Posun v prípade skládky vo Vrakuni: Envirorezort podal sedem návrhov na vyvlastnenie

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podalo v súvislosti s projektom sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni celkovo sedem návrhov na začatie vyvlastňovacieho konania.

Bývalá Dimitrovka (dnes Istrochem) vyvážala na skládku nebezpečný odpad, ktorý teraz ohrozuje vodu.

Okresný úrad rozhodol doposiaľ v piatich prípadoch a dve rozhodnutia o vyvlastnení už nadobudli právoplatnosť.

„Okrem dvoch rozhodnutí, ktoré už nadobudli právoplatnosť, majú ostatní účastníci možnosť odvolať sa. Odvolacím orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Od podaných odvolaní závisí i definitívne rozhodnutie o vyvlastnení,“ priblížil envirorezort. Pripomína, že cieľom vyvlastnenia nie je odňatie vlastníckeho práva, ale jeho dočasné obmedzenie na dobu realizácie projektu.

Ministerstvo zároveň víta rozhodnutie Okresného úradu (OÚ) Bratislava, ktorý zamietol odvolania účastníkov konania a v prípade vydaného stavebného povolenia na projekt potvrdil rozhodnutie ružinovského stavebného úradu. Stavebné povolenie by tak malo nadobudnúť právoplatnosť.

Voči tomuto rozhodnutiu nie je možné odvolať sa, účastníci konania sa však môžu prípadne obrátiť ešte na súd. „To však nemá odkladný účinok,“ povedal starosta Ružinova Martin Chren.

Avšak podmienkou na to, aby sa s projektom sanácie mohlo začať, je, aby štát dokončil vyvlastňovacie konania na niektoré pozemky. „Stavebné povolenie má v sebe podmienky, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát už má alebo úspešne vyvlastnil. A na tých ďalších sa bude môcť začať až vtedy, keď vyvlastňovacie konanie dobehne,“ podotkol Chren.

Skládka vo Vrakúni

Zo skládky do podzemných vôd unikajú pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. - Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. - Spustenie prác sa očakávalo ešte v roku 2018, povoľovací proces stále brzdia viaceré odvolania. - Rozloha skládky sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov. - Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...