Poslanci podporili tunelový variant

Prešovskí poslanci na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva prijali uznesenie, že sú za tunelový variant diaľnice D1 Prešov-Západ - Prešov-juh, diaľničný obchvat Prešov. Uznesenie presadil poslanec Anton Bidovský (SF), aj keď tunelový variant je zakotvený v územnom pláne Prešovského samosprávneho kraja a v územnom pláne mesta.

Prešov - Problém, týkajúci sa trase diaľnice D1, otvoril na zastupiteľstve poslanec Ivan Benko (NEKA). Prečítal list predsedu Občianskeho združenia (OZ) Diaľnica a mesto Jozefa Durkáča, ktorý poslancov upozornil na znovuoživené informácie o tom, že trasa diaľnice by mala viesť cez obytnú zónu mesta:

"Tento zámer vyvoláva u obyvateľov obavy. Otvárajú sa záležitosti, ktoré už dávno boli uzatvorené. Lebo už sa povedalo, že obísť Prešov sa dá len tunelovým variantom. Svedčí o tom aj územný plán vyššieho územného celku schválený v roku 1998. Po výmene vládnej garnitúry sa však opäť objavili snahy tlačiť diaľnicu do mesta. Dokonca bola spracovaná aj technická štúdia povrchovej varianty."

Dopad na životné prostredie

Predseda OZ v liste pokračuje, že v súvislosti s rozhodnutím pre tunelový variant bola stavebná uzávera za Kalváriou zrušená. "Boli tam postavené nové rodinné domy, ďalšie sú rozostavané, respektíve sa pripravujú. Avšak v prípade, že by sa realizoval povrchový variant, bude treba zbúrať nielen niekoľko desiatok rodinných domov, ale niekoľko stoviek." Zároveň skonštatoval, že povrchový variant bude mať aj negatívny dopad na životné prostredie. "Pritom povrchová trasa diaľnice vedená územím mestskej časti II. a IV. je v rozpore z platnými zákonmi, normami a predpismi ochrany zdravia ľudí a tiež s Ústavou SR, ktorá každému zaručuje právo na priaznivé životné prostredie," zdôraznil v liste Durkáč. Napokon uviedol, že týmto listom žiadajú poslancov, aby územný plán mesta nebol spochybňovaný, teda aby diaľnica nebola tlačená do obytnej zóny.

Spôsobí to skazu Kalvárie

Primátor Pavel Hagyari na to uviedol, že osloví Národnú diaľničnú spoločnosť a bude žiadať, aby oficiálne oznámila mestu stanovisko.

Poslanec Jozef Kužma (SDKÚ-DS) na to skonštatoval, že neodbornými diskusiami na tému trasovania diaľnice sa robí veľa zlého: "Tieto spochybňovania iba nahrávajú tomu, aby za tie peniaze, čo by stálo vybudovanie tunelu v Prešove, sa prepojila Žilina s Čadcou. Myslím, že toto je hlavný zámer. Môžem to povedať veľmi zodpovedne, lebo tri roky som pôsobil v dozornej rade diaľničnej spoločnosti."

Poslanec Bidovský poznamenal, že situácia je vážna, lebo keby sa presadil povrchový variant, znamenalo by to skazu Kalvárie. Navrhol prijať uznesenie v takom zmysle, ako ho poslanci aj odhlasovali. Teda, že mesto neakceptuje výstavbu diaľnice povrchovým variantom a trvá na tunelovom riešení.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Prešov

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...