Prednosta KÚ posiela na odbor dopravy kontrolu

31. 10. 2001

Zdroj: Marianna Meššová, Korzár

Prešov - V našom denníku sme minulý týždeň konštatovali, že odbor dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu Prešov sa pri vydaní stavebného povolenia pri stavbe I/68 Prešov Nábrežná komunikácia "sekol" v dvanástich paragrafoch. Ministerstvo dopravy pôst a telekomunikácii SR totiž vyčíta tomuto odboru napríklad nekompletné územné rozhodnutie, tiež že nie je preukázané, že projektovú dokumentáciu vypracovala oprávnená osoba atď. V závere článku sme konštatovali, že teraz sú na ťahu krajskí úradníci. Keďže priamu zodpovednosť za dianie na krajskom úrade nesie prednosta, na včerajšom tlačovom stretnutí s novinármi zaujal Jozef Polačko k záležitosti nasledovné stanovisko:

"Odbory krajského úradu rozhodujú samostatne. Naozaj nemôžem byť pri každom takomto rozhodovaní a nemôžem byť ani o ňom informovaný. Rozhodol som, že na odbor dopravy pôjde kontrola, ktorá záležitosti okolo sporného stavebného povolenia pre Nábrežnú komunikáciu preverí. Až na základe výsledkov tejto kontroly sa k chybám vyjadrím a vyvodím dôsledky."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.