Pezinčania žiadajú Inšpektorát o vydanie rozhodnutia o nepovolení skládky

V máji tohto roku Najvyšší súd SR (NS SR) rozhodol o zrušení povolení na skládku odpadov v Pezinku a vrátil vec Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) na ďalšie konanie. Začatie tohto ďalšieho konania oznámil Inšpektorát ŽP v Bratislave Pezinčanom 25. augusta 2009. V zákonom stanovenej lehote sa Pezinčania k začatiu konania vyjadrili.

21. 09. 2009

„V našom  vyjadrení žiadame, aby Inšpektorát vydal rozhodnutie, ktorým nepovolí činnosť v prevádzke pezinskej skládky.  Svoju požiadavku odôvodňujeme rozsudkom Najvyššieho súdu SR, ktorý je pre SIŽP a Inšpektorát záväzným a príslušnou právnou úpravou. Žiadosť o povolenie predložená Ekologickou skládkou má totiž závažné právne nedostatky, v dôsledku ktorých nie sú splnené podmienky vyplývajúce zo zákona,“ povedala právnička Zuzana Čaputová, zástupkyňa občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Proces povoľovania skládok sa začína posudzovaním ich vplyvu na životné prostredie, tzv. EIA. Nasleduje územné rozhodovanie, teda rozhodnutie o umiestnení stavby v území. Poslednou fázou je integrované povoľovanie skládky realizované SIŽP.

NS SR, odvolávajúc sa na príslušné zákony v rozsudku konštatoval, že konajúci orgán je povinný preskúmavať obe rozhodnutia (EIA a územné rozhodnutie), ktorých vydanie predchádzalo integrovanému povoľovaniu. Je povinný  hodnotiť ich rovnako ako iné dôkazy. V predchádzajúcom konaní sa tejto povinnosti správne orgány vyhýbali.

NS SR zároveň v rozsudku konštatoval, že platnosť jedného z povinných podkladov, EIA, bola predĺžená spôsobom odporujúcim zákonu. Pri predĺžení jeho platnosti nebol tiež zohľadnený zákaz budovania skládky stanovený v územnom pláne mesta Pezinok. Takýto postup bol v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Tento rozpor Pezinčania v minulosti namietali opakovane podnetom na Generálnej prokuratúre, avšak bez výsledku. Až názor Najvyššieho súdu vrátil nezákonnosť EIA opäť do hry.

S oporou v rozsudku Najvyššieho súdu SR Pezinčania rovnako žiadajú Inšpektorát, aby sa zaoberal aj zákonnosťou územného rozhodnutia. V minulosti ho vydal Krajský stavebný úrad v Bratislave na čele s Jánom Manom ml., ktorý sa od júna tohto roku stal novým predsedom predstavenstva Ekologickej skládky a.s., v prospech ktorej bolo rozhodnutie vydané. Pezinčania poukazujú na rozpor územného rozhodnutia s územným plánom mesta Pezinok, keďže stavebný zákon takýto rozpor nepripúšťa.

Na základe uvedeného Pezinčania vo svojom vyjadrení konštatujú, že dva z neopomenuteľných podkladov rozhodnutia majú zásadné právne nedostatky a konajúci orgán je, v zmysle rozsudku NS SR  povinný  sa nimi zaoberať. Podľa Pezinčanov nie sú v zmysle zákona splnené podmienky na vydanie povolenia činnosti prevádzkovania skládky. Preto žiadajú Inšpektorát, aby v zmysle zákona vydal rozhodnutie o nepovolení tejto činnosti.

„Neustále podrobne sledujeme a podporujeme túto kauzu. Pezinčania sú pripravení aj naďalej hájiť svoje práva a princípy spravodlivosti všetkými legálnymi prostriedkami,“ povedala Zuzana Aimaq – Fialová, riaditeľka VIA IURIS, ktoré Pezinčanom zabezpečuje právnu pomoc.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...