Priatelia Zeme: Za samovznietenie môže Fecupral

Priatelia Zeme tvrdia, že za samovznietenie požiaru v areáli spaľovne odpadov zodpovedá spoločnosť Fecupral. Šéf spomínanej spoločnosti Štefan Hanigovský zas obviňuje armádu, ktorá dodala na spálenie poškodené odmorovacie súpravy, následkom čoho látky zreagovali a začali horieť. Riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef Rychlý však považuje za nepravdepodobné, aby sa látky uskladnené v horiacom sklade samovznietili. Avšak pripúšťa to v prípade, ak boli vrecká s močovinou skutočne poškodené.

10. 11. 2008

Prešov - Riaditeľ Ústavu polymérov vychádzal z jednotlivých vyjadrení uverejnených v našom denníku. Podľa neho posudzovať takto príčiny požiaru je veľká odvaha. "Napriek tomu, keď vychádzam z údajov uvedených v Korzári, a z predpokladu, že vo vnútri Fecupralu boli len komponenty ako je polypropylén obsahujúci sadze vo forme fólií v baloch, odmorovacie látky obsahujúce chlórnan vápenatý, močovinu a saponát, prípadne vodný roztok etanolu a hydroxidu draselného, je možné takmer s istotou vylúčiť samovznietenie, pokiaľ sa niektoré z týchto komponentov nedostali do vzájomného kontaktu," skonštatoval J. Rychlý.

Je predbežným dôvodom samovznietenie?

Do pozornosti upriamil istú štúdiu o močovine, ktorá bola súčasťou odmorovacej súpravy. V štúdii autori uvádzajú, že pri interakcii chlórnanov s močovinou vzniká výbušný NCl3 (chlorodusík). To by mohlo vysvetliť vznietenie v prípade poškodenia niektorých vreciek, najmä, keď bol prítomný polypropylén prípadne pary etanolu. "Pohybujem sa však v rovine špekulácie. Súhlasím s pánom Hanigovským, že porušenie vreciek a kontakt takmer čistých zložiek mohli byť štartovacím procesom neskoršieho požiaru," uviedol vedecký pracovník. Oficiálne výsledky príčin požiaru doteraz, ani po mesiaci nie sú známe. "Elektrický skrat je vylúčený. Zatiaľ stále platí, že predbežná príčina je samovznietenie," informoval nás expert z Požiarno-technického expertízneho ústavu Albín Kostolanský.

Boli naozaj niektoré vrecká porušené?

Ak však pripadá do úvahy samovznietenie, ako k nemu a prečo došlo? Polypropylén, ktorý bol vo forme čiernych kotúčov v horiacom objekte uskladnený, sa na vzduchu sám vznieti až nad 300 stupňami Celzia. Keďže išlo o čierne fólie, bol zrejme plnený sadzami. Pri jeho nedokonalom spaľovaní môžu vznikať najmä oxid uhoľnatý, ktorý je toxický, ale aj rozličné iritanty a aj dym obsahujúce sadze. Z chlórnanu podľa vedca v žiadnom prípade nemohol vzniknúť požiar. "Toxické produkty mohli najskôr vzniknúť pri ohrievaní močoviny na vyššiu teplotu. Otázkou ale stále zostáva priama príčina požiaru, ktorou podľa toho, čo bolo v článku napísané mohla byť iba zvýšená teplota. Kde sa tam zobrala, je ťažko povedať. Z látok, ktoré tam údajne boli a boli pri normálnej teplote ťažko mohlo dôjsť k vznieteniu," skonštatoval. Podľa J. Rychlého štartovacím procesom zvýšenia teploty, ak vylúčime nedbanlivosť zapnutý varič a podobne, mohla byť tak lokálna explózia v blízkosti niektorého z prípadne porušených vreciek močoviny a chlórnanu.

Šialencov je vraj všade dosť

Palivom, ktoré následne horelo, bol polypropylén. "Pri rozvinutí požiaru sa nedomnievam, že hrozil výbuch. Močovina horí spolu s polypropylénom nie veľmi agresívnym plameňom. Pre vznik NCl3 je potrebná prítomnosť veľmi malého množstva vody a tá pri požiari odchádza do plynnej fázy. Vyššie uvedená špekulácia vychádza z predpokladu, že vznik požiaru nie je možné vysvetliť niektorým z prozaickejších dôvodov, ako je cigaretový ohorok, zapnutý varič a podobne," dodal. Takúto príčinu neodmieta ani Š. Hanigovský. "Šialencov je dosť, nevylučujem to," zopakoval niekoľkokrát a dodal, že za snahou o poškodenie jeho firmy môže byť aj to, že sa usiluje o rozšírenie spaľovne a pri tom naráža na množstvo odporcov. O niektorých aktivistoch, ktorí proti nemu broja nedávno uviedol: "Pomýlili sa a mejlom ma požiadali o finančný príspevok. Je mi jasné teda, koho záujmy obhajujú. Ja som im prispieť odmietol."

Je za požiar niekto zodpovedný?

Priatelia Zeme tvrdia, že haváriu spaľovne nebezpečných odpadov niekto spôsobiť musel, prinajmenšom zanedbaním predpisov, pretože pri ich dodržaní by k požiaru dôjsť nemalo. "Odpady sa musia oddelene uskladňovať tak, aby k reakciám vedúcim k požiaru technicky vôbec nemohlo dôjsť. Manažment je povinný vykonať pri dodávke odpadu vizuálnu kontrolu s cieľom overiť si údaje o jeho vlastnostiach. Obaly musia zabezpečiť ochranu odpadov tak, aby nedošlo k vzniku nežiaducich reakcií, napríklad požiaru či výbuchu. Ak by manažment dodržal tieto predpisy, technicky nemalo ako k požiaru dôjsť. Preto konštatujeme, že ak išlo o samovznietenie, bez cudzieho zavinenia, leží prinajmenšom časť zodpovednosti za haváriu na pleciach tejto spoločnosti," uviedol predseda občianskeho združenia Ladislav Hegyi. "Vylúčiť požiar sa nedá v žiadnej firme. Bol to prvý požiar počas 14-ročnej histórie našej spoločnosti. Neohrozil žiadnym spôsobom obyvateľov Prešova. Škodlivé látky, ktoré unikli do ovzdušia sú porovnateľné s množstvom, ktoré vznikne pri požiari trojizbového bytu, ak sú v ňom podlahy z PVC," oponoval Hanigovský a na margo vyjadrení L. Hegyiho rázne skonštatoval: "Ja odmietam konfrontáciu s človekom, ktorý nepozná rozdiel medzi chlórom, chlórnanom či chloridom, rázne skonštatoval Hanigovský.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...