Poslanci schválili zverejňovanie zmlúv na internete

Povinne zverejnená zmluva nadobudne účinnosť až na druhý deň po jej zverejnení, pričom jej účastníci sa môžu dohodnúť aj na neskoršom termíne.

09. 12. 2010

Bratislava - Zmluvy obsahujúce verejné financie sa budú po novom povinne zverejňovať na internete. Zmenu zavádza novela Občianskeho zákonníka, ktorú dnes 77 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Návrh účinný od nového roka zavádza pravidlá na transparentnejšie a hospodárne nakladanie s verejným majetkom a prostriedkami, ktoré začnú platiť od januára budúceho roka.

Povinne zverejnená zmluva nadobudne účinnosť až na druhý deň po jej zverejnení, pričom jej účastníci sa môžu dohodnúť aj na neskoršom termíne.

Neplatí to pri dokumente, ktorý sa podpíše na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. V takomto prípade je účinná aj bez zverejnenia. Ak sa tak nestane do troch mesiacov, berie sa, že k uzatvoreniu zmluvy neprišlo.

Poslanci zároveň odobrili pozmeňovací návrh poslanca Radoslava Procházku (KDH), podľa ktorého štátne orgány, obce či vyššie územné celky nezískajú možnosť odstúpiť od uzatvorenej zmluvy v prípade zistenia jej nevýhodnosti do desiatich dní tak, ako to navrhovalo pôvodné znenie novely Občianskeho zákonníka z dielne ministerstva spravodlivosti.

Zavádza sa termín povinne zverejňovaná zmluva

Infozákon po novom definuje termín povinne zverejňovaná zmluva. Ide o písomný dokument, ktorý uzatvára povinná osoba a týka sa aj používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom.

Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v ktorej väčšinu akcií alebo väčšinový podiel vlastní štát, sa zverejní v Centrálnom registri zmlúv.

Za povinne zverejňovanú zmluvu nebude považovaná tá, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v SR a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

Poslanci totiž podporili aj pozmeňovací návrh poslancov Pavla Kuboviča (SDKÚ), Františka Šebeja (OKS/Most-Híd) a Juraja Drobu (SaS), ktorý túto zmenu zavádza.

Do 31. júla nebude povinne zverejňovanou zmluvou ani zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prechodné obdobie sa skončí 1. augusta.

Od tohto termínu bude zmluva povinne zverejňovanou, ak ju uzatvorí povinná osoba a týka sa nakladania s majetkom štátu. Zmenu presadili pozmeňovacím návrhom poslanci za SaS Peter Kalist a Stanislav Fořt.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...