Priatelia Zeme: Za samovznietenie môže Fecupral

Priatelia Zeme tvrdia, že za samovznietenie požiaru v areáli spaľovne odpadov zodpovedá spoločnosť Fecupral. Šéf spomínanej spoločnosti Štefan Hanigovský zas obviňuje armádu, ktorá dodala na spálenie poškodené odmorovacie súpravy, následkom čoho látky zreagovali a začali horieť. Riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef Rychlý však považuje za nepravdepodobné, aby sa látky uskladnené v horiacom sklade samovznietili. Avšak pripúšťa to v prípade, ak boli vrecká s močovinou skutočne poškodené.

10. 11. 2008

Prešov - Riaditeľ Ústavu polymérov vychádzal z jednotlivých vyjadrení uverejnených v našom denníku. Podľa neho posudzovať takto príčiny požiaru je veľká odvaha. "Napriek tomu, keď vychádzam z údajov uvedených v Korzári, a z predpokladu, že vo vnútri Fecupralu boli len komponenty ako je polypropylén obsahujúci sadze vo forme fólií v baloch, odmorovacie látky obsahujúce chlórnan vápenatý, močovinu a saponát, prípadne vodný roztok etanolu a hydroxidu draselného, je možné takmer s istotou vylúčiť samovznietenie, pokiaľ sa niektoré z týchto komponentov nedostali do vzájomného kontaktu," skonštatoval J. Rychlý.

Je predbežným dôvodom samovznietenie?

Do pozornosti upriamil istú štúdiu o močovine, ktorá bola súčasťou odmorovacej súpravy. V štúdii autori uvádzajú, že pri interakcii chlórnanov s močovinou vzniká výbušný NCl3 (chlorodusík). To by mohlo vysvetliť vznietenie v prípade poškodenia niektorých vreciek, najmä, keď bol prítomný polypropylén prípadne pary etanolu. "Pohybujem sa však v rovine špekulácie. Súhlasím s pánom Hanigovským, že porušenie vreciek a kontakt takmer čistých zložiek mohli byť štartovacím procesom neskoršieho požiaru," uviedol vedecký pracovník. Oficiálne výsledky príčin požiaru doteraz, ani po mesiaci nie sú známe. "Elektrický skrat je vylúčený. Zatiaľ stále platí, že predbežná príčina je samovznietenie," informoval nás expert z Požiarno-technického expertízneho ústavu Albín Kostolanský.

Boli naozaj niektoré vrecká porušené?

Ak však pripadá do úvahy samovznietenie, ako k nemu a prečo došlo? Polypropylén, ktorý bol vo forme čiernych kotúčov v horiacom objekte uskladnený, sa na vzduchu sám vznieti až nad 300 stupňami Celzia. Keďže išlo o čierne fólie, bol zrejme plnený sadzami. Pri jeho nedokonalom spaľovaní môžu vznikať najmä oxid uhoľnatý, ktorý je toxický, ale aj rozličné iritanty a aj dym obsahujúce sadze. Z chlórnanu podľa vedca v žiadnom prípade nemohol vzniknúť požiar. "Toxické produkty mohli najskôr vzniknúť pri ohrievaní močoviny na vyššiu teplotu. Otázkou ale stále zostáva priama príčina požiaru, ktorou podľa toho, čo bolo v článku napísané mohla byť iba zvýšená teplota. Kde sa tam zobrala, je ťažko povedať. Z látok, ktoré tam údajne boli a boli pri normálnej teplote ťažko mohlo dôjsť k vznieteniu," skonštatoval. Podľa J. Rychlého štartovacím procesom zvýšenia teploty, ak vylúčime nedbanlivosť zapnutý varič a podobne, mohla byť tak lokálna explózia v blízkosti niektorého z prípadne porušených vreciek močoviny a chlórnanu.

Šialencov je vraj všade dosť

Palivom, ktoré následne horelo, bol polypropylén. "Pri rozvinutí požiaru sa nedomnievam, že hrozil výbuch. Močovina horí spolu s polypropylénom nie veľmi agresívnym plameňom. Pre vznik NCl3 je potrebná prítomnosť veľmi malého množstva vody a tá pri požiari odchádza do plynnej fázy. Vyššie uvedená špekulácia vychádza z predpokladu, že vznik požiaru nie je možné vysvetliť niektorým z prozaickejších dôvodov, ako je cigaretový ohorok, zapnutý varič a podobne," dodal. Takúto príčinu neodmieta ani Š. Hanigovský. "Šialencov je dosť, nevylučujem to," zopakoval niekoľkokrát a dodal, že za snahou o poškodenie jeho firmy môže byť aj to, že sa usiluje o rozšírenie spaľovne a pri tom naráža na množstvo odporcov. O niektorých aktivistoch, ktorí proti nemu broja nedávno uviedol: "Pomýlili sa a mejlom ma požiadali o finančný príspevok. Je mi jasné teda, koho záujmy obhajujú. Ja som im prispieť odmietol."

Je za požiar niekto zodpovedný?

Priatelia Zeme tvrdia, že haváriu spaľovne nebezpečných odpadov niekto spôsobiť musel, prinajmenšom zanedbaním predpisov, pretože pri ich dodržaní by k požiaru dôjsť nemalo. "Odpady sa musia oddelene uskladňovať tak, aby k reakciám vedúcim k požiaru technicky vôbec nemohlo dôjsť. Manažment je povinný vykonať pri dodávke odpadu vizuálnu kontrolu s cieľom overiť si údaje o jeho vlastnostiach. Obaly musia zabezpečiť ochranu odpadov tak, aby nedošlo k vzniku nežiaducich reakcií, napríklad požiaru či výbuchu. Ak by manažment dodržal tieto predpisy, technicky nemalo ako k požiaru dôjsť. Preto konštatujeme, že ak išlo o samovznietenie, bez cudzieho zavinenia, leží prinajmenšom časť zodpovednosti za haváriu na pleciach tejto spoločnosti," uviedol predseda občianskeho združenia Ladislav Hegyi. "Vylúčiť požiar sa nedá v žiadnej firme. Bol to prvý požiar počas 14-ročnej histórie našej spoločnosti. Neohrozil žiadnym spôsobom obyvateľov Prešova. Škodlivé látky, ktoré unikli do ovzdušia sú porovnateľné s množstvom, ktoré vznikne pri požiari trojizbového bytu, ak sú v ňom podlahy z PVC," oponoval Hanigovský a na margo vyjadrení L. Hegyiho rázne skonštatoval: "Ja odmietam konfrontáciu s človekom, ktorý nepozná rozdiel medzi chlórom, chlórnanom či chloridom, rázne skonštatoval Hanigovský.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.