Prešov, Nábrežná komunikácia - kolaudačné rozhodnutie

Kolaudačné rozhodnutie pre stavbu I/68 Nábrežná komunikácia v Prešove, pre stavebný objekt "cestná komunikácia" a ďalšie.

25. 05. 2011

Zdroj: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove, vydal kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby "I/68 - Nábrežná komunikácia, Privádzač II. etapa v km 0,0 - 1,3 ul. Obrancov mieru - ul. Škultétyho", stavebné objekty:

  • D 101 00 Cestna komunikacia v km 0,379 - 0,768,
  • D 301 00 Oplotenie - úsek km 0,7 - 1,3,
  • D 302 00 Protihlukové steny v km 0,379 - 0,768,
  • D 650 00 Rekonštrukcia telefónnych vedeni PO v km 0,0 - 1,3 úsek km 0,7 - 1,3,
  • D 656 00 Rekonštrukcia diaľkového kábla v km 0,0 - 1,0 - úsek km 0,7 -1,3,
  • D 691 00 Tvárnicová trat' v km 0,0 - 0,98 - úsek km 0,7 -1,3,

Rozhodnutie má číslo 9/2011/02040-010 z dňa 25. 5. 2011.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...