Pre prevod práv okolo skládky v Pezinku padlo trestné oznámenie

14. 01. 2010

Bratislava - Pezinskí aktivisti podali koncom minulého roka trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu poškodzovania cudzích práv. Myslia si, že sa ho dopustili bývalý predseda predstavenstva spoločnosti Ekologická skládka Ján Man st. a Jozef Dučák zo spoločnosti Westminster Brothers.

"V trestnom oznámení poukazujeme na predstieraný prevod práv medzi firmou Ekologická skládka a.s. a firmou Westminster Brothers Inc. v konaní o povoľovaní skládky," informovala TASR Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Vo februári 2008 najskôr obe firmy oznámili Slovenskej inšpekcii životného prostredia (SIŽP) postúpenie práv medzi nimi. "V novembri 2008, v konaní pred súdom, tvrdili, že k prevodu práv nikdy neprišlo a že februárové vyhlásenie bolo predčasné a nepodložené," konštatovala Čaputová.

Prevod mal len zahmlievať

Spomínané spoločnosti tak podľa nej vystupovali v pozíciách účastníkov konania, na ktoré nemali právny podklad. "Predstieraným prevodom práv boli konajúce štátne orgány a účastníci konania o integrovanom povoľovaní skládky v Pezinku uvedení do omylu, čím sa urýchlila výstavba skládky o takmer sedem mesiacov a umožnilo jej následné zavážanie odpadom."

Pezinskí aktivisti 3. decembra 2008, deň pred rozhodnutím bratislavského krajského súdu vo veci výstavby pezinskej skládky odpadov, upozornili, že skládku nestavia americká firma Westminster Brothers (WB), ako sa to niekoľko mesiacov prezentovalo na verejnosti. Bývalý zástupca firmy WB Marián Kočner vtedy povedal, že tento fakt celý čas tvrdili novinári a on sám nikdy nevidel žiadnu zmluvu, ktorá by dokazovala odovzdanie projektu spoločnosťou Ekologická skládka firme WB. Westminster Brothers listom z 13. februára 2008, ktorý má TASR k dispozícii, oznámila SIŽP, že na základe osobitnej zmluvy sa stala právnym nástupcom prevádzkovateľa Ekologická skládka.

Ako však po rozhodnutí súdu konštatovala predsedníčka senátu, v súdnom spise sa nenachádza žiadna zmluva, ktorá by to dokazovala.

Rozporné rozhodnutia

Inšpekcia zároveň vydala vyhlásenie, v ktorom uvádza, že integrované povolenie na skládku odpadov v Pezinku bolo vydané pre spoločnosť Ekologická skládka (ES). SIŽP pritom od februára 2008 vydala niekoľko rozhodnutí, v ktorých ako prevádzkovateľa uvádza spoločnosť WB. Medzi tie patrí napríklad rozhodnutie zo 4. marca 2008, kde inšpekcia v predbežnom opatrení ukladá prevádzkovateľovi skládky WB, aby sa zdržal akýchkoľvek stavebných prác. V odôvodnení tohto rozhodnutia sa konštatuje, že listom z 13. februára bolo SIŽP oznámené, že WB sa dňa 13.2.2008 stal právnym nástupcom ES.

Kauza pezinskej skládky je v súčasnosti na Ústavnom súde (ÚS) SR, ktorý rozhoduje o sťažnosti jej prevádzkovateľa voči rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR. Ten v máji 2009 zrušil SIŽP potvrdzujúce právoplatnosť povolenia na výstavbu a prevádzku skládky. ÚS SR tiež rozhodol o odklade vykonateľnosti rozsudku NS SR, skládka sa tak zaváža odpadom.

"V našom vyjadrení adresovanom ÚS SR ešte koncom augusta 2009 sme na skutočnosti o postúpení práv upozorňovali. Považujem za absurdné a hrubo urážajúce každého, kto v tejto krajine dodržiava zákon, keď ÚS SR poskytne ochranu právam nadobudnutým podvodným konaním," zhrnula Čaputová.

Pezinská skládka odpadov vzbudila veľký odpor u miestnych obyvateľov. Tí sa preto okrem iného obrátili aj na Európsky parlament s petíciou, v ktorej upozorňujú na porušenie ich práv vyplývajúcich z Aarhuského dohovoru. Proti skládke aktivisti usporiadali tiež niekoľko protestov v Pezinku, pred Úradom vlády SR či ministerstvom životného prostredia.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...