Prešovský krajský úrad prerušil vyvlastňovacie konanie a čaká na rozhodnutie súdu

08. 02. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kvôli výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove podal investor, t.j. Slovenská správa ciest na Okresný úrad v Prešove návrhy na vyvlastnenie nehnuteľností v mieste výstavby tejto štátnej cesty. Návrhy zahŕňajú pozemky a stavby na ulici Pod Kalváriou.

V tejto súvislosti podala vo verejnom záujme Slovenská správa ciest aj návrh na vyvlastnenie rodinného domu a pozemku pána  D r u t a r o v s k é h o  a jeho manželky, kde bývaju so svojou rodinou. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia návrhu vyhovel a rozhodnutím ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27. októbra 2000 vyvlastnil rodinný dom za 677 tisíc korún. Cenu určil na základe cenového výmeru z roku 1991.

V zákonnej lehote vlastníci podali proti rozhodnutiu odvolanie. Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia vo veci rozhodol. Dňa 6. februára 2001 zaslal účastníkom konania rozhodnutie číslo 2001/00047-002/SP-SA zo dňa 29. januára 2001, ktorým konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti prerušuje do doby, kým Okresný súd v Prešove rozhodne vo veci určenia neprimeranosti takto stanovenej ceny.

Odvolania vlastníkov ďalších nehnuteľností na ulici Pod Kalváriou v Prešove Krajský úrad v Prešove v celom rozsahu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu v Prešove potvrdil. Rozhodnutie o vyvlastnení nehnuteľností týchto vlastníkov už nadobudlo právoplatnosť a je v súčasnosti predmetom žaloby na Krajskom súde v Prešove.

Ďalšie informácie o kauze Občania versus Slovenská republika sa nachádzajú na internetovej adrese http://www.vyvlastnenie.sk.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...