Podľa navrhovanej novely zákona významná investícia nemusí mať národohospodársky vplyv na objem výroby alebo zamestnanosť

27. 04. 2005

Bratislava - Od septembra tohto roka by sa mala za významnú investíciu s výškou investície najmenej 1 mld. Sk považovať aj stavba určená na logistické zabezpečenie, výskum a vývoj. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý v stredu schválila vláda. Touto zmenou sa podľa rezortu hospodárstva podstatne rozšíria možnosti využitia zákona aj pre investorov, ktorí na Slovensku investujú do výskumu a vývoja.

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci novely pôvodne navrhovalo vypustiť z definície významnej investície podmienku, podľa ktorej musia byť plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť súvisiace s takouto investíciou národohospodársky významné. Po dohode na rokovaní vlády podmienka národohospodárskej významnosti zostane naďalej v zákone, avšak za národohospodársky významnú by sa mala považovať už len samotná investícia, nie jej plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť. "V blízkom čase budeme rokovať s delegáciou z Taiwanu a dostali sme predbežnú otázku, či je možné na Slovensku realizovať vytvorenie vedecko-výskumného komplexu," uviedol minister hospodárstva Pavol Rusko. Rezort sa chce preto podľa neho pripraviť na to, aby sa aj takáto investícia považovala za významnú. Podľa predloženej novely by sa mala výška investície, ktorá je označená za významnú, posudzovať podľa miery nezamestnanosti v okrese, ktorú vykazuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a nie ako v súčasnosti Štatistický úrad SR.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

1999/175 O opatr. významných investícií - zákon

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.