Počiatek: J&T ma neovplyvní

Minister dopravy odhaduje, že diaľnica do Košíc bude najskôr v roku 2018.

Pre J&T ste dostali v prvej Ficovej vláde žltú kartu. Teraz ste minister cestovného ruchu, kde podnikajú a mohli by chcieť eurofondy. Budete mať vplyv aj na cenu mýtneho, kde má zasa účastinu J&T. Ako oddelíte kontakty s nimi a funkciu ministra?

„Vraciate sa k veci, ktorá sa mediálne uzavrela tým, že mám vzťah k J&T. Nie je to pravda. To, že som sa na 30 minút zo slušnosti zastavil na jachte, bolo považované za moju neskúsenosť. Keby to bola jachta hocikoho, tak by som sa tam zastavil. Ale to vôbec nesúvisí s J&T. Nemám s nimi kontakty, ktoré by to, čo robím, mohli ovplyvňovať.“

Nemáte s nimi kontakty?

„Len všeobecné a ako s množstvom iných. Netvrdím, že sa sa nepoznáme, ale nie som s nimi v vzťahu, aby ma mohli ovplyvňovať. Neexistuje nikto taký.“

Tykáte si s nimi?

„Tykám si s množstvom ľudí z rôznych sektorov a spoločností, ale nemajú iné postavenie ako ostatní. Nemám s nimi bližší vzťah, tak ako s tisíckami ďalších.“

Nie ste kamarát s Ivanom Jakabovičom ani s Patrikom Tkáčom?

„To, čo považujem za kamarátstvo, to určite nie je. Kamarátov má človek len pár a toto sú známi.“

Stretávate sa? Voláte si?

„Stretávame sa iba náhodne.“

Kedy naposledy?

„S kým konkrétne?“

S Jakabovičom. Tá jachta v Monaku bola jeho.

„Neviem, čia jachta to bola. Stretli sme sa možno pred rokom alebo dvomi.“

Robert Fico mal v Banskej Bystrici prejav k straníkom. Hovoril o novej dobe a transparentnosti. Súhlasíte?

„Absolútne.“

Ste najbohatší člen vlády, ale nechcete podrobnejšie vysvetliť, kde sa berú vaše príjmy. Prečo?

„Som za, nech sa urobí zákon a všetci budú musieť štandardne povedať všetko, čo povedať majú. V tomto duchu zákon absolútne plním. Nech sa navrhne detailný systém, ako budú politici zverejňovať to, čo zverejňovať majú a stopercentne sa podriadim. Nech to robia všetci rovnako.“

Nepoviete, ako ste v roku 2010 zarobili viac ako milión eur?

„Budem to robiť vždy tak, ako mi zákon káže. Keď mi bude kázať vysvetliť to v mikrodetailoch, do posledného písmenka to splním.“

Politici odstupovali pre nevysvetlené milióny korún - nie eur - český premiér Stanislav Gross. Vy máte problém povedať, kde ste zarobili milióny eur? Z čoho ich máte? Z akcií, z nehnuteľností?

„Je tu štandardný model, akým politici priznávajú majetok. Ten plním. Keď bude nový, detailnejší, opäť ho splním. Keď má niekto pochybnosti, je tu zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Som pripravený zodpovedať relevantným inštitúciám všetky otázky.“

Keď sa spýtame Fica, kde vzal majetok, zrejme nám to vysvetlí. Napriek tomu, že mu zákon prikazuje napísať len byt, chata, auto, úspory. Prečo vy nie?

„Ja tam píšem viac.“

Aj cenné papiere.

„Je tam celý formulár. Je exaktný a v stanovenej lehote ho vyplním, ako zákon káže.“

Takže, kým sa nezmení zákon, nedozvieme sa, odkiaľ sú vaše príjmy mimo platu z verejnej funkcie.

„Dozviete sa, čo mi zákon prikáže. Aj v tomto má človek nejaké súkromie. Aj z bezpečnostných dôvodov nevidím dôvod to zverejňovať, pokiaľ mi to zákon neprikazuje. Ale mám pripravené všetko tak, aby som to vedel predložiť akejkoľvek inštitúcii, keď bude treba. Na internete je taká hra - otvorená politika. Sú to formuláre, ktoré sa vypĺňajú. To je strašne primitívne. Nemá to výpovednú hodnotu. Som za, aby sme urobili schému, ktorá bude dôkladná. Nie, že tam niekto napíše niečo, čo sa nedá overiť, k ničomu to nevedie, alebo sa z toho aj tak nič nedozvieme. Urobme to poriadne a ja sa  zúčastním.“

Prečo nechcete povedať ani základnú informáciu: zarábam na akciách, alebo na predaji nehnuteľností?

„Pretože by to mohlo byť vytrhnuté z kontextu. Buď sa to bude posudzovať komplexne tak, ako to všetkým prikazuje zákon, alebo nie.“

Napadlo vám pred pár mesiacmi, že práve vy budete vysvetľovať, kedy bude dokončená diaľnica D1?

„Nie. Ale mám rád výzvy.“

Kedy bude hotová? Fico hovoril, že v roku 2010.

„Je tu plán výstavby, ktorý vygenerovala bývalá vláda. Opisuje, v akom stave sú  jednotlivé úseky a najaktuálnejšia verzia je, žiaľ, z vlaňajšieho leta. Odborné sekcie ministerstva plán aktualizujú. Už dnes je jasné, že časť z toho, čo napísali, neplatí.“

Nikto nevie, kedy sa D1 dostavia?

„Odhad roka 2017 sa bude musieť bohužiaľ posunúť.“

Na kedy - na rok 2020?

„Môj prvý odhad je zatiaľ na rok 2018. Keď hovoríme o úplne kompletnom prepojení, ide o dostavbu úplne všetkých úsekov. Na vyriešenie viacerých nevie dať nikto odpoveď. Je tu úsek Turany - Hubová,  kde je problém s environmentálnym posudzovaním. Alternatívny plán tunelových prepojení by znamenal posun minimálne o dva roky.“

Ako si predstavujete PPP  projekty? Brusel sa zaoberá tým, že sa už budú zaratávať do deficitu.

„Uvidíme, ako sa k tomu postaví Brusel, také reči tu už boli. PPP projektov je veľa po celej Európe. Nemyslím si, že sa to len tak jednoducho bude dať zvrátiť, ale Brusel je nadradený. Pokiaľ to bude fungovať podľa súčasných pravidiel, tak si viem predstaviť jediného kandidáta na PPP, a to je obchvat Bratislavy D4, pretože na tomto území sa nedá uchádzať o eurofondy.“

Chcete pokračovať v trende financovať čo najviac z eurofondov?

„To je nevyhnutnosť.“

Čo bude s tunelom Višňové? Bude k nemu alternatíva?

„Aká?“

Premiér hovoril o prepojení D1 a R1 v Ružomberku. Zaúkoloval vás takto?

„Nie. Mám úplnú voľnosť. Chýba tu komplexný strategický dokument budovania cestnej a železničnej infraštruktúry, čo budeme nevyhnutne potrebovať v horizonte desiatich, dvadsiatich či tridsiatich rokov. Podľa toho by sa mal urobiť plán výstavby. Dnes, pokiaľ chceme dočerpať operačný program doprava, máme relatívne málo pripravených úsekov, aby sme vôbec vedeli alternovať plán, keby sme niektorý úsek nemohli realizovať. Určite časť mojej energie pôjde na to, aby sa rozbehla pripravenosť nových úsekov. Treba uvažovať aj o prepojení R1 a D1 možno aj ďalšími alternatívami. Táto ma pomerne zaujala, pretože prináša ďalšiu komplexnosť prepravy na Slovensku. Pri tuneli Višňové  nevidím dôvod, prečo by sme nepokračovali vo výstavbe.“

Kto vymyslí plán? Vy alebo Vážny, ktorý je vicepremiér pre veľké projekty?

„Mám jasný mandát a podľa neho fungujem.“

Je to tak, že Vážny vymyslí a vy postavíte? Kto je šéf?

„Jasne o tom hovorí kompetenčný zákon.“

Ktorý sa bude meniť.

„Keď sa bude meniť, vyjasní sa to.“

Projekt širokorozchodnej 100-percentne podporujete, prípadne máte podmienky, za akých okolností, kto by ho mal financovať?

„Projekt bude zaujímavý, ak bude výhodný pre Slovensko. Filozoficky to tak byť môže, ale na to má dať odpoveď hĺbková analýza. Limit sú financie. Ale viem si predstaviť model, kedy by to niekto iný zafinancoval.“

Budeme na železnici cestovať lacnejšie?

„To dúfam. Nemyslím si, že lacnejšie, ale kvalitnejšie.

Chcete vpustiť viac investorov ako je Regiojet na trh?

„Z dlhodobého pohľadu tomu nezabránime, pretože o tom je liberalizácia trhu.“

V rámci delenia FNM zrejme dostanete zvyšok letiska. Pripúšťate nejaký typ privatizácie alebo vstup investora do letiska. Je to vôbec možné za vašej vlády?

„Letisko viac ako peniaze potrebuje know-how. To vybavenie, ako keby už bolo, ale obsah letisku chýba. Strategické partnerstvo by som pripustil.“

Čo to znamená? Keď to nebude privatizácia, nejaká koncesia?

„Spoločný podnik, sú dve možnosti. Buď budeme schopní nájsť taký tím, ktorý bude schopný sám rozvíjať letisko do rozmeru, ako by to vedel robiť v spolupráci s niekým. Otázka je, či sme to schopní ako štát zaplatiť a či znesie verejnosť, že manažéri, ktorí budú možno zo zahraničia, budú mať vyššie platy ako je štandard na Slovensku. Budú však schopní rozvinúť ten biznis model. Druhá možnosť je hľadať partnera v nejakej forme spolupráce. Neviem opísať teraz akej.“

Dohadovali by ste spoločný postup s Viedňou?

„Aj s inými. Je tu otázka carga, nákladnej a osobnej prepravy.“

Na letisku majú veľa zmlúv firmy Vladimíra Poóra. Vyzerá to, že je taký neformálny spoluužívateľ okrem štátu. Chcete, aby sa prehodnocovali, zmluvy na služby na letisku ako parkovanie?

„Ak je možné prehodnocovať ceny smerom nadol, určite budeme vyvíjať tlak, aby sa tak dialo všade, nielen na letisku.“

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.