Pezinčania vysypali pred Úrad vlády kopu smetí

12. 05. 2010

Bratislava - Niekoľko desiatok ľudí prišlo dnes pred Úrad vlády SR protestovať na znak nesúhlasu s výstavbou a prevádzkou pezinskej skládky odpadov. Ako na demonštrácii pripomenula Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, dnešná akcia bola už 14. v poradí.

Medzi dôvodmi, pre ktoré aktivisti svoj "boj" nevzdávajú, spomenula napríklad zákaz skládky v územnom pláne mesta, zavážanie skládky na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR, ktoré nemajú k dispozícii, či vydanie územného rozhodnutia, podkladu pre vydanie povolenia na skládku úradom, na čele ktorého bol majiteľ pozemkov pod skládkou. Pezinčania dnešný protest symbolicky ukončili vysypaním smetí na námestie pre Úradom vlády SR.

Pezinský primátor Oliver Solga priblížil, že mestské zastupiteľstvo odmietlo výsledky preskúmavania územného rozhodnutia, ktoré po troch rokoch ukončilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. To ponechalo v platnosti spomínané územné rozhodnutie, pričom aktualizovaný územný plán Pezinka, ktorý zakazuje výstavbu skládky odpadov, označilo za neplatný. Rezort si tak podľa právnych zástupcov mesta svojvoľne prisvojil kompetencie súdu, ktorý môže ako jediný orgán záväzne rozhodnúť, či územný plán a všeobecne záväzné nariadenie sú platné alebo nie.

Podporu nespokojným obyvateľom Pezinka dnes prišiel vyjadriť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, ktorý deklaroval, že kraj sa bude naďalej usilovať o vstup do mimoodvolacieho konania o preskúmaní územného rozhodnutia na ministerstve výstavy. "Som presvedčený, že takto silné prejavy občianskej vôle nemôžu byť dlhodobo nevyslyšané." Doplnil, že samosprávny kraj bude stáť za Pezinčanmi, ako aj za ostatnými občanmi, ktorých vôľu treba rešpektovať.

"Dnešný protest organizovaný aktivistami a primátorom Pezinka je v rozpore s oprávnenými záujmami samotných Pezinčanov, ktorí sa podpísali pod petíciu so znením My, dolupodpísaní občania, potvrdzujeme, že sme na skládku v Novej jame vyviezli odpad a súhlasíme s jej prevádzkou," reagoval Ján Man ml. zo spoločnosti Bricorp Development, ktorá je novým prevádzkovateľom skládky. Pokračoval, že okrem petície podporilo skládku aj Združenie miest a obcí malokarpatského regiónu (ZMOMR). "Petíciu aj uznesenie ZMOMR sme doručili na vedomie Úradu vlády SR, aby sa vyvrátili notoricky opakované klamstvá odporcov skládky a zabránilo tomu že viackrát opakovaná lož sa stáva pravdou."

Prípad pezinskej skládky je v súčasnosti na Ústavnom súde (ÚS) SR, ktorý rozhoduje o sťažnosti jej prevádzkovateľa voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Ten v máji 2009 zrušil rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia potvrdzujúce právoplatnosť povolenia na výstavbu a prevádzku skládky. ÚS SR tiež rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku NS SR, skládka sa tak zaváža odpadom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...