Prevod pozemkov pod žilinským Auparkom je neplatný

VIA IURIS predložilo Krajskému súdu v Žiline Amicus Curiae Brief - stanovisko priateľa súdu - ako podporné stanovisko k návrhu na určenie vlastníckeho práva. V tomto stanovisku VIA IURIS predkladá právny názor, v zmysle ktorého kúpna zmluva zo dňa 19. 1. 2004 uzatvorená medzi Mestom Žilina a spoločnosťou Aupark II spol. s r. o. o predaji v nej uvedených pozemkov je neplatná.

03. 07. 2009

„V dôsledku neplatnosti zmluvy by malo dôjsť k určeniu vlastníctva pozemkov, na ktorých by mal stáť Žilinský Aupark, opätovne v prospech mesta Žilina“, povedala Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka VIA IURIS.

Kúpna zmluva je podľa VIA IURIS neplatná preto, že jej obsah a účel je v rozpore so zákonom a zmluva zároveň odporuje dobrým mravom. Zmluva totiž podmieňovala zaplatenie kúpnej ceny vydaním územného rozhodnutia na stavbu Auparku. Mesto bolo zároveň orgánom, ktorý mal rozhodnutie vydať ako nestranný a nezávislý orgán. Podľa VIA IURIS uvedená zmluvná podmienka vytvorila na mesto Žilina neprípustný tlak na vydanie územného rozhodnutia, ktoré malo vopred určený obsah – teda predmet, účel i oprávneného.

Uvedené je nezlučiteľné s požiadavkou zákonnosti rozhodovania správnych orgánov. Zmluvou sa teda podľa VIA IURIS zasiahlo  do rozhodovacej právomoci  mesta Žililna ako správneho orgánu a najmä do jeho nestrannosti a nezávislosti.

Zároveň výkon povinností vyplývajúcich pre mesto zo zmluvy zasiahol do práv a záujmov obyvateľov mesta Žilina, konkrétne do práv na zákonný výkon právomoci správneho orgánu.  Občania mesta Žilina mali právo na zákonné a objektívne rozhodovanie o území mesta, ktorého sú obyvateľmi.

VIA IURIS vo svojom stanovisku tiež konštatuje, že účel sledovaný kúpnou zmluvou – vybudovanie polyfunkčného objektu – je v rozpore s územným plánom a jeho záväznými časťami vyhlásenými všeobecne záväzným nariadením. Takto stanovený účel zároveň odporuje požiadavkám vyplývajúcim zo stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

Kúpna zmluva, podľa VIA IURIS, zároveň nespĺňa žiaden z atribútov správania sa, ktoré pod pojmom dobré mravy vymedzil Najvyšší súd SR. Zmluvu medzi mestom Žilina a spoločnosťou AUPARK II, spol. s r.o. tak nemožno považovať za správanie obvyklé, poctivé ani spravodlivé.

Mesto Žilina rozhodlo o predaji námestia ešte v roku 2004 a to bez súťaže, či znaleckého ohodnotenia pozemku. Nové vedenie mesta sa snaží tento prevod spochybniť na súde. Stanovisko VIA IURIS bolo vypracované na žiadosť mesta Žilina. „VIA IURIS sa dlhodobo venuje nakladaniu  s verejným majetkom, naposledy aj vo forme vypracovania legislatívneho návrhu novely zákonov o majetku obcí a majetku vyšších územných celkov“, pripomína Zuzana Aimaq-Fialová, riaditeľka VIA IURIS.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...