Presná príčina požiaru na skládke nie je jasná

Príčiny požiaru na skládke nebezpečného odpadu v Prešove zatiaľ nie sú známe. Platí verzia o samovznietení.

11. 11. 2008

Prešov - Za októbrový požiar v prešovskej spaľovni nebezpečného odpadu, pri ktorom hrozil výbuch chlórnanu vápenatého, zodpovedá podľa združenia Priatelia Zeme spoločnosť Fecupral, ktorej spaľovňa patrí.

Šéf spoločnosti Štefan Hanigovský zo samovznietenia viní dodávateľa poškodených odmorovacích súprav na spálenie, následkom čoho látky zreagovali a začali horieť.

Samovznietenie považuje riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef Rychlý za nepravdepodobné, ale za určitých podmienok možné. Oficiálne výsledky príčin požiaru doteraz nie sú známe.

V sklade Fecupralu podľa veliteľa zásahu Jána Goliáša 7. októbra spočiatku horeli plasty a papier. Požiar sa však rozšíril do haly, kde bol uskladnený chlórnan vápenatý. Chemikália používaná na odmorovanie nebezpečných látok sa v kontakte s vodou mení na výbušnú látku.

„Z látok, ktoré tam údajne boli, a boli pri normálnej teplote, ťažko mohlo dôjsť k vznieteniu. Priama príčina požiaru, podľa toho, čo bolo uverejnené v tlači, mohla byť iba zvýšená teplota. Kde sa tam zobrala, ťažko povedať,“ skonštatoval Rychlý. „Štartovacím procesom zvýšenia teploty, ak vylúčime nedbanlivosť, mohla byť lokálna explózia v blízkosti niektorého z prípadne porušených vreciek močoviny a chlórnanu,“ dodal vedec a upresnil, že táto špekulácia vychádza z predpokladu, že vznik požiaru nie je možné vysvetliť niektorým z prozaickejších dôvodov, ako sú cigaretový ohorok či zapnutý varič.

Takúto príčinu neodmieta ani Hanigovský. „Šialencov je dosť, nevylučujem to,“ povedal a dodal, že za pokusom o poškodenie jeho firmy môže byť jeho snaha o rozšírenie spaľovne.

„Zatiaľ platí, že predbežná príčina je samovznietenie,“ informoval Albín Kostolanský z Požiarno-technického expertízneho ústavu.

„Ak by manažment dodržal predpisy, technicky nemal ako požiar vzniknúť,“ tvrdí Ladislav Hegyi zo združenia Priatelia Zeme .

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...