Použiť výnimku pri nakladaní s majetkom obce už nebude také jednoduché

16. 12. 2010

Parlament novelou upravil ustanovenie, ktoré bolo do oboch spomínaných zákonov prijaté s účinnosťou od 1. júla 2009 a zaviedlo sprísnenie podmienok pre nakladanie s majetkom. Od júla 2009 totiž obce a VÚC môžu predávať a prenajímať svoj majetok iba súťažnými metódami minimálne však za znaleckú cenu a musia o tom vopred informovať verejnosť. Tieto striktné pravidlá sa však neuplatňujú pri výnimkách uvedených v zákone.

Vyše ročná prax uplatňovania týchto pravidiel ukázala, že jedna z výnimiek, tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, bola pre mnohé samosprávy cestou pre obídenie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom. Na tento stav zareagovalo združenie Via Iuris návrhom zmeny príslušných ustanovení.

V mnohých slovenských samosprávach sa stávalo bežnou praxou, že sa uplatnenie tejto výnimky dialo bez existenciu významného dôvodu, ktorý by opodstatňoval predaj alebo prenájom majetku pod trhovú cenu. Mohlo ísť teda napríklad o predaj kamarátovi starostu pod cenu, stačilo, ak sa na tom zhodli 3/5 prítomných poslancov. Inak povedané, niektoré obce považovali za takýto dôvod hocičo, neinformovali o prevode verejnosť vopred, len potrebovali nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov. Takéto uplatňovanie novely nebolo v súlade ani s doteraz platným zákonom.

„Spresnenie podmienok uplatnenia tejto výnimky, ktorú parlament minulý týždeň prijal, je rozhodne krok dobrým smerom. Uplatnenie tohto dôvodu má mať nepochybne charakter výnimky z pravidla a má sa teda uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov,“ povedala Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Minulotýždňová novela priniesla predovšetkým zvýšenie kvóra potrebného pre uplatnenie tejto výnimky. Bude teda potrebných 3/5 zo všetkých poslancov, nie iba z prítomných.

Zároveň výslovne ukladá povinnosť odôvodniť použitie tejto výnimky pri prevode alebo prenájme majetku. Toto bude významné najmä z dôvodu spätnej kontroly, či konkrétny dôvod bol skutočne dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ďalšou dôležitou zmenou je, že obce budú musieť vopred informovať o prevode alebo prenájme majetku, ktorý má byť schvaľovaný na obecnom zastupiteľstve bez súťaže, dražby alebo pod znaleckú cenu práve z tohto dôvodu. Malo by sa tak predísť situáciám, kedy sa priamo na rokovaní zastupiteľstva vyskytli návrhy na prevod majetku a s odvolaním sa na spomínanú výnimku došlo k prevodu majetku pod trhovú cenu.

Novela sprísňujúca uplatnenie výnimky nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.