dodal Held.

Pezinčania si obzerajú miesto budúcej skládky.Zdroj: TASRPodľa právničky aktivistov Zuzany Čaputovej podala OI s mestom sťažnosť na "mimoriadne zvláštny postup" inšpektorov SIŽP. Občianski aktivisti 7. mája opätovne upozornili, že všetky realizované stavebné práce sa vykonávajú v čase platnosti predbežného opatrenia, ktorým sa zakazujú akékoľvek stavebné práce súvisiace s výstavbou skládky.

Napriek tvrdeniu Helda, že nebolo zistené budovanie skládky, podľa názoru viacerých stavebných inžinierov, ktorých oslovila OI, momentálne jednoznačne dochádza k realizácii stavby skládky odpadov.

"Ani pri najlepšej vôli nie je možné považovať tieto stavebné objekty za ťažbu hliny pre Pezinské tehelne. Konštatujeme, že inšpektorát ako orgán štátneho stavebného dohľadu v tejto kauze zlyhal," tvrdí Pavlovič. Zároveň sa pýta, že čo iné možno očakávať od úradníka, ktorého rozhodnutie o okamžitej výstavbe skládky bolo zrušené pre nezákonnosť.

Primátor Pezinka Oliver Solga spolu s aktivistami a ďalšími predstaviteľmi mesta aj občianskych iniciatív 2. mája protestovali proti výstavbe skládky odpadov pri Novej jame na okraji mesta, kde má byť situovaná kontroverzná nová skládka. "Myslím si, že sa začalo s výstavbou skládky. Podali sme trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Ak niekto začal konať, koná jednoznačne v rozpore so zákonom," povedal vtedy Solga.

Spoločnosť Pezinské tehelne podala cez štatutárneho zástupcu Mana trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy. Reagovala tak na podľa nej nepravdivé a zavádzajúce informácie uverejnené primátorom Pezinka i aktivistami OI týkajúce sa nezákonnej výstavby a zjavného porušovania zákazu skládky odpadov v Pezinku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...