Podľa navrhovanej novely zákona významná investícia nemusí mať národohospodársky vplyv na objem výroby alebo zamestnanosť

27. 04. 2005

Bratislava - Od septembra tohto roka by sa mala za významnú investíciu s výškou investície najmenej 1 mld. Sk považovať aj stavba určená na logistické zabezpečenie, výskum a vývoj. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý v stredu schválila vláda. Touto zmenou sa podľa rezortu hospodárstva podstatne rozšíria možnosti využitia zákona aj pre investorov, ktorí na Slovensku investujú do výskumu a vývoja.

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci novely pôvodne navrhovalo vypustiť z definície významnej investície podmienku, podľa ktorej musia byť plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť súvisiace s takouto investíciou národohospodársky významné. Po dohode na rokovaní vlády podmienka národohospodárskej významnosti zostane naďalej v zákone, avšak za národohospodársky významnú by sa mala považovať už len samotná investícia, nie jej plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť. "V blízkom čase budeme rokovať s delegáciou z Taiwanu a dostali sme predbežnú otázku, či je možné na Slovensku realizovať vytvorenie vedecko-výskumného komplexu," uviedol minister hospodárstva Pavol Rusko. Rezort sa chce preto podľa neho pripraviť na to, aby sa aj takáto investícia považovala za významnú. Podľa predloženej novely by sa mala výška investície, ktorá je označená za významnú, posudzovať podľa miery nezamestnanosti v okrese, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a nie ako v súčasnosti Štatistický úrad SR.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1999/175 O opatr. významných investícií - zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...