Pozemky pod diaľnicami bude štát vyvlastňovať naďalej!

Novela cestného zákona umožní nielen predĺženie lehoty na vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami, ale zároveň aj "uprace" cestnú terminológiu a umožní jednoduchšie odstraňovanie nebezpečných bilbordov.

Súčasná právna úprava umožňovala majetkovoprávne usporiadať pozemky pod pozemnými komunikáciami formou vyvlastnenia vo verejnom záujme len do konca minulého roku. Túto lehotu je podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nevyhnutné predĺžiť o ďalších 10 rokov. Pripravilo preto novelu cestného zákona, ktorú v stredu poslanci parlamentu schválili.

Vyvlastňovanie bude pokračovať

Predĺženie možnosti vyvlastniť pozemky vo verejnom záujme séce neznie veľmi dobre, ale je to praktické rozhodnutie. Len pre zaujímavosť – v Česku je priemerná doba prípravy diaľnice vrátane majetkovo-právneho vyrovnania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov. A často kvôli špekulantom s pouemkami, cez ktoré má nová diaľnica viesť.

„Celkovo ide v novom cestnom zákone o upratanie terminológie a doladenie vysporiadania majetkových vzťahov pod existujúcimi diaľnicami a cestami a aj pri ich výstavbe vo verejnom záujme,“ hovorí dopravný analytik Jozef Drahovský. Dôležité podľa neho je najmä to, že novela tiež umožňuje odstrániť prestoje, ktoré vznikajú pri zámernom blokovaní výstavby diaľnic zo strany niektorých vlastníkov pozemkov.

V Česku je priemerná doba prípravy diaľnice...

V Česku je priemerná doba prípravy diaľnice vrátane majetkovo-právneho vyrovnania od jej návrhu po prvý výkop štyri až sedem rokov, u nás je to neuveriteľných 14 rokov.Autor: Pravda, Martin Majerníček

„Ak by sa podarilo v čo najkratšej dobe zmeniť dnes nepriaznivý pomer vyvlastnených pozemkov pod cestami zo súčasných 80:20 na minimálne 20:80 v prospech vyvlastnených pozemkov, tak by mohlo dôjsť aj k urýchleniu opráv hlavne mostov a ciest, ktoré sú dnes v zlom stave,“ myslí si riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

Už vieme, čo je „cesta“

A dôležité je aj to „upratanie terminológie“. Zadefinujú sa totiž jednotlivé triedy ciest či pojem cestná sieť. S pojmom „cesta“ sa totiž v našich zákonoch narábolo tak samozrejme, že sa akosi pozabudlo na to, že nám chýba úplne základná definícia toho, čo je cesta a čo nie. Takže po novom bude z pohľadu zákona cesta slúžiť na dopravné prepojenie obcí, okresov a krajov s mimoúrovňovými alebo úrovňovými križovatkami.

Návrhom sa ďalej nanovo vymedzuje cestné ochranné pásmo. Po novom už nebude viazané na dopravné značky, ale bude automaticky vznikať mimo zastavaného územia obce. Napríklad pri diaľniciach siaha až do vzdialenosti 100 metrov od osi vozovky priľahlého jazdného pásu.

Táto novinka by pre zmenu mala zamedziť nekontrolovateľnému osadzovaniu reklamných zariadení popri cestách prvej, druhej a tretej triedy. Dôvodom je podľa rezortu dopravy pretrvávajúci vizuálny smog najmä v extravilánoch obcí. V ochrannom pásme okolo ciest totiž reklamy (a ani žiadne iné stavby) nesmú stáť. Zároveň sa upravuje povinnosť odstrániť už umiestnenú reklamnú stavbu na cestách v lehote troch rokov od účinnosti zákona.

Jednoduchšie doručovanie

Pri líniových stavbách, akými sú napríklad diaľnice, doteraz nebolo možné oznamovať začatie kolaudačného konania a doručovať kolaudačné rozhodnutie formou verejnej vyhlášky. „V prípade líniových stavieb, keď vo väčšine prípadov vystupuje väčší počet účastníkov konania, rádovo stovky až tisíce, to spôsobuje značnú administratívnu záťaž pri kolaudácii stavby,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Po novom mal stavebný úrad oznámiť účastníkom začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Rovnakým spôsobom ako začatie kolaudačného konania by sa malo oznamovať aj kolaudačné rozhodnutie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...