Pozemky pod cestami tak skoro nevyplatia

Štát nemá miliardy na vyplatenie vlastníkov, obce nemajú dosť náhradných pozemkov.

Tisícky vlastníkov nevysporiadaných pozemkov pod cestami v obciach alebo pod obecnými budovami štát neplánuje vyplatiť. Bude skôr tlačiť na obce a mestá, aby im našli náhradné pozemky. Tie ich však nemajú dostatok. Kým vlastník bude na neisté peniaze alebo náhradný pozemok čakať, obce môžu budovu na ňom rekonštruovať či rozširovať. Vláda totiž včera schválila zákon, ktorý jej to dovoľuje bez náhrady. Právnik si myslí, že je to protiústavné.

Na hrane s ústavou

Nevysporiadané pozemky pritom predstavujú problém. Na stavby, ktoré na nich stoja, totiž vyššie územné celky nemôžu čerpať peniaze z eurofondov. Vláda preto schválila zákon, ktorý zriaďuje na týchto pozemkoch od júla budúceho roka vecné bremeno na úkor vlastníka. To znamená, že obec bude môcť rekonštruovať či stavať a vlastník to bude musieť strpieť dovtedy, kým pozemok nejako nevysporiadajú.

Právnik aj občiansky aktivista súhlasia, že roztrieštené vlastníctvo pod stavbami sa dá dočasne riešiť vecným bremenom, no nie bez náhrady. Právnik Viliam Karas vysvetľuje, že vecné bremeno je podľa ústavy obmedzením vlastníckeho práva, ktoré sa môže diať iba za náhradu. Zákon preto môže byť podľa neho protiústavný. Richard D r u t a r o v s k ý z občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie dodáva, že je to aj diskriminačné. „Vecné bremeno sa nevzťahuje na iné, než obecné a vuckárske stavby na cudzích pozemkoch. Aj iní vlastníci podobných stavieb by privítali ,také' riešenie,“ kritizuje D r u t a r o v s k ý.

Verejný záujem?

Premiér Robert Fico po schválení zákona pripomenul, že o tom, či niečo je alebo nie je protiústavné, rozhoduje Ústavný súd. „Museli sme už s niečím prísť, spôsobovalo to problémy mestám a VÚC-kam,“ bránil sa premiér. Predkladateľ zákona, ministerstvo financií, v pripomienkovom konaní odôvodnilo, že vecné bremeno vznikne vo verejnom záujme a o náhrade sa vlastník pozemku dohodne s obcou.

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora si myslí, že verejný záujem by mal byť prioritný. „Ako sa chcete stať vlastníkom toho, čo je verejné, pretože roky sa to v minulosti neusporiadalo. Sú to veci, ktoré slúžia verejnosti, nie je to nič výnimočné,“ povedal Sýkora. „Množstvo z nevysporiadaných má okrem toho aj neznámeho vlastníka, mnohí sa presťahovali alebo zomreli,“ dodal.

Dve neisté možnosti

Vlastníci majú podľa vládou schváleného zákona dve možnosti, ako za svoje zastavané pozemky niečo získať. Obec alebo VÚC im poskytne náhradný pozemok vo svojom katastri. Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík hovorí, že kraj má nejaké pozemky, no pravdepodobne ich nebude dosť. „Okrem toho vlastníkov bude veľa a ako sa bude určovať, komu koľko patrí,“ hovorí Chudík. Odhadol, že v Prešovskom kraji je drvivá väčšina pozemkov nevysporiadaných.

Ak obce alebo VÚC nenájdu náhradný pozemok, môžu presunúť konanie na Slovenský pozemkový fond. Ak ani ten nenájde vhodný pozemok, vlastníka by mal vyplatiť. Premiér však pred časom odhadol, že vyplatenie týchto vlastníkov by štát stálo desiatky až stovky miliárd, čo odmieta. Aj po včerajšom schválení zákona povedal, že štát nemá miliardy korún na vysporiadanie. „To by ani nebolo správne. Ak máte nejakú cestu, pod ktorou je sto vlastníkov a nikdy im to nechýbalo, sto rokov po tej ceste chodia, a zrazu sa niekto nájde a bude trvať na tom, aby mu dal niekto peniaze,“ nesúhlasí premiér. Uprednostňuje preto výmenu za iné pozemky.

Vlastník na chvoste

D r u t a r o v s k ý z občianskeho združenia hovorí, že v zákone chýbajú lehoty, dokedy musí obec alebo VÚC s vysporiadaním začať. Okrem toho obec nemá povinnosť hľadať náhradný pozemok, má „len možnosť“. Zákon takisto nerieši, čo bude, keď sa obec a vlastník nedohodnú na zámene. „Riešenie pôjde do mŕtveho bodu – čo bude vyhovovať obci, vzhľadom na zriadenie vecného bremena,“ povedal D r u t a r o v s k ý.

Sýkora zo ZMOS-u ubezpečuje, že nikto si nebude chcieť „narobiť doma nepriateľov“ a bude sa snažiť s vlastníkmi dohodnúť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.