Prešovský krajský úrad prerušil vyvlastňovacie konanie a čaká na rozhodnutie súdu

08. 02. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Kvôli výstavbe tzv. Nábrežnej komunikácie v Prešove podal investor, t.j. Slovenská správa ciest na Okresný úrad v Prešove návrhy na vyvlastnenie nehnuteľností v mieste výstavby tejto štátnej cesty. Návrhy zahŕňajú pozemky a stavby na ulici Pod Kalváriou.

V tejto súvislosti podala vo verejnom záujme Slovenská správa ciest aj návrh na vyvlastnenie rodinného domu a pozemku pána  D r u t a r o v s k é h o  a jeho manželky, kde bývaju so svojou rodinou. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia návrhu vyhovel a rozhodnutím ŽP SP 3634/2000-Da zo dňa 27. októbra 2000 vyvlastnil rodinný dom za 677 tisíc korún. Cenu určil na základe cenového výmeru z roku 1991.

V zákonnej lehote vlastníci podali proti rozhodnutiu odvolanie. Krajský úrad v Prešove, odbor životného prostredia vo veci rozhodol. Dňa 6. februára 2001 zaslal účastníkom konania rozhodnutie číslo 2001/00047-002/SP-SA zo dňa 29. januára 2001, ktorým konanie vo veci vyvlastnenia nehnuteľnosti prerušuje do doby, kým Okresný súd v Prešove rozhodne vo veci určenia neprimeranosti takto stanovenej ceny.

Odvolania vlastníkov ďalších nehnuteľností na ulici Pod Kalváriou v Prešove Krajský úrad v Prešove v celom rozsahu zamietol a rozhodnutie Okresného úradu v Prešove potvrdil. Rozhodnutie o vyvlastnení nehnuteľností týchto vlastníkov už nadobudlo právoplatnosť a je v súčasnosti predmetom žaloby na Krajskom súde v Prešove.

Ďalšie informácie o kauze Občania versus Slovenská republika sa nachádzajú na internetovej adrese http://www.vyvlastnenie.sk.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...