Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - začatie konania o preskúmaní rozhodnutia

Oznam o začatí konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

22. 10. 2012

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia oznámilo verejnou vyhláškou, že po preskúmaní žiadosti spoločnosti Fecupral, s. r. o. sa v tzv. mimoodvolacom konaní začalo preskúmanie zamietavého rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia z roku 2011, ktorým sa nepovolilo rozšírenie kapacity spaľovne nebezpečných odpadov na Jilemnického ulici v Prešove.

Verejná vyhláška bola zverejnená na internetovej úradnej tabuli mesta Prešov.

Tipy:

 • Kópiu oficiálneho oznamu si môžete stiahnuť cez odkaz na konci tohto textu.
 • Pozrite si aj mediálny monitoring kauzy Spaľovňa Prešov

Prepis oznamu

Číslo: 545941/2012

Bratislava 22. 10. 2012

Vec: Začatie konania vo veci preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor ochrany ovzdušia ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 65 ods. 1 zakona č. 71/1967 Zb. o správnom konani týmto listom oznamuje, že po preskúmaní podnetu FECUPRAL s. r. o, na zrušenie rozhodnutia

začína konanie

o preskúmanie rozhodnutia Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie - útvaru integrovaného povoľovania a kontroly č. 4682-20429/27/20111/Šop zo dňa 13. 7. 2011 v spojitosti s rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Košice č. 4838-3220/2011/Kov,Mer/571380108 zo dňa 3. 2.2 011 v mimo odvolacom konaní. Uvedenými rozhodnutiami nebolo povolené vykonávanie činnosti prevádzkovateľovi FECUPRAL s. r. o. v prevádzke Nadregionálne centrum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov na Jilemnickeho 2 v Presove.

S pozdravom

Katarína Jankovičová
riaditel'ka odboru


Rozdeľovník

 1. FECUPRAL, s.r.o., Ľ. Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš
 2. SEMOS, s.r.o., Budovateľská 48, 080 01 Presov
 3. Priatelia Zeme, Komenskeho 21, 974 01 Banská Bystrica
 4. Občianske združenie Táborisko Prešov, Sládkovičova 10, 080 01 Prešov
 5. Občianske združenie Priatelia Zeme - SPZ, Alžbetina 53, 040 01 Košice
 6. lng. Ladislav Kravčík, Klad Plus, Volgogradská 10, 080 07 Prešov
 7. lng. Milan Tóth, Jiráskova 71, 080 05 Prešov
 8. lng. Ján Šíma, Solivarská 39, 080 05 Prešov
 9. lng. Vladimír Kopalko, Jiráskova 56A, 080 05 Prešov
 10. lng. Jozef Hrabčák, Jiráskova 58, 080 05 Prešov
 11. Renáta Lazoríková, Jiráskova 52A, 080 05 Prešov
 12. JUDr. Eva Petránova, Eva Petránova Advokátska kancelária, Puškinova 16, 080 01 Prešov
 13. Učastníci konania - vlastníci susedných pozemkov a stavieb parc. č. 9839/1 kat. úz. Prešov

Podrobne monitorujeme:

Prešov, spaľovňa

Databáza vybraných dokumentov z úradných konaní

Priamo súvisiace články

Prešov, spaľovňa Jilemnického - rozhodnutie o prerušení konania 

Hanigovský: Rozšírenie spaľovne územný plán neohrozí 

Prešov zmenil územný plán, chce zabrániť vzniku spaľovne 

Fecupral je rozhodnutý spaľovňu rozšíriť 

Inšpektorát obnovil konanie o kontroverznej spaľovni odpadu 

Spustenia spaľovne sa ľudia obávajú 

Mesto Prešov dá znovu negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne 

Spaľovňu nebezpečného odpadu v Prešove nerozšíria 

Fecupral znova skúša rozšíriť spaľovňu v Prešove 

Nahradí skládku spaľovňa? 

Spaľovňa v Prešove, začalo sa povoľovanie 

Prešov, spaľovňa, Jilemnického ulica - pripomienky účastníka konania 

Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla  

Mesto tvrdí: Nie sme proti spaľovniam 

Presná príčina požiaru na skládke nie je jasná 

Stanovisko: Unikli do ovzdušia nebezpečné látky? 

Ochranári tvrdia, že za požiar v spaľovni zodpovedá jej vedenie 

Príčinou požiaru v Prešove zrejme samovznietenie 

Horel sklad chemikálií vo Fecuprale! 

V spaľovni horelo, hrozil výbuch 

Požiar v Prešove je pod kontrolou 

Požiar v Prešove lokalizovali, mimoriadny stav v meste trvá 

V Prešove horí spaľovňa, požiar je pod kontrolou 

Petícia zabrala, spaľovňa nebude 

Veľký Šariš: Mestskí poslanci zrušili vlastné uznesenie o výstavbe spaľovne 

Spaľovňa sa vo Veľkom Šariši vďaka petícii stavať nebude 

Zelení vyčítajú primátorovi súhlas so spaľovňou 

Veľký Šariš uvažuje o možnosti vybudovania spaľovňe odpadov 

Priatelia Zeme upozorňujú na riziká spaľovne vo Veľkom Šariši 

V Prešove spaľovňu nerozšíria 

Prešovčania protestujú proti spaľovni 

Petíciu proti rozšíreniu prešovskej spaľovne odpadov podpísalo 4500 občanov 

Rozbiehajú petíciu proti rozšíreniu spaľovne Fecupral 

Ochranári a investor sa sporia pre spaľovňu v Prešove 

Spaľovňa nebezpečných odpadov chce zvýšiť objem 

Fecupral: Nebezpečný odpad nevyrábame! 

V Prešove protestujú proti spaľovni 

Spaľovňa plánuje páliť viac 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...