Použiť výnimku pri nakladaní s majetkom obce už nebude také jednoduché

16. 12. 2010

Parlament novelou upravil ustanovenie, ktoré bolo do oboch spomínaných zákonov prijaté s účinnosťou od 1. júla 2009 a zaviedlo sprísnenie podmienok pre nakladanie s majetkom. Od júla 2009 totiž obce a VÚC môžu predávať a prenajímať svoj majetok iba súťažnými metódami minimálne však za znaleckú cenu a musia o tom vopred informovať verejnosť. Tieto striktné pravidlá sa však neuplatňujú pri výnimkách uvedených v zákone.

Vyše ročná prax uplatňovania týchto pravidiel ukázala, že jedna z výnimiek, tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, bola pre mnohé samosprávy cestou pre obídenie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom. Na tento stav zareagovalo združenie Via Iuris návrhom zmeny príslušných ustanovení.

V mnohých slovenských samosprávach sa stávalo bežnou praxou, že sa uplatnenie tejto výnimky dialo bez existenciu významného dôvodu, ktorý by opodstatňoval predaj alebo prenájom majetku pod trhovú cenu. Mohlo ísť teda napríklad o predaj kamarátovi starostu pod cenu, stačilo, ak sa na tom zhodli 3/5 prítomných poslancov. Inak povedané, niektoré obce považovali za takýto dôvod hocičo, neinformovali o prevode verejnosť vopred, len potrebovali nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov. Takéto uplatňovanie novely nebolo v súlade ani s doteraz platným zákonom.

„Spresnenie podmienok uplatnenia tejto výnimky, ktorú parlament minulý týždeň prijal, je rozhodne krok dobrým smerom. Uplatnenie tohto dôvodu má mať nepochybne charakter výnimky z pravidla a má sa teda uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov,“ povedala Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Minulotýždňová novela priniesla predovšetkým zvýšenie kvóra potrebného pre uplatnenie tejto výnimky. Bude teda potrebných 3/5 zo všetkých poslancov, nie iba z prítomných.

Zároveň výslovne ukladá povinnosť odôvodniť použitie tejto výnimky pri prevode alebo prenájme majetku. Toto bude významné najmä z dôvodu spätnej kontroly, či konkrétny dôvod bol skutočne dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ďalšou dôležitou zmenou je, že obce budú musieť vopred informovať o prevode alebo prenájme majetku, ktorý má byť schvaľovaný na obecnom zastupiteľstve bez súťaže, dražby alebo pod znaleckú cenu práve z tohto dôvodu. Malo by sa tak predísť situáciám, kedy sa priamo na rokovaní zastupiteľstva vyskytli návrhy na prevod majetku a s odvolaním sa na spomínanú výnimku došlo k prevodu majetku pod trhovú cenu.

Novela sprísňujúca uplatnenie výnimky nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...