Prešov chce zvyšovať limity hlučnosti v čase, keď EÚ vyhlásila boj s hlukom

10. 07. 2004

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Takmer sedemsto Prešovčanov z rôznych kútov mesta podalo na radnicu petičné hárky. Presnejšie, išlo o 676 obyvateľov. Nie je to síce petícia v pravom slova zmysle, skôr pripomienkovaciu akcia v súvislosti s úsilím mesta Prešov zakomponovať do zmien Územného plánu sídelného útvaru mesta Prešov zvýšenie limitov hlučnosti. Radní navrhovanú zmenu odôvodňujú tým, že limity stanovené v meste Prešov nemôžu byť prísnejšie a je nutné zosúladiť ich s celoslovenským priemerom, alebo ich dať do súladu s nariadením vlády. Občania Prešova však nesúhlasia a žiadajú, aby súčasne platné limity ostali nezmenené. Mimochodom, doterajšie platili celých 10 rokov a nikomu neprekážali.

Návrh mesta na zmeny vyznieva zaujímavo najmä po tom, čo Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo na medzirezortné pripomienkovanie Návrh zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí, pričom tento zákon by mal platiť od januára 2005. Ním by sa mala do systému SR transportovať Smernica Európskeho parlamentu týkajúca sa posudzovania a riadenia enviromentálneho hluku. "Cieľom návrhu zákona o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí je zabezpečiť postupné znižovanie hluku, najmä v zastavaných oblastiach, vo verejných parkoch, alebo iných tichých oblastiach v aglomerácii, v otvorenej krajine, v blízkosti škôl, nemocníc a iných na hluk citlivých budov a oblastí. Tento zákon zároveň upravuje niektoré úlohy orgánov štátnej správy, obcí a prevádzkovateľov zdrojov hluku v oblasti posudzovania a kontroly hluku vo vonkajšom prostredí," uvádza sa v dôvodovej správe návrhu.

Z návrhu zákona jasne vyplýva, že po jeho prijatí bude zrušené aj nariadenie vlády č. 40/2000 Z. z., o ktorom prešovská radnica tvrdí, že s ním dáva územný plán do súladu. Ponúka sa tu otázka, či je to dobrý krok, ak nás od novonavrhovaných parametrov delí len 6 mesiacov.

Na tieto skutočnosti reagoval Richard D r u t a r o v s k ý, za petičný výbor poverený zástupca pre styk s orgánmi vybavujúcimi petičnú časť. "Pýtam sa, či mesto Prešov, ako tvorca mestskej legislatívy a tretie najväčšie mesto na Slovensku, naozaj nemá na úrade nikoho, kto by poznal európsku legislatívu, ktorá je od 1. mája záväzná pre Slovensko aj Prešov. Naozaj ide bez mihnutia oka zvyšovať limity hluku, keď európsky trend je hluk znižovať? Keď dnes v meste hluku ustúpime a necháme ho stúpnuť, tak budeme o pár rokov oveľa ťažšie bojovať. Meniť územný plán nie je vec skupiny úradníkov a ich dohody s investormi."

Neskrývajúc rozhorčenie dodal, že on ako bežný občan sa o smernici dozvedel cez médiá a internet z dobrej vôle a záujmu o veci verejné. Nevšímavosť úradníkov však nevie pochopiť.

Pokúšali sme sa získať aj stanovisko kompetentných, teda hlavného architekta mesta Prešov Vladimíra Ligusa. Ako sme sa však dozvedeli, momentálne je na dovolenke. Jeho zástupcu, Stanislava Komára, sa nám počas dňa tiež nepodarilo zastihnúť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...