Prerušené vyvlastňovanie na trase diaľnice Prešov západ - Svinia pokračuje

Prešov - Vyvlastňovacie konania v súvislosti s vysporiadaním pozemkov k výstavbe diaľnice D1 Prešov západ - Svinia sa včera po takmer ročnom odklade znova začali. Týkajú sa 15 vlastníkov a uskutočnia sa v troch termínoch. Koncom týždňa by teda prešovský Stavebný úrad, ktorý v tejto veci zastupuje obec Malý Šariš, mal mať pre investora jasnejšie stanovisko. Od ukončenia majetkového vysporiadania totiž závisí vydanie stavebného povolenia a začiatok výstavby. "Predvolávajú nás osobitne, aby rozbili našu jednotnosť, ale my sa voči vydanému rozhodnutiu o vyvlastnení odvoláme. Využijeme všetky právne formy a možnosti, vrátane podania žaloby na Európsky súd v Štrasburgu, lebo súčasné riešenie diaľnice, konkrétne v katastri Malého Šariša považujme za nezmyselné" uviedol vlastník pozemkov Peter Kohút, ktorý bol včera pozvaný na ústne konanie o vyvlastnení ako prvý.

Po ústnom konaní doložil do spisu svoje stanovisko s pripomienkami, čo nám potvrdil aj vedúci Stavebného úradu Marián Harčarík. Keď sme sa opýtali, ako súčasnú situáciu posudzuje, reagoval: "Vlastníkov sme predvolávali podľa parciel, preto tri termíny a pripomínam, že išlo o ústne konanie. Závery by boli predčasné. Koncom týždňa, po vyhodnotení pripomienok, budeme môcť predložiť vlastníkom aj investorovi analýzu stavu." V tej súvislosti sme sa tiež opýtali, či dôvodom na odmietanie predaja pozemkov nie aj cena, ako to bolo v iných prípadoch. "Myslím, že nie. Po minuloročnom prerušení konania sme dali vypracovať druhý znalecký posudok a ceny sú teraz primerané," reagoval na našu otázku M. Harčarík, pričom neskrýval, že sú vyššie, ako v pôvodnom návrhu. Hoci sú hodnoty parciel rozdielne, pohybujú sa na úrovni 150 až 300 korún za meter štvorcový.

Proces majetkového vysporiadania pre investora vykonávala Vodohospodárska výstavba, š. p., pracovisko Košice. Konkrétne v obci Malý Šariš, odkiaľ zaznievajú protesty, ide o pozemky v celkovej výmere 20,8 hektárov pôdy a týka sa 250 vlastníkov. Nevysporiadaných je ešte 15 majiteľov na ploche 1,3 ha a práve v ich prípade ide o vyvlastnenie.

Faktom tiež je, že v júli tohto roku platnosť vydaného územného rozhodnutia skončí. Uplynú totiž tri roky od jeho vydania. Nedalo nám, aby sme sa neopýtali, čo sa stane, ak dovtedy nebudú pozemky právoplatne vysporiadané. "Buď stavebník, v tomto prípade Národná diaľničná spoločnosť požiada o predĺženie platnosti územného rozhodnutia, alebo požiada o vydanie stavebného povolenia na tie parcely, ktoré sú vysporiadané a to znamená, že môže začať s výstavbou," odpovedal nám vedúci Stavebného úradu.

Pripomíname, že vlani v júli bolo vyvlastňovacie konanie prerušené, keď dotknutí občania podali na okresný súd žiadosť o vydanie predbežného opatrenia a žalobu, pričom sa opierajú o tvrdenie, že následkom realizácia vyvlastňovacieho procesu a následnej výstavby diaľnice bude porušenie ich vlastníckych práv a občianskych slobôd. Zjednodušene povedané, vyvlastneniu sa bránia najmä preto, lebo navrhujú 150- až 200-metrové odklonenie diaľnice, ktoré bude podľa názoru "rebelantov" vhodnejšie z enviromentálneho aj bezpečnostného hľadiska, ale najmä nedotkne sa ich pozemkov. Rozhodnutie Okresného súdu v Prešove bolo jednoznačné. Nevydal predbežné opatrenie. Vlastníci sa odvolali, ale už v marci tohto roku dostali uznesenie Krajského súdu v Prešove. "V odôvodnení je uvedené, že krajský súd rozhodnutie o zastavení vyvlastňovacieho konania nemôže vydať, lebo občiansky súdny poriadok také pravidlo nepozná. V ostatných bodoch žaloby však koná ďalej," komentoval udalosti pred začatím nového kola vyvlastňovania starosta Malého Šariša Imrich Semančík. Zdôraznil, že obec podporila všetky odvolania a námietky dotknutých občanov, ale starosta ani poslanci sa nemienia priečiť zákonu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.