Potok pri stavbe diaľnice je plný odpadu

Stavba diaľničného úseku Prešov západ - Svinia je v plnom prúde. S výstavbou však trpí životné prostredie. Miestni obyvatelia sa sťažujú, že stavbári zasypali prázdnymi PET fľašami potok pri Malom Šariši.

10. 06. 2008

Malý Šariš - Stovky prázdnych plastových fliaš zasvinili potok pri Malom Šariši. Podľa miestnych obyvateľom sú pôvodcom znečistenia ľudia z neďalekej stavby diaľnice.

Divoké skládky

„Všetky plastové fľaše končia v potoku. Robia miliardové stavby a nemajú na igelitové vrecia na odpad? Pri stavbe vznikajú nové divoké skládky," sťažuje sa pán František Namešpetra z Malého Šariša. Svoje tvrdenia dokazuje aj fotodokumentáciou.

Čo hrozí

Aké sankcie hrozia v tomto prípade znečisťovateľom životného prostredia? Ako uviedla Mgr. Jana Havrilová z Obvodného úradu životného prostredia v Prešove, za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec. Hovorí o tom zákon odpadoch. Pôvodca odpadu však môže dostať pokutu: „Fyzická osoba sa podľa § 80 ods. 1 písm. b/ zákona dopustí priestupku, ak uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. Porušenie povinnosti právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom je sankcionované pokutou za správny delikt."

Potok vyčistia

Kto je pôvodcom odpadu, nie je jasné. Keďže miestni obyvatelia tvrdia, že sú to stavbári, obrátili sme sa na ich. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Inžinierske stavby, a. s., Košice. „Inžinierske stavby Košice na stavbe D1 Svinia zriadili pre zamestnancov podmienky pre prezlečenie, občerstvenie a hygienu," uviedol projektový manažér Marcel Horváth. Tieto priestory sú v katastri Prešova, Župčian a Svinej, v blízkosti dôležitých mostných objektov. „V týchto priestoroch sú umiestnené kontajnery na komunálny odpad. Vyhadzovanie plastových fliaš po konzumácii nápojov do potoka je predmetom osobnej inteligencie každého človeka," konštatoval M. Horváth a zdôraznil, že v prípade zistenia, že potok znečisťujú ich zamestnanci, „vykonajú primerané opatrenia na zamedzenie ďalšieho znečisťovania životného prostredia". Ako dodal, „vedenie stavby upozorní zamestnancov na tento nepriaznivý jav a potok v časti staveniska pri Malom Šariši vyčistí".

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...