Po časti budúcej R1 pri Nitre už jazdia automobily

Automobily už jazdia po časti budúcej rýchlostnej cesty R1, stavanej medzi Nitrou a Tekovskými.

23. 09. 2010

Bratislava - V križovatke Lehota pri Nitre na úseku Nitra, západ - Selenec využívajú po odovzdaní do predčasného užívania dokončený ľavý jazdný pás v dĺžke 600 metrov. Pri obci Tesárske Mlyňany zároveň dokončil zhotoviteľ projektu nový úsek cesty 1. triedy, informovala spoločnosť Granvia Construction.

Na výstavbu mostov používajú najväčšiu skruž v Európe

"V auguste sa práce na výstavbe R1 sústredili na zemné práce, pokladanie podkladových aj živičných vrstiev budúcej cesty a osádzanie prvých odlučovačov ropných látok. Pokračuje výstavba mostov vo všetkých fázach prác od pilotáže až po realizáciu nosných konštrukcií. Ku koncu augusta pracovalo na výstavbe rýchlostnej cesty R1 viac ako 1 500 pracovníkov, 333 stavebných a 500 dopravných strojov," uviedla ďalej Lenka Kubejová zo spoločnosti Granvia Construction.

V auguste pokračovali práce na stavbe R1 v nezmenenej intenzite na všetkých troch úsekoch od Nitry po Tesárske Mlyňany a na severnom obchvate Banskej Bystrice. Intenzívne rastú mosty a estakády vďaka nasadeniu pokročilých technológií vrátane najväčšej skruže v Európe na výstavbu mostov, ktorá na Slovensko prišla z Portugalska.

Pri výstavbe budúcich ciest prebiehali ako zemné práce v podobe odkopov a násypov a vylepšovania podložia, tak aj výstavba kanalizácie a prvých odlučovačov ropných látok, slúžiacich na ochranu pôdy. Postupne rastie počet dokončených čiastkových úsekov, po ktorých intenzívne jazdí doprava z Nitry v smere na Banskú Bystricu.

Stav prác na jednotlivých úsekoch diaľnice

Na úseku R1 Nitra, západ - Selenec bolo ku koncu augusta dokončených 88 a rozpracovaných ďalších 69 stavebných objektov. Práce na križovatke Lehota po dokončení ľavého pruhu teraz pokračujú v pravom jazdnom páse, a to búraním pôvodných vrstiev cesty a dokončovaním zemných prác pre ďalšie vetvy križovatky Lehota.

Na úseku Selenec - Beladice bolo stavebne dokončených 23 a rozpracovaných 47 objektov. Práce sa sústredili na prípravu zemného telesa pre stredovú kanalizáciu. V priestoroch Beladickej križovatky sa dokončil zvyšok sanačnej vrstvy.

Na úseku Beladice - Tekovské Nemce bolo dokončených 34 stavebných objektov a v štádiu rozpracovanosti sa nachádzalo ďalších 45 objektov. Práce pokračovali na budovaní násypov zemného telesa v celej trase, na časti úseku začali ukladať podkladné vrstvy vozovky.

Na stavbe ďalšieho úseku R1 - severného obchvatu Banskej Bystrice bolo ku koncu augusta dokončených 106 a rozpracovaných ďalších 132 stavebných objektov. Na preložke cesty 1. triedy č. 66 pokračovali práce na zárezoch a násypoch.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...