Práce na obchvate Bardejova sa majú začať v máji

Juhozápadný obchvat Bardejova má podľa kompetentných stavebne rásť od mája budúceho roka. Odklon dopravy mimo Bardejova za zhruba 50 miliónov eur má zlepšiť situáciu s vyťaženosťou historického centra a zvýšiť bezpečnosť.

Bardejov - Otázka vybudovania obchvatu je v Bardejove už témou desaťročí. Podľa posledného návrhu je najschodnejšia preložka cesty prvej triedy (I/77) za obcou Mokroluh smerom od Bardejova na Prešov. Investor práce plánuje s prácami začať na budúci rok.

Obchvat mesta je už dlhé roky naliehavý hlavne kvôli zvyšujúcej sa premávke v blízkosti historického centra. Tranzit nákladnej dopravy prechádza hlavne cez ulicu Štefániková, ulicu Dlhý rad, a kamióny smerujú hlavne na Prešov.

„Je potrebné efektívne odkloniť tranzitnú nákladnú dopravu z centra mesta aj kvôli ochrane kultúrneho dedičstva. Ťažké nákladné autá prechádzajú na hranici pamiatkovej zóny, ktorá je zapísané v UNESCO. Bezprostredne je ohrozované židovské suburbium, Radničné námestie, aj evanjelický chrám v tejto lokalite,“ reagoval hovorca mesta Bardejov René Semanišin.

Bardejovská radnica má pri výstavbe obchvatu spolupracovať s investorom, Slovenskou správou ciest (SSC), na majetkovoprávnom vyrovnaní pozemkov.

„Je to stavba, na ktorú čakáme, a táto investičná akcia je dôležitá aj z pohľadu rozvoja mesta. Mesto bude nápomocné a ustanovená bude komisia, ktorá bude úzko spolupracovať pri vysporiadavaní pozemkov,“ dodal R. Semanišin.

Dokončenie plánujú na rok 2015

Juhozápadný obchvat má byť vybudovaný v parametroch zodpovedajúcich dopravnej intenzite v Bardejove.

Podľa informácií od rezortu dopravy sa v súčasnosti zabezpečuje vydanie stavebného povolenia. Predpokladaný začiatok prác je máj 2013.

„V riešenom úseku má jestvujúca cesta I/77 niekoľko bodových chýb, nevyhovujúce technické a dopravné parametre, ktoré sú pri súčasnej miere dopravného zaťaženia zdrojom dopravných nehôd, často aj s tragickými následkami,“ uviedol hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa.

Podľa investora stavby SSC má byť cieľom vybudovania obchvatu okrem zlepšenia bezpečnosti aj poskytnutie vyššieho dopravného komfortu.

„Stavebné práce by sa mali začať na budúci rok, ukončené by mali byť v roku 2015. Predpokladané celkové náklady na stavbu sú do 50 miliónov eur, z toho stavebné 39 miliónov eur bez DPH,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Iveta Fedorová.

Momentálne na stavbu prebieha majetkovoprávne vyrovnanie. „Ešte v tomto roku by sme chceli vysporiadať 75-80 percent pozemkov,“ dodala Fedorová.

Nová preložka cesty má byť zaradená do siete štátnych ciest I. triedy a v správe SSC.

Fakty

Bardejov - juhozápadný obchvat

Trasa juhozápadného obchvatu mesta Bardejov má začiatok úpravy za obcou Mokroluh.

Obchvat je navrhnutý v šírkovom usporiadaní s jazdnými pruhmi šírky 2 x 3,5 metra a spevnenou krajnicou šírky 2 x 1,5 metra, celková dĺžka úpravy cesty I/77 je 5 310 metrov.

Stavebné práce by mali začať v máji budúceho roku, ukončené by mali byť v roku 2015.

Predpokladané celkové náklady na stavbu sú do 50 miliónov eur, z toho stavebné 39 miliónov eur bez DPH.

Anketa

Pomôže mestu nový obchvat?

Pýtali sme sa obyvateľov Bardejova.

Marián Čema: „Najviac kamiónov smeruje na Prešov. Robia sa aj merania kostoloch, či otrasy nespôsobujú praskania a posuvy stien. Kvôli pamiatkam by bolo dobré, aby doprava nesmerovala okolo historického námestia.“

Ján Ferenc: „Už by obchvat rozhodne  bolo treba  Veľa nákladných áut cez mesto iba prechádza. Na  Prešovskej ulici býva syn a tam chodí jeden kamión za druhým.“

Bardejovčan Štefan: „Cez mesto jazdí veľa kamiónov a určite by sa to zlepšilo. Najväčšia záťaž je smerom od Popradu cez ulicu Dlhý rad. Málokedy Bardejov obchádzajú po úzkych cestách cez obce.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...