Pôdu nezistených vlastníkov nemožno jednoducho zabrať

Už pätnásť rokov prebiehajú na Slovensku legislatívne procesy, ktorých účelom je usporiadať pozemkové vlastníctva a v tomto roku sa končí povinnosť vlastníkov, aby si usporiadali doklady v štátnej evidencii na správe katastra, teda aby svoj pozemok mali zapísaný na liste vlastníctva v štátnej evidencii nehnuteľností.

Podľa zákona 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom všetky pozemky, ktoré nebudú mať vlastníka evidovaného, teda podľa paragrafu 15 zákona "pozemky nezistených vlastníkov... prechádzajú ako opustené do vlastníctva štátu". Pri schvaľovaní takejto zákonnej úpravy poslanci prijali stanovisko, že majiteľ pozemku tým, že si nevybaví dokumentáciu o svojom práve, vzdáva sa tohto vlastníctva a pozemok opúšťa.

Podľa tradícií a ustanovení Občianskeho zákonníka sa opustený majetok skutočne považuje za vec nikoho - a teda prechádza do vlastníctva štátu. Tak sa to aplikuje aj v prípade tejto pôdy. No vlastníci s tým nesúhlasia. V prvom rade, k pozemkom sa hlásia, neopúšťajú ich a ani opustiť nechcú. Ba dokonca kritizujú tento zákon ako protiústavný, tvrdia, že takto im štát pôdu berie, kradne, že pozemky poštátňuje, konfiškuje, vyvlastňuje. V mnohých prípadoch argumentujú faktom, že priamo štát vytvoril veľké prekážky tomu, aby si dokumentáciu mohli zaobstarať.

Vlastníctvo treba preukazovať dokladmi na obci, u notára, na súde, na správe katastra, pomocou advokáta, cestovať atď., a ak ide o malý bezcenný pozemok, nemôže si majiteľ takýto postup dovoliť. Ak je pôda neúrodná a navyše niet záujemcu o užívanie (nájom) a hrozí povinnosť platiť pozemkovú daň, tým menej sa bude usilovať o získanie dokladov. Zákon však vyhlasuje, že títo ľudia opúšťajú svoje pozemky, vzdávajú sa svojho vlastníckeho práva.

Ale to nie je tak. Majitelia sú štátom nútení pozemky zanechať, štát im ich týmto zákonom berie. Pôda je osobitná vec: ak sa roky nebude používať, lebo majiteľ nemá výrobné prostriedky a pod., tak by musela tiež prepadnúť štátu ako opustená, čo je nezmysel. Pravda, pôvodne zákon stanovil niektoré úkony bezplatne, ale len na vydanie listu vlastníctva sa poplatky zvyšovali, na vydanie dokladov z katastra treba cestovať a hlavne strácať čas, treba platiť pozemkovú daň. Podľa ústavy "vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu". V tomto prípade štát vlastníkom pozemkov ochranu neposkytuje, ale im pozemky berie. Ak si niekto odstaví auto, policajne neprihlási a nepoužíva ho celé roky, je to auto opustené a prepadá štátu?

Náš štát pozná znevažovanie a likvidáciu súkromného vlastníctva, a preto to chce v pozemkovom práve napraviť. Napríklad usporiadaním zosúladenia vlastníctva stavieb s vlastníctvom k pozemku pri stavbách na cudzích pozemkoch. Ani jedno riešenie sa však nevydarilo: nie sú usporiadané záhradkové osady, kde sú stavby na cudzích pozemkoch. Nie je to vyriešené so stavbami v poľnohospodárskych dvoroch, stavbami vo vlastníctve obce.

Ukončením lehoty, ktorú terajší zákon na usporiadanie vlastníctva k pozemkom dáva, sa problémy neskončia. Zostane nevyčíslené množstvo oprávnených nárokov na uznanie vlastníckeho práva, pretože nárok na uznanie vlastníctva trvá, ak bolo oň požiadané a administratívne či súdne konanie bude prebiehať. Veď na Slovensku sa súdne konania zdržujú, bude to trvať často mnoho rokov a dovtedy pozemky nebudú vlastnícky usporiadané. Predsa nemožno zlikvidovať ustanovenie ústavy, že "dedenie sa zaručuje". Ak si niekto nevybaví dedičské konanie, podľa Občianskeho zákonníka by malo dedičstvo prejsť na štát ako opustené.

Zavedenie inštitútu opustených pozemkov je hrubým porušením ustanovení ústavy, ochrany vlastníctva ako základného práva občana, dedičského práva, a pretože je to vyvlastnenie, je porušený článok ústavy o vyvlastnení. Žiada sa nevyvlastniť nedoložených majiteľov pozemkov, ponechať im právo na neskoršie predloženie dokladov. Štát nech si zistí sám, ktoré pozemky nenadobudol žiadny dedič a sú jeho. Nemožno súhlasiť s tým, že v súlade s ústavou získavajú tieto pozemky nezaslúžene a neodôvodnene obce. Obce nech preberú len právo zabezpečiť na týchto pozemkoch výrobu, ak treba. Uvidíte, že o to už bojovať nebudú.

Inými slovami: zachovať pozemky pôvodným vlastníkom - vo verejnom záujme ich možno vždy vyvlastniť pre verejné potreby. Máme veľké rozlohy málo úrodnej, ladom ležiacej pôdy, o bezplatné využitie nech sa stará obec. Podnikateľ, ktorý chce pozemky využiť, si k vlastníkovi cestu nájde.

(Autor je profesorom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...