Prešovský krajský úrad prerušil vyvlastňovacie konanie a čaká na rozhodnutie súdu

08. 02. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kvôli výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove podal investor, t.j. Slovenská správa ciest na Okresný úrad v Prešove návrhy na vyvlastnenie nehnuteľností v mieste výstavby tejto štátnej cesty. Návrhy zahŕňajú pozemky a stavby na ulici Pod Kalváriou.

V tejto súvislosti podala vo verejnom záujme Slovenská správa ciest aj návrh na vyvlastnenie rodinného domu a pozemku pána  D r u t a r o v s k é h o  a jeho manželky, kde bývaju so svojou rodinou. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia návrhu vyhovel a rozhodnutím ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27. októbra 2000 vyvlastnil rodinný dom za 677 tisíc korún. Cenu určil na základe cenového výmeru z roku 1991.

V zákonnej lehote vlastníci podali proti rozhodnutiu odvolanie. Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia vo veci rozhodol. Dňa 6. februára 2001 zaslal účastníkom konania rozhodnutie číslo 2001/00047-002/SP-SA zo dňa 29. januára 2001, ktorým konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti prerušuje do doby, kým Okresný súd v Prešove rozhodne vo veci určenia neprimeranosti takto stanovenej ceny.

Odvolania vlastníkov ďalších nehnuteľností na ulici Pod Kalváriou v Prešove Krajský úrad v Prešove v celom rozsahu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu v Prešove potvrdil. Rozhodnutie o vyvlastnení nehnuteľností týchto vlastníkov už nadobudlo právoplatnosť a je v súčasnosti predmetom žaloby na Krajskom súde v Prešove.

Ďalšie informácie o kauze Občania versus Slovenská republika sa nachádzajú na internetovej adrese http://www.vyvlastnenie.sk.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.