Preč so skládkou!

Pezinok je pre mňa nádherným miestom zasadeným do vzácnej lokality, je miestom, ktoré je rodiskom takých velikánov hudby, akými boli Eugen Suchoň a Ľudovít Rajter.

V dnešných časoch vulgárne chápaného a realizovaného ekonomického rozvoja sme svedkami ďalšieho stavebno-investičného násilia a zvole správy vecí verejných, vykonávaného nielen na obyvateľoch Pezinka, ale na občanoch Slovenskej republiky vôbec.

Aktuálne rozhodnutie zodpovednej inšpekcie životného prostredia sa nedá vnímať inak ako účelové, stojace proti zdravému rozumu a elementárnej slušnosti.

Nesmieme zabudnúť na skutočnosť, že orgány verejnej správy vznikli na to, aby zabezpečovali realizáciu vôle občanov, od ktorých pochádza moc. Toto je jediný dôvod ich vzniku a súčasnej existencie.

V záujme rozvoja demokracie, spravodlivosti a spoločenského zmieru má verejná správa zvlášť v prípade dôležitých zmien v kvalite života občanov danej oblasti vytvoriť priestor na dôslednú verejnú diskusiu, ktorej výstupmi sa má riadiť.

Rozhodnutia zainteresovaných orgánov verejnej správy nemôžu mať v tomto prípade moc nad jasne artikulovanou, organizovanou vôľou občanov, ktorá má oporu v Ústave Slovenskej republiky.

Ako je možné, že sme sa 19 rokov po novembri 89 v modernej demokratickej spoločnosti dostali do situácie, v ktorej sme nútení bojovať za prirodzené, ústavou garantované práva?

Ako je možné, že jednotlivci združení do firiem môžu takto manipulovať s vôľou drvivej väčšiny občanov a przniť ich životné prostredie len na základe toho, že disponujú dostatočne veľkou ekonomickou silou a politickými stykmi?

V honbe za svojím osobným ziskom sa istí bohorovní podnikatelia, ignorujúci práva občanov, dopúšťajú násilia voči verejnosti, ktorá má platiť za ich aktivity príliš vysokú daň.

Arogancia záujmových skupín sa od čias Dzurindovho vládnutia až po Veľkú koaličnú trojku nebezpečne stupňuje, čo si necháme, to bude na nás vykonané. Preto vyjadrujem svoju podporu a hlbokú vďaku občianskym aktivistom a statočným občanom Pezinka - robíte to aj za nás v nerovnom boji za základné ľudské práva, akým je ústavné právo na priaznivé životné prostredie.

Autor je hudobník, dirigent, občiansky aktivista

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...