Použiť výnimku pri nakladaní s majetkom obce už nebude také jednoduché

16. 12. 2010

Parlament novelou upravil ustanovenie, ktoré bolo do oboch spomínaných zákonov prijaté s účinnosťou od 1. júla 2009 a zaviedlo sprísnenie podmienok pre nakladanie s majetkom. Od júla 2009 totiž obce a VÚC môžu predávať a prenajímať svoj majetok iba súťažnými metódami minimálne však za znaleckú cenu a musia o tom vopred informovať verejnosť. Tieto striktné pravidlá sa však neuplatňujú pri výnimkách uvedených v zákone.

Vyše ročná prax uplatňovania týchto pravidiel ukázala, že jedna z výnimiek, tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, bola pre mnohé samosprávy cestou pre obídenie transparentného a efektívneho nakladania s majetkom. Na tento stav zareagovalo združenie Via Iuris návrhom zmeny príslušných ustanovení.

V mnohých slovenských samosprávach sa stávalo bežnou praxou, že sa uplatnenie tejto výnimky dialo bez existenciu významného dôvodu, ktorý by opodstatňoval predaj alebo prenájom majetku pod trhovú cenu. Mohlo ísť teda napríklad o predaj kamarátovi starostu pod cenu, stačilo, ak sa na tom zhodli 3/5 prítomných poslancov. Inak povedané, niektoré obce považovali za takýto dôvod hocičo, neinformovali o prevode verejnosť vopred, len potrebovali nájsť podporu u väčšieho počtu poslancov. Takéto uplatňovanie novely nebolo v súlade ani s doteraz platným zákonom.

„Spresnenie podmienok uplatnenia tejto výnimky, ktorú parlament minulý týždeň prijal, je rozhodne krok dobrým smerom. Uplatnenie tohto dôvodu má mať nepochybne charakter výnimky z pravidla a má sa teda uplatňovať len vtedy, ak by použitie súťažných postupov malo viesť k narušeniu alebo k poškodeniu iného významného záujmu obce alebo práv a právom chránených záujmov jej obyvateľov,“ povedala Zuzana Čaputová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Minulotýždňová novela priniesla predovšetkým zvýšenie kvóra potrebného pre uplatnenie tejto výnimky. Bude teda potrebných 3/5 zo všetkých poslancov, nie iba z prítomných.

Zároveň výslovne ukladá povinnosť odôvodniť použitie tejto výnimky pri prevode alebo prenájme majetku. Toto bude významné najmä z dôvodu spätnej kontroly, či konkrétny dôvod bol skutočne dôvodom hodným osobitného zreteľa.

Ďalšou dôležitou zmenou je, že obce budú musieť vopred informovať o prevode alebo prenájme majetku, ktorý má byť schvaľovaný na obecnom zastupiteľstve bez súťaže, dražby alebo pod znaleckú cenu práve z tohto dôvodu. Malo by sa tak predísť situáciám, kedy sa priamo na rokovaní zastupiteľstva vyskytli návrhy na prevod majetku a s odvolaním sa na spomínanú výnimku došlo k prevodu majetku pod trhovú cenu.

Novela sprísňujúca uplatnenie výnimky nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...