Prešov potrebuje obnoviť tri dôležité križovatky

Dopravná situácia v Prešove sa nezlepšuje. Istú úľavu verejnosť očakáva od dokončenia spojnice Sekčova s centrom mesta na Kuzmányho ulici a úpravy križovatky na Východnej aj na Čiernom moste. V druhej polovici októbra by to už mala byť realita. Ak však má v Prešove fungovať zelená vlna a väčšia plynulosť premávky, je nevyhnutné zrekonštruovať aspoň tri zásadné križovatky.

PREŠOV. Jednou z nich je križovatka Solivarská - Východná pri Baumaxe. Podľa našich informácií však proces príprav územia komplikuje to, že časť pozemkov patrí Baumaxu a ten likviduje svoju predajňu.

Predáva objekt aj pozemky, preto teraz investor, Slovenská správa ciest (SSC), nemá s kým rokovať. Musia zrejme čakať, kým sa manažment Baumaxu majetkovo nevysporiada s novým vlastníkom.

Ďalšia križovatka je na sídlisku Sekčov pri Lidli, kde by sa mal pridať jeden jazdný pruh.

„Uvažovalo sa o tom, že odbočovací pruh vľavo ostane pre osobné autá a nákladné autá by prechádzali cez rovný pruh a doprava, ale dopravní inžinieri to neodporúčajú, lebo oblúky sú plytké a vznikli by kolízne body. Celú križovatku je preto treba zrekonštruovať a posunúť,“ opísal situáciu po poslednom zasadnutí dopravnej komisie na prešovskej radnici viceprimátor Štefan Kužma (SDKÚ).

Križovatka na Levočskej ulici a stavba nového mosta vedľa existujúceho, aby vznikla štvorprúdovka, bola v pláne už minulý rok.

Po odpore Prešovčanov, námietkach a petíciách, zdĺhavom procese územného a potom aj stavebného konania, sa príprava zdržala o takmer dva roky.

Medzitým sa medzi finančne krytými stavbami dostala z plánu pod čiaru a tento rok z plánu celkom vypadla.

Reálny je až rok 2016

Zaujímalo nás preto, aká je aktuálna situácia s pravdepodobnou rekonštrukciou všetkých troch križovatiek.

„Všetky pripravuje SSC a plánuje ich ako spolufinancované stavby z Opreačného programu integrovaná infraštruktúra. Začatie stavebných prác predpokladáme postupne v priebehu roka 2016. Všetko však závisí od pridelenia finančných prostriedkov a od procesu schvaľovania ich spolufinancovania z fondov EÚ,“ reagovala na otázku hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová.
Napojenie malo byť hotové v októbri

V prípade napojenia ďalšieho úseku Nábrežnej komunikácie medzi Mestskou halou a veľkým kruhovým objazdom pri ZVL je jasné, že v októbri 2015, ako bol pôvodný plán a zmluva so zhotoviteľom, to rozhodne nebude.

Objednávateľ, teda SSC, s najväčšou pravdepodobnosťou stavbu na zimu zakonzervuje, urobia sa inventúry, ale čo bude nasledovať, zatiaľ nikto netuší.

Podľa našich informácií totiž SSC so spoločnosťou Hant BA DS, a. s., napriek dlhotrvajúcim rokovaniam stále nenašli riešenie ako a kto bude v prácach pokračovať.

Možnosť, že objednávateľ so zhotoviteľom ukončia zmluvu, je stále v hre, ale nič nie je rozhodnuté.

„Ku koncu septembra 2015 bola na stavbe preinvestovaná čiastka 12,649 milióna eur. Uvedená suma je krytá reálnymi výkonmi stavebných prác,“ uviedla hovorkyňa SSC Zuzana Hromcová.

Keď sme sa zaujímali, čo je ešte potrebné na stavbe dokončiť, informovala nás, že ide o ukončenie preložky plynárenského zariadenia a kanalizačného zberača.

„Z hlavných stavebných objektov treba dokončiť dva najväčšie mostné objekty, lávku pre peších, rekonštrukciu mosta na Wilec Hôrku, ukončiť kruhovú križovatku, chodníky, podjazd pod železnicou, oporné múry, protihlukové steny, osvetlenie, cestnú kanalizáciu a dobudovať cestnú komunikáciu na preložke cesty v plnom rozsahu,“ konkretizovala rozsah potrebných prác hovorkyňa Hromcová.

Logicky sa dá predpokladať len jedno. Stavba sa teraz zastaví a pri výpočte toho, čo všetko je potrebné ešte urobiť, je viac ako pravdepodobné, že bude potrebná nová verejná súťaž, nová zmluva so zhotoviteľom a že napojenie na Nábrežnú komunikáciu budú mať Prešovčania možno o dva roky.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Prešov, Kuzmányho ulica

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...