Prezidentka vetovala novelu zákona o pozemných komunikáciách

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa rozhodla vrátiť Národnej rade (NR) SR novelu zákona o pozemných komunikáciách. Upozornila, že v nej nebola ani po podaní stanoviska Ministerstva financií (MF) SR dodatočne vykonaná kvantifikácia vplyvu na verejné financie, ani nebola vedená diskusia o tomto vplyve tak, ako to požaduje Ústavný súd (ÚS) pre naplnenie požiadaviek súladu s ústavnou hodnotou rozpočtovej zodpovednosti.

22. 12. 2022

Bratislava 22. decembra (TASR) - Hlava štátu pripomenula, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR následne vyčíslilo, že dopad zákona na verejné financie by bol minimálne v sume 2,6 miliardy eur, pričom tento dopad nie je v návrhu štátneho rozpočtu žiadnym spôsobom krytý.

"Nespochybňujem legitimitu všeobecného cieľa systémovo vysporiadať vlastnícke a užívacie vzťahy k pozemkom pod líniovými stavbami. Podľa môjho názoru však schválený zákon jednak neprináša systémové riešenia, napríklad ohľadom pozemkov pod inými stavbami vo verejnom záujme, ale najmä neprešiel posúdením dopadov na verené financie, porušuje ústavnú hodnotu rozpočtovej zodpovednosti a dostáva sa tak podľa mojej mienky do rozporu s Ústavou," vysvetlila Čaputová.

Z týchto dôvodov prezidentka navrhuje, aby NR SR pri opätovnom prerokovaní novelu neprijala ako celok.

Novelou sa malo zrovnoprávniť postavenie Slovenskej správy ciest (SSC) s ostatnými správcami ciest. Predkladatelia návrhu poukázali na to, že majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod cestami prvej triedy je dlhoročným problémom, s ktorým SR v zastúpení SSC bojuje bez akejkoľvek zákonnej opory. SSC ako správca ciest prvej triedy bola doposiaľ jediným vlastníkom a správcom pozemných komunikácií a jedinou organizáciou v rámci rezortu dopravy bez zákonného vecného bremena.

Následkom podľa predkladateľov je, že čelí mnohým súdnym sporom o vydanie bezdôvodného obohatenia, respektíve náhrady za užívanie za pozemky pod cestami prvej triedy, ktoré sú majetkovo nevyrovnané v dôsledku zmeny právnych úprav v čase od výstavby cesty až po súčasnú právnu úpravu.

Vlastník pozemku pod cestou prvej triedy má mať podľa novely za zriadenie vecného bremena a za obmedzenie vlastníckeho práva nárok na primeranú náhradu, ktorá sa poskytne jednorazovo a je stanovená znaleckým posudkom. Náhradu by mal uhradiť vlastníkovi pozemku vlastník cesty prvej triedy. Tiež sa má zabezpečiť predkupné právo všetkým vlastníkom a správcom ciest, teda aj pre diaľnice, cesty prvej, druhej, tretej triedy a miestne komunikácie.

 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...