Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - začatie konania o preskúmaní rozhodnutia

Oznam o začatí konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

22. 10. 2012

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia oznámilo verejnou vyhláškou, že po preskúmaní žiadosti spoločnosti Fecupral, s. r. o. sa v tzv. mimoodvolacom konaní začalo preskúmanie zamietavého rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia z roku 2011, ktorým sa nepovolilo rozšírenie kapacity spaľovne nebezpečných odpadov na Jilemnického ulici v Prešove.

Verejná vyhláška bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Tipy:

 • Kópiu oficiálneho oznamu si môžete stiahnuť cez odkaz na konci tohto textu.
 • Pozrite si aj mediálny monitoring kauzy Spaľovňa Prešov

Prepis oznamu

Číslo: 545941/2012

Bratislava 22. 10. 2012

Vec: Začatie konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. 1 zakona č. 71/1967 Zb. o správnom konani týmto listom oznamuje, že po preskúmaní podnetu FECUPRAL s. r. o, na zrušenie rozhodnutia

začína konanie

o preskúmanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie - útvaru integrovaného povoľovania a kontroly č. 4682-20429/27/20111/Šop zo dňa 13. 7. 2011 v spojitosti s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Košice č. 4838-3220/2011/Kov,Mer/571380108 zo dňa 3. 2.2 011 v mimo odvolacom konaní. Uvedenými rozhodnutiami nebolo povolené vykonávanie činnosti prevádzkovateľovi FECUPRAL s. r. o. v prevádzke Nadregionálne centrum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov na Jilemnickeho 2 v Presove.

S pozdravom

Katarína Jankovičová
riaditel'ka odboru


Rozdeľovník

 1. FECUPRAL, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
 2. SEMOS, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Presov
 3. Priatelia Zeme, Komenskeho 21, 974 01 Banská Bystrica
 4. Občianske združenie Táborisko Prešov, Sládkovičova 10, 080 01 Prešov
 5. Občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice
 6. lng. Ladislav Kravčík, Klad Plus, Volgogradská 10, 080 07 Prešov
 7. lng. Milan Tóth, Jiráskova 71, 080 05 Prešov
 8. lng. Ján Šíma, Solivarská 39, 080 05 Prešov
 9. lng. Vladimír Kopalko, Jiráskova 56A, 080 05 Prešov
 10. lng. Jozef Hrabčák, Jiráskova 58, 080 05 Prešov
 11. Renáta Lazoríková, Jiráskova 52A, 080 05 Prešov
 12. JUDr. Eva Petránova, Eva Petránova Advokátska kancelária, Puškinova 16, 080 01 Prešov
 13. Učastníci konania - vlastníci susedných pozemkov a stavieb parc. č. 9839/1 kat. úz. Prešov

Podrobne monitorujeme:

Prešov, spaľovňa

Databáza vybraných dokumentov z úradných konaní

Priamo súvisiace články

Prešov, spaľovňa Jilemnického - rozhodnutie o prerušení konania 

Hanigovský: Rozšírenie spaľovne územný plán neohrozí 

Prešov zmenil územný plán, chce zabrániť vzniku spaľovne 

Fecupral je rozhodnutý spaľovňu rozšíriť 

Inšpektorát obnovil konanie o kontroverznej spaľovni odpadu 

Spustenia spaľovne sa ľudia obávajú 

Mesto Prešov dá znovu negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne 

Spaľovňu nebezpečného odpadu v Prešove nerozšíria 

Fecupral znova skúša rozšíriť spaľovňu v Prešove 

Nahradí skládku spaľovňa? 

Spaľovňa v Prešove, začalo sa povoľovanie 

Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - pripomienky účastníka konania 

Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla  

Mesto tvrdí: Nie sme proti spaľovniam 

Presná príčina požiaru na skládke nie je jasná 

Stanovisko: Unikli do ovzdušia nebezpečné látky? 

Ochranári tvrdia, že za požiar v spaľovni zodpovedá jej vedenie 

Príčinou požiaru v Prešove zrejme samovznietenie 

Horel sklad chemikálií vo Fecuprale! 

V spaľovni horelo, hrozil výbuch 

Požiar v Prešove je pod kontrolou 

Požiar v Prešove lokalizovali, mimoriadny stav v meste trvá 

V Prešove horí spaľovňa, požiar je pod kontrolou 

Petícia zabrala, spaľovňa nebude 

Veľký Šariš: Mestskí poslanci zrušili vlastné uznesenie o výstavbe spaľovne 

Spaľovňa sa vo Veľkom Šariši vďaka petícii stavať nebude 

Zelení vyčítajú primátorovi súhlas so spaľovňou 

Veľký Šariš uvažuje o možnosti vybudovania spaľovňe odpadov 

Priatelia Zeme upozorňujú na riziká spaľovne vo Veľkom Šariši 

V Prešove spaľovňu nerozšíria 

Prešovčania protestujú proti spaľovni 

Petíciu proti rozšíreniu prešovskej spaľovne odpadov podpísalo 4500 občanov 

Rozbiehajú petíciu proti rozšíreniu spaľovne Fecupral 

Ochranári a investor sa sporia pre spaľovňu v Prešove 

Spaľovňa nebezpečných odpadov chce zvýšiť objem 

Fecupral: Nebezpečný odpad nevyrábame! 

V Prešove protestujú proti spaľovni 

Spaľovňa plánuje páliť viac 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.