Pezinská skládka: Ústavný súd potvrdil právo občanov na spravodlivý proces

Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo obyvateľa Pezinka na spravodlivý súdny proces. Rozsudok o skládke odpadov je totiž podľa Ústavného súdu neodôvodnený a svojvoľný.

01. 03. 2006

Ústavný súd včera rozhodol, že Najvyšší súd porušil právo obyvateľa Pezinka na spravodlivý súdny proces. Rozsudok z roku 2004 o účasti občanov na rozhodovaní o skládke odpadov je totiž podľa Ústavného súdu neodôvodnený a svojvoľný. Najvyšší súd sa teda prípadom bude musieť zaoberať znova.

„Považujeme to za veľmi dôležitý rozsudok, ktorý potvrdzuje ústavné práva občanov. Súdy nemôžu bez odôvodnenia rozhodnúť o tom, či občan má alebo nemá právo na účasť na verejnom rozhodovaní,“ uviedla Eva Kováčechová, advokátka, ktorá dotknutých občanov na Ústavnom súde zastupovala.

Skládka v Pezinku je prevádzkovaná bez účinných ochranných opatrení a predstavuje hrozbu pre okolité životné prostredie. Miroslav Král sa spolu s ďalším obyvateľom Pezinka od roku 2002 pokúša zapojiť do rozhodovacích procesov o osude skládky. Krajský úrad v Bratislave a následne aj Ministerstvo životného prostredia SR však občanov z účasti v konaní vylúčili. Podľa úradov v tomto prípade zastupuje záujmy občanov mesto Pezinok. „Keďže takýto postup nemá oporu v príslušných zákonoch, obrátili sme sa Najvyšší súd, ktorý žalobe najskôr vyhovel, no v odvolacom konaní rozhodol v prospech štátnych orgánov,“ poznamenala Kováčechová.

Po včerajšom rozhodnutí Ústavného súdu, bude musieť Najvyšší súd opäť preskúmať, či Miroslav Král mohol byť účastníkom konania. Bude musieť posudzovať, či rozhodnutím o skládke mohli byť dotknuté práva občana. Ide o právo na priaznivé životné prostredie a právo na súkromie.

V prípade skládky v Pezinku ide podľa Kováčechovej o verejnú kontrolu moci. „Úrady tu občanom upreli možnosť zúčastniť sa konania, ktoré môže mať vplyv na ich práva. Rozhodnutie Ústavného súdu potvrdzuje, že je účasť verejnosti kľúčová, lebo zabezpečuje ochranu pred nedostatočne prejednanými a často aj nekvalitnými rozhodnutiami.“

Občanom v Pezinku zabezpečila právnu pomoc organizácia VIA IURIS, ktorá v tejto oblasti pôsobí už dvanásť rokov. „Právny systém na Slovensku má chrániť práva ľudí. Znamená to, že súdy a iné štátne orgány majú rozhodovať v súlade s textom, ale aj duchom zákona, a majú pri tom dodržiavať ľudské práva,“ uviedol výkonný riaditeľ VIA IURIS Pavol Žilinčík.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...