Prešov je pripravený aj vyvlastňovať pozemky v Solivare

Prešov - Chcú od nás kúpiť pozemky, ale za nízku cenu. Od iných pritom kupovali oveľa drahšie. Takto charakterizujú postoj mesta Prešov vlastníci nehnuteľností v okolí cintorína v Solivare.

Mesto totiž plánuje zvýšiť kapacitu pohrebných miest. Nemá tam však vlastné pozemky, preto ich musí odkúpiť od súčasných majiteľov. Dnes sa budú problémom opäť zaoberať poslanci prešovského mestského zastupiteľstva.

Nechápavo krútia hlavou. Mesto im núka 22,6 eura za štvorcový meter pozemkov. Pritom vzdušnou čiarou o pár desiatok metrov ďalej ich vykupovalo za 49,8 eura. Vlastníci pozemkov v blízkosti cintorína, od ktorých chce mesto odkúpiť pozemky na plánované rozšírenie pietneho miesta, odmietajú ich predávať ich pod cenu. Majú pocit, že mesto ich chce oklamať.

"Stále sa odvolávajú na cenu podľa znaleckého posudku. My však tvrdíme, že cena je podhodnotená. Navyše, posudok nehodnotil všetky parcely pozemkov, o ktoré má mesto záujem, a v súčasnosti je podľa nás znalecký posudok už neplatný," tvrdí jeden z vlastníkov Ján Weber.

Podľa neho je najnižšia cena za štvorcový meter pozemku v krajskom meste 26,6 eura. Navrhovali vypracovať na vlastné náklady dva nezávislé posudky znalcami, ktorí s mestom nespolupracujú. Ich návrh nebol akceptovaný.

Rozdielne ceny v jednej lokalite?

Vlastníci pozemkov nechápu, ako je možné, že pre príjazdovú cestu k istej firme v prešovskej lokalite Škára zaplatilo mesto až po 49,8 eura za štvorcový meter. K dispozícii majú kópie zmlúv, ktoré podpísal primátor mesta Pavel Hagyari (nez.). Niektorým vlastníkom nehnuteľností v lokalite Škára mesto zaplatilo 15 eur, iným 26,6 eura a ďalším až 49,8 eura.

"Nám sa vyhrážajú vyvlastnením vo verejnom záujme. Pýtali sme sa, čo je to verejný záujem. Mesiac im trvalo, kým to zistili. Ak chcú vyvlastniť, tak za trhovú cenu. Tá sa podľa našich zistení pohybuje okolo 46,5 eura," dodáva Weber.

Majiteľom pozemkov nejde do hlavy ani to, prečo mesto odkupovalo podobné pozemky v Nižnej Šebastovej za 33,2 eura za štvorcový meter. "My sme oveľa bližšie k centru mesta a núkajú nám menej," krúti hlavou  Weber.

Podľa nespokojencov práve takto vznikajú prípady, keď ľudia predajú pozemky tým, kto ponúkne viac a mesto sa potom musí naťahovať so špekulantmi, ktorí blokujú cesty či prístupy k cintorínom.

Cena sa stanovovala dohodou

Vedúca odboru z prešovského mestského úradu Dana Špačková trvá na tom, že v súčasnosti je stále platná ponuka mesta Prešov na odkúpenie pozemkov na výstavbu cintorína v jednotkovej cene 22,64 eura za  štvorcový meter, teda 682 korún. Taká bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva. Mesto sa už s niektorými vlastníkmi dohodlo, zostáva ešte vykúpiť pozemky od ďalších tridsiatich.

"Máme záujem na dohode s vlastníkmi, avšak za primeraných cenových podmienok. Po vydaní právoplatného územného rozhodnutia a vypracovaní nových znaleckých posudkov zašle mesto Prešov dotknutým vlastníkom nové návrhy na odkúpenie pozemkov. V prípade nedosiahnutia dohody, alebo u neznámych vlastníkov s prihliadnutím na verejnoprávny charakter tejto investičnej akcie bude možné požiadať aj o vyvlastnenie," dodáva Špačková.

V takom prípade bude vraj cena stanovená znaleckými posudkami v danom období. Na otázku, prečo mesto vykupovalo od vlastníkov pozemkov v lokalite Škára za rôzne ceny, vraví, že odkúpenie spomínaných pozemkov na cestu schválili poslanci v máji 2007. V auguste zmenili uznesenie a navýšili maximálnu cenu z pôvodných 149 373 eur na 521 144 eur.

"Kúpne zmluvy boli uzatvárané rokovaním s vlastníkmi a cena sa stanovovala dohodou oboch zmluvných strán. Tak, aby maximálne schválená cena za celú akciu výkupu nebola prekročená. Jednotková cena na štvorcový meter na výkup pozemkov nebola stanovená," doplnila vedúca.

Dnes sa budú problémom opäť zaoberať poslanci prešovského mestského zastupiteľstva.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...