Pozemky pod nedostavanou plavárňou zrejme budú vyvlastňovať

23. 07. 2003

Prešov - Zadanie pre návrh územného plánu Prešov - juhozápadné subcentrum schválilo v pondelok mestské zastupiteľstvo. Juhozápadné subcentrum je vymedzené zo severu križovatkou Obrancov mieru - Požiarnická, zo západu ulicami Pod Kalváriou a Pod Kamennou baňou, z juhu premostením Torysy a Nábrežnou komunikáciou a z východu riekou Torysa. Materiál prešiel cez plénum zastupiteľstva relatívne hladko.

"Dve veci sú v rozpore so zákonom, alebo minimálne s dobrými mravmi," uviedol svoje výhrady opozičný poslanec Jozef Kužma (DS), povolaním architekt. Jeho pripomienky ale mestský parlament neakceptoval.

Spomínané zadanie sa týka miesta, kde stojí nedostavaná krytá mestská plaváreň. Zadanie predbežne ráta s jeho dostavaním.

"Nie je v poriadku, ak mestské kúpalisko nazveme verejnoprospešnou stavbou," napadol časť materiálu J. Kužma, pričom dôvodil tým, že tento fakt si overoval, a "verejnoprospešná stavba je len taká, ktorá slúži všetkým občanom". Dodal, že na kúpaliskách a bazénoch sa vyberá vstupné, čím strácajú charakter verejnoprospešných stavieb.

Pes je však zakopaný inde. Pod 'plavárňou' nie sú vysporiadané pozemky. Tým, že sa nejaká stavba označí za verejnoprospešnú, môžu sa nevysporiadané pozemky pod ňou - za určitých podmienok - vyvlastniť. S týmto problémom si mestská samospráva užila svoje pri Nábrežnej komunikácii, pričom táto kauza dodnes nie je vyriešená.

Druhú pripomienku mal architekt Kužma k jednej dodávateľskej práci, ktorú pre mesto zabezpečuje Ateliér Urbeko.

"Aj keď táto firma vyhrala výberové konanie ešte v čase, keď jej konateľ nebol hlavným architektom mesta, myslím, že by sa týmto dostal do konfliktu záujmov. Treba túto vec doriešiť," povedal Kužma.

Primátor Milan Benč ho ubezpečoval, že hlavný architekt mesta Vladimír Ligus už má vysporiadané tieto veci.

Podrobne monitorujeme:

Vyvlastnenie potichu

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.