Priekupníci strašia aj vyvlastnením, preto sú úspešní, hovorí aktivista

Keď ľudia vidia, že na ich pozemku chce štát stavať diaľnicu, zľaknú sa a sú náchylní predať pôdu lacno špekulantom, hovorí Richard D r u t a r o v s k ý, nezávislý poslanec mesta Prešov, majiteľ portálu vyvlastnenie.sk a občiansky aktivista v oblasti vyvlastňovania.

Ako štát dospeje k tomu, akou sumou má vyplatiť majiteľov pozemkov, na ktorých plánuje stavať diaľnice?

Opiera sa o posudok, ktorý urobí súdny znalec. Od tohto posudku sa potom odvíja výkup alebo vyvlastňovanie.

Ako dospeje k cene znalec?

Znalci majú na určenie ceny niekoľko metód, z ktorých si vyberú pri určovaní ceny. Napríklad môžu vychádzať z porovnávania, ak má znalec vedomosť o uskutočnených zmluvách na predaj pozemkov v približne rovnakom čase a mieste. Alebo ak už Národná diaľničná spoločnosť na podobnom území vykupovala pozemky, tak môže znalec vychádzať z týchto cien. Môže tiež priraďovať body, koeficienty podľa toho, ako ďaleko od centra obce je daný pozemok, aká je tam občianska vybavenosť. Z role na okraji dediny sa tak môže na papieri stať stavebný pozemok. Je tam dosť veľký priestor pre znalca, aby určil, ako bude postupovať. Znalci robia posudky na základe objednávky a za peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti. Tá niekedy v objednávke naznačí znalcovi, akou metódou má postupovať.

Majú znalci také voľné ruky, že zatiaľ čo jeden ocení parcelu na pár centov, iný môže podobnú parcelu oceniť na desiatky eur?

Až takú voľnosť nemajú. Ich názory sa môžu do istej miery líšiť, ale stále je tu zákon o znalcoch a vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalcov usmerňuje aj Ústav súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý vydáva metodické usmernenia o oceňovaní nehnuteľností.  Znalecká činnosť sa považuje za odbornú činnosť.  Znalcov môže disciplinárne stíhať ministerstvo spravodlivosti, môže im dať pokuty, prípadne odobrať oprávnenie na činnosť  znalca, ak by znalec postupoval svojvoľne, čo sa aj deje.

Majú mantinely, že ak sa jedná o ornú pôdu určenú na stavbu diaľnice, potom cena môže byť "od do"?

Takto konkrétne ceny pozemkov v predpisoch už dlho určené nie sú. Kedysi bolo takzvané bodové hodnotenie, to ale bolo voči majiteľom pozemkov často nespravodlivé a tak sa v roku 2004 od toho upustilo. Nespravodlivosť zatiaľ ostala pri vyvlastňovaní stavieb na bývanie.

Čím to je, že orná pôda v Bratislave, určená pre diaľnicu sa ocení na 70 eur za meter štvorcový, čo nie je na úrovni stavebnej parcely, ale rozhodne je to viac než stojí orná pôda, ktorá vychádza na pár desiatok centov za meter štvorcový?

Myslím si, že ľudia z Národnej diaľničnej spoločnosti majú skúsenosti s výkupmi pôdy. Vedia, že od istej hranice si už vlastníci povedia, že ponúknutá cena je dobrá a nikto iný by takú neponúkol. Poznám ľudí, ktorí sú spokojní s cenou, ktorú dostali. Pri Prešove napríklad vykupovala NDS pozemky v lese zhruba po 50 eur za meter štvorcový,  čo by dnes nikto na voľnom trhu za túto cenu nekúpil. Vlastníkov k dohode motivuje aj 20 percentný bonus v prípade podpísania zmluvy, o ktorý by prišli v prípade vyvlastnenia, tak radšej predložené zmluvy podpíšu.

Kedy sa z poľnohospodárskej pôdy stáva kvázi stavebná parcela?

Dôležité je, čo je v územnom pláne. Keď je v územnom pláne zakreslené, že je to pozemok pre budúcu dopravnú stavbu diaľnice, aj keď stále je to ešte v katastri orná pôda, už je jasné, že tam v budúcnosti bude stáť stavba. Keď niekto developuje ornú pôdu za dedinou a poslanci obecného zastupiteľstva schvália jej zmenu v územnom pláne na stavebné parcely, stále je to orná pôda, stále tam nájdete rásť kukuricu, ale už v tom okamihu sú ľudia schopní predať tie pozemky za omnoho vyššie ceny.

Ešte predtým sa môžu špekulanti pozerať v rámci posudzovania vplyvov diaľnice na to, kadiaľ štát kreslí nové cesty. Prístupov k tomu je viac než dosť. Je toto tá fáza alebo až vydanie územného rozhodnutia ten moment, kedy nastupujú špekulanti?

Proces schvaľovania územného plánu je verejný. Potom prichádza ďalší okamih, keď je vydané územné rozhodnutie. Vtedy je už úplne jasné, na ktorých parcelách bude diaľnica lokalizovaná. Inak povedané, už sa vie, ktorý pozemok je pod budúcou diaľnicou a ktorý vedľa. Ak sa posuniete na mape o desať metrov, už je cena pozemku úplne iná. Toto je ten okamih, ktorý môžu využiť lepšie informovaní priekupníci. Keď je vydané územné rozhodnutie, nasleduje zápis predkupné práva štátu do katastra na konkrétne parcely. Tesne predtým prichádzajú priekupníci za nie veľmi dobre informovanými obyvateľmi, ktorým pritom stačí ísť na stavebný úrad a vyžiadať si kópiu územného rozhodnutia a geometrického plánu.

Ako rýchlo sa to deje?

Vzniká priestor týždňa, možno mesiaca, kým sa rozkríkne, ako je to s diaľnicou. Stretol som s tým, že neinformovaní ľudia predali pozemky priekupníkom po vypočutí rôznej legendy.

Čo ľuďom hovoria?

Napríklad im povedia, že "bude tu stáť diaľnica, bude sa vyvlastňovať". Ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sa začnú báť, a predajú v tom okamihu pozemky za rádovo nižšiu cenu, ako by im za neskôr vyplatila NDS. Tým, že NDS nerada hovorí o tom, ako pozemky vykupuje a je známa skôr kontroverznými vyvlastňovaniami, tak verejnosť vo všeobecnosti nevie, za koľko sa vykupuje. Vlastníci sa však môžu pozrieť do centrálneho registra zmlúv na internete, kde NDS kúpne zmluvy zverejňuje a vytvoriť si orientačný obraz o cenách, no v praxi to urobí málokto. Potom keď niekto príde s tým, že kúpi štvorcový meter nevyužívanej pôdy za 3 eurá, tak si človek môže povedať, aké je to výhodné. Priekupník to potom predá štátu za desaťnásobne vyššiu cenu.

Robilo sa niečo proti tomu?

Za ministra dopravy Ľubomíra Vážneho (prvá vláda Róberta Fica, pozn. red.) sa zaviedlo ako jedno z opatrení, že sa predkupné právo štátu zapisuje do katastra. Ale dovolím si povedať, že to často nefunguje, dobre informovaní priekupníci to ľahko obídu.

Prečo?

Pretože práve keď sa človek pozrie do katastra a vidí že na susedných pozemkoch už je zapísané predkupné právo, ľahšie uverí priekupníkovi, že NDS si robí zálusk aj na jeho pozemok. Keď sa povie predkupné právo štátu, vtedy sa niektorí ľudia naozaj zľaknú, pretože nerozumejú tomu, ako vykupovanie a vyvlastňovanie funguje.

Kedy sa pôda na pestovanie reálne premení na stavebnú parcelu aj na katastri?

Orná pôda je chránená špeciálnym zákonom. Pozemkový odbor na okresnom úrade ju musí vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Toto si pri výstavbe diaľnic zabezpečuje NDS až po vykúpení alebo vyvlastnení pôdy.

Čiže špekulanti sa nemusia trápiť s pozemkovým úradom, to zostane na štáte?

Oni to vôbec nemusia riešiť, nechávajú ornú pôdu ornou pôdou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.