Podľa Jarkovského sa NDS pri budovaní diaľnice správa nehospodárne

20. 05. 2011

Prešovský podnikateľ Peter Jarkovský, ktorý je verejnosti známy z viacerých káuz súvisiacich s pozemkami, si myslí, že diaľničný privádzač do Prešova nie je dokončený vinou Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), a. s. , ktorá sa nespráva hospodárne.

Jarkovský na dnes zvolal v Prešove tlačovú besedu, na ktorú však neprišiel a vyhlásenie tlmočil novinárom jeho právny zástupca Ján Garaj.

Úsek diaľnice otvorili pred minuloročnými parlamentnými voľbami s tým, že jeho časť nie je dokončená, čomu vraj bránili predovšetkým nevysporiadané pozemky. Garaj tlmočil názor svojho klienta, že to zdržanie vyvolalo zbytočné náklady, ktoré budú v konečnom dôsledku znášať daňoví poplatníci.

"Podľa názoru Petra Jarkovského pokiaľ by štát odkúpil od neho pozemky za ním požadovanú sumu, tak by podľa jeho predbežných výpočtov štát ušetril sumu vyše 1,5 milióna eur", povedal Garaj. Jarkovský sa vraj pri vyčíslení týchto strát opieral o údaje, ktoré získal od NDS v zmysle zákona o prístupe k informáciám, pričom sa týkajú obdobia od decembra 2009 do 31. marca 2011.

"Pán Jarkovský žiada odkúpenie svojich pozemkov, pretože ich vyvlastnenie nie je možné, nakoľko v súčasnosti trvá platné územné rozhodnutie z roku 1998 na autopredajňu, ktoré dosiaľ nikto nezrušil", povedal Garaj.

Právny zástupca vysvetlil, že NDS mieni odkúpiť viac ako tretinu pozemku jeho klienta, ten však chce predať celú parcelu, lebo zvyšok by nevedel využiť. Za celú plochu s výmerou 5075 m2 spolu s vecnými bremenami, ktoré na pozemku viaznu, požaduje vyplatenie 1,3 milióna eur. Ide vraj o cenu podľa znaleckého posudku.

Jarkovský si myslí, že ak sa nepodarí skoro dospieť k dohode, vzniknú ďalšie časové sklzy, ktoré by v konečnom dôsledku mohli vyjsť štát na ďalších zbytočne vynaložených 1,5 milióna eur.

V reakcii NDS, ktorú zaslal TASR Marcel Jánošík sa píše, že investor potrebuje od Jarkovského pozemky, za ktoré chce vlastník o 52.000 eur viac, než hovorí znalecký posudok. Okrem toho chce zaplatiť takmer 287.000 eur aj za časť pozemkov, ktoré NDS v zmysle zákona nemôže vykúpiť.

"Pán Jarkovský chce ďalej od NDS zaplatiť za bilboardy postavené na svojich pozemkov, a to sumu v celkovej výške takmer 800.000 eur", píše sa v stanovisku. Jánošík dodáva, že NDS rozporovala znalecké posudky predložené vlastníkom a požiadala Inštitút oceňovania o stanovisko, ktorý uviedol, že posudky predložené vlastníkom sú v podstatnej časti vypracované v rozpore s právnymi predpismi.

"Na základe preskúmania možno konštatovať, že takýto posudok nemôže vo všeobecnosti slúžiť ako dôveryhodný doklad o všeobecnej hodnote posudzovaného majetku", uvádza Jánošík. Doplnil, že NDS súčasne podala podnet na prešetrenie znaleckých posudkov vlastníka na Ministerstvo spravodlivosti, ktoré oslovilo znalecký ústav.

"Ten konštatoval, že ide o neobjektívne výsledky, nakoľko v posudkoch nebol vylúčený príbuzenský pomer medzi posudzovanými zmluvami, že vecné bremeno (bilboardy) bolo už na základe predložených zmlúv vyplatené, a preto tam nie sú žiadne ďalšie práva na vyplatenie náhrady", konštatuje sa v reakcii NDS.

Jánošík na záver uviedol, že Krajský stavebný úrad tiež požiadal o prešetrenie znaleckých posudkov Ústav súdneho inžinierstva a v súčasnosti sa čaká na výsledok skúmania.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.