Po vyvlastnení domov Pod Kalváriou bojuje už len posledný mohykán

Na stránkach nášho denníka sme už neraz informovali o ľuďoch, ktorí sa museli vzdať svojich domovov v prospech verejnej stavby diaľničného obchvatu - Nábrežnej komunikácie. Len jeden z dotknutých občanov bojuje ďalej o svoje práva po vyvlastnení rodinného domu.

06. 04. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Na stránkach nášho denníka sme už neraz informovali o ľuďoch, ktorí sa museli vzdať svojich domovov v prospech verejnej stavby diaľničného obchvatu - Nábrežnej komunikácie. Len jeden z dotknutých občanov, O. D., bojuje ďalej o svoje práva po vyvlastnení rodinného domu Pod Kalváriou.

Odbor životného prostredia na Okresnom úrade (OÚ) v Prešove pozval jeho manželku Ž. na prerokovanie priestupku v súvislosti s tým, že dotknutú nehnuteľnosť, ktorú už mimochodom OÚ svojím rozhodnutím vyvlastnil, užíva bez kolaudačného rozhodnutia. Tá sa ospravedlnila a na konaní ju zastupoval manžel Oto, ale vo svojom stanovisku uvádza, že keď vlani v októbri OÚ vyvlastnil ich dom, mali k dispozíciu celú dokumentáciu a z nej je zrejmé, že v roku 1939, keď dom kúpili, sa o kolaudačných rozhodnutiach ani nechyrovalo.
"Pán D. považuje za škandalózne, že stavebný úrad žiada od neho kolaudačné rozhodnutie. Škandalózne je skôr to, že toľko rokov užíval stavbu bez spomínaného dokladu. Zákony platia pre všetkých rovnako a on sa dopustil priestupku voči stavebnému zákonu," vysvetlila nám pracovníčka OŽP OÚ Iveta Dzurňáková.

Podľa jej slov, aj keď O. D. kúpil dom v roku 1939, a vtedy platila povinnosť požiadať o užívacie povolenie, no v 70-tych rokoch, keď robili prístavbu, vtedy už zákonná povinnosť požiadať o kolaudačné rozhodnutie bola. I. Dzurňáková zároveň zdôraznila, že pri predchádzajúcich konaniach nepredložil O. D. ani list vlastníctva na dom, len na pozemok. Oslovili sme aj pána O. D. a ten s takým preukazovaním viny, ba ani s návrhom pokuty vo výške 5-tisíc korún nesúhlasí.
"Pojmy kolaudačné rozhodnutie a konanie existujú v právnom poriadku až od roku 1976 a v tom čase už bol rodinný dom užívaný tak, ako v súčasnosti. Zákon nijako neupravuje kolaudáciu stavieb, ktoré boli dokončené a dané do užívania pred nadobudnutím jeho účinnosti. Z hľadiska logiky je pre mňa jasné, že ak bola stavba dokončená a užívaná pred jeho účinnosťou, nemohla vyžadovať kolaudačné rozhodnutie. Preto svoje konanie nepovažujem za protizákonné a nemám pocit, že som sa dopustil priestupku," vysvetlil nám O. D.

Toľko štát verzus D. Zdá sa, že stavebný zákon v jeho modifikáciách a novelizáciách rôzni ľudia interpretujú rozdielne. Faktom však je, že v právnom štáte stále platí zákon, podľa ktorého nemožno človeka potrestať za skutok či priestupok, ktorý nebol protiprávny v čase vykonania. Nehovoriac o zániku zodpovednosti za priestupok, v ktorom sa hovorí, že priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynul jeden rok...

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...