Prešov chce zvyšovať limity hlučnosti v čase, keď EÚ vyhlásila boj s hlukom

10. 07. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Takmer sedemsto Prešovčanov z rôznych kútov mesta podalo na radnicu petičné hárky. Presnejšie, išlo o 676 obyvateľov. Nie je to síce petícia v pravom slova zmysle, skôr pripomienkovaciu akcia v súvislosti s úsilím mesta Prešov zakomponovať do zmien Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov zvýšenie limitov hlučnosti. Radní navrhovanú zmenu odôvodňujú tým, že limity stanovené v meste Prešov nemôžu byť prísnejšie a je nutné zosúladiť ich s celoslovenským priemerom, alebo ich dať do súladu s nariadením vlády. Občania Prešova však nesúhlasia a žiadajú, aby súčasne platné limity ostali nezmenené. Mimochodom, doterajšie platili celých 10 rokov a nikomu neprekážali.

Návrh mesta na zmeny vyznieva zaujímavo najmä po tom, čo Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na medzirezortné pripomienkovanie Návrh zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, pričom tento zákon by mal platiť od januára 2005. Ním by sa mala do systému SR transportovať Smernica Európskeho parlamentu týkajúca sa posudzovania a riadenia enviromentálneho hluku. "Cieľom návrhu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí je zabezpečiť postupné znižovanie hluku, najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch, alebo iných tichých oblastiach v aglomerácii, v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných na hluk citlivých budov a oblastí. Tento zákon zároveň upravuje niektoré úlohy orgánov štátnej správy, obcí a prevádzkovateľov zdrojov hluku v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí," uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Z návrhu zákona jasne vyplýva, že po jeho prijatí bude zrušené aj nariadenie vlády č. 40/2000 Z. z., o ktorom prešovská radnica tvrdí, že s ním dáva územný plán do súladu. Ponúka sa tu otázka, či je to dobrý krok, ak nás od novonavrhovaných parametrov delí len 6 mesiacov.

Na tieto skutočnosti reagoval Richard D r u t a r o v s k ý, za petičný výbor poverený zástupca pre styk s orgánmi vybavujúcimi petičnú časť. "Pýtam sa, či mesto Prešov, ako tvorca mestskej legislatívy a tretie najväčšie mesto na Slovensku, naozaj nemá na úrade nikoho, kto by poznal európsku legislatívu, ktorá je od 1. mája záväzná pre Slovensko aj Prešov. Naozaj ide bez mihnutia oka zvyšovať limity hluku, keď európsky trend je hluk znižovať? Keď dnes v meste hluku ustúpime a necháme ho stúpnuť, tak budeme o pár rokov oveľa ťažšie bojovať. Meniť územný plán nie je vec skupiny úradníkov a ich dohody s investormi."

Neskrývajúc rozhorčenie dodal, že on ako bežný občan sa o smernici dozvedel cez médiá a internet z dobrej vôle a záujmu o veci verejné. Nevšímavosť úradníkov však nevie pochopiť.

Pokúšali sme sa získať aj stanovisko kompetentných, teda hlavného architekta mesta Prešov Vladimíra Ligusa. Ako sme sa však dozvedeli, momentálne je na dovolenke. Jeho zástupcu, Stanislava Komára, sa nám počas dňa tiež nepodarilo zastihnúť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...