Presná príčina požiaru na skládke nie je jasná

Príčiny požiaru na skládke nebezpečného odpadu v Prešove zatiaľ nie sú známe. Platí verzia o samovznietení.

11. 11. 2008

Prešov - Za októbrový požiar v prešovskej spaľovni nebezpečného odpadu, pri ktorom hrozil výbuch chlórnanu vápenatého, zodpovedá podľa združenia Priatelia Zeme spoločnosť Fecupral, ktorej spaľovňa patrí.

Šéf spoločnosti Štefan Hanigovský zo samovznietenia viní dodávateľa poškodených odmorovacích súprav na spálenie, následkom čoho látky zreagovali a začali horieť.

Samovznietenie považuje riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef Rychlý za nepravdepodobné, ale za určitých podmienok možné. Oficiálne výsledky príčin požiaru doteraz nie sú známe.

V sklade Fecupralu podľa veliteľa zásahu Jána Goliáša 7. októbra spočiatku horeli plasty a papier. Požiar sa však rozšíril do haly, kde bol uskladnený chlórnan vápenatý. Chemikália používaná na odmorovanie nebezpečných látok sa v kontakte s vodou mení na výbušnú látku.

„Z látok, ktoré tam údajne boli, a boli pri normálnej teplote, ťažko mohlo dôjsť k vznieteniu. Priama príčina požiaru, podľa toho, čo bolo uverejnené v tlači, mohla byť iba zvýšená teplota. Kde sa tam zobrala, ťažko povedať,“ skonštatoval Rychlý. „Štartovacím procesom zvýšenia teploty, ak vylúčime nedbanlivosť, mohla byť lokálna explózia v blízkosti niektorého z prípadne porušených vreciek močoviny a chlórnanu,“ dodal vedec a upresnil, že táto špekulácia vychádza z predpokladu, že vznik požiaru nie je možné vysvetliť niektorým z prozaickejších dôvodov, ako sú cigaretový ohorok či zapnutý varič.

Takúto príčinu neodmieta ani Hanigovský. „Šialencov je dosť, nevylučujem to,“ povedal a dodal, že za pokusom o poškodenie jeho firmy môže byť jeho snaha o rozšírenie spaľovne.

„Zatiaľ platí, že predbežná príčina je samovznietenie,“ informoval Albín Kostolanský z Požiarno-technického expertízneho ústavu.

„Ak by manažment dodržal predpisy, technicky nemal ako požiar vzniknúť,“ tvrdí Ladislav Hegyi zo združenia Priatelia Zeme .

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...