Pre hustú dopravu sa rozpadáva bytovka

Obyvatelia jednej z bytoviek na Levočskej ulici sú zúfalí. Štvorprúdová cesta s prehustenou dopravou vedie tesne popod ich oknami. Okrem hluku majú problém aj s otrasmi. Dom je už značne poškodený, z fasády postupne opadla takmer celá omietka, objavili sa aj trhliny. Vzdialenosť domu od cesty je totiž iba 5 metrov.

Prešov - Najhoršia situácia je počas dažďov. Vtedy majú spodnú časť fasády domu celú ošpliechanú od vody. Keďže dom od rušnej cesty delí iba chodník, je zrejme nemožné vybudovať akékoľvek zábrany. Nehovoriac o hluku.

"Nadmerný hluk je tu prakticky stále. Ťažkotonážne kamióny tadiaľ jazdia cez deň i v noci. Neutíchajúci hluk tu máme aj v dňoch pracovného pokoja. Problém máme aj s vetraním. Pre nadmerný hluk totiž pri otvorenom okne nie je možné sledovať televízor či počúvať rádio," rozhorčuje sa zástupca vlastníkov bytovky Belo Sabanoš. "Myslel som si, že na dôchodku budem mať pokoj, ale nemám ho..."

Medzinárodná preprava

Spomínaná frekventovaná časť cesty je súčasťou prieťahu štátnej cesty č. I/18. Jej vlastníkom je štát. Do Prešova vedie v smere od Popradu, má medzinárodný význam. "Jazdia po nej nákladnými automobilmi poľskí, maďarskí i ukrajinskí prepravcovia. Plne naložené kamióny drevnou guľatinou smerujú po oboch smeroch. Bytovka sa otriasa v základoch, z fasády opadáva omietka a ohrozuje chodcov," dodáva B. Sabanoš.

O pomoc požiadali mesto

"Keď platíme dane, mesto by sa mohlo postaviť za nás a vystupovať v pozícii partnera pri rokovaní so štátnymi inštitúciami," myslia si nespokojní ostatní zástupcovia obyvateľov bytov Emília Benková, Ľubomír Seman a Ivan Turek. Preto sa s petíciou obrátili na primátora mesta a mestské zastupiteľstvo.

V decembri minulého roka dostali z odboru hlavného architekta mesta Prešov takúto odpoveď: "Táto pozemná komunikácia je z hľadiska dopravného významu jedným z najdôležitejších prvkov základného komunikačného systému mesta. Dopravná záťaž na nej je priamo úmerná tomuto významu a v súčasnosti neexistujú reálne možnosti na redukovanie intenzity cestnej premávky. Riešením, ktoré určitým spôsobom zmierni nepriaznivé vplyvy, je výstavba novej tranzitnej, resp. obchvatovej komunikácie s názvom R4 - severný obchvat mesta."

Jej výstavbu zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a chce na ňu získať peniaze aj z eurofondov. Predpokladaný termín začatia stavby je rok 2010, jej ukončenia 2013. "Ak máme dovtedy čakať, možno sa už ani nedočkáme," znechutene dodávajú obyvatelia.

Pomôcť nemôžu ani cestári

Majetkovým správcom spomínanej cesty je Slovenská správa ciest (SSC). Jej zástupcovia odpovedali v podobnom duchu ako mesto. "V súčasnosti sa v Prešove pripravuje severný obchvat Prešova, ktorý pripravuje NDS a SSC realizuje výstavbu Nábrežnej komunikácie. Tieto stavby prevezmú časť dopravy v súčasnosti prechádzajúcej cez Levočskú ulicu. Kvôli týmto akciám sa zatiaľ nebudeme zaoberať realizovaním protihlukových opatrení," uviedla vedúca odboru organizačno-správneho Iveta Fedorová.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...