Priekupníci strašia aj vyvlastnením, preto sú úspešní, hovorí aktivista

Keď ľudia vidia, že na ich pozemku chce štát stavať diaľnicu, zľaknú sa a sú náchylní predať pôdu lacno špekulantom, hovorí Richard D r u t a r o v s k ý, nezávislý poslanec mesta Prešov, majiteľ portálu vyvlastnenie.sk a občiansky aktivista v oblasti vyvlastňovania.

Ako štát dospeje k tomu, akou sumou má vyplatiť majiteľov pozemkov, na ktorých plánuje stavať diaľnice?

Opiera sa o posudok, ktorý urobí súdny znalec. Od tohto posudku sa potom odvíja výkup alebo vyvlastňovanie.

Ako dospeje k cene znalec?

Znalci majú na určenie ceny niekoľko metód, z ktorých si vyberú pri určovaní ceny. Napríklad môžu vychádzať z porovnávania, ak má znalec vedomosť o uskutočnených zmluvách na predaj pozemkov v približne rovnakom čase a mieste. Alebo ak už Národná diaľničná spoločnosť na podobnom území vykupovala pozemky, tak môže znalec vychádzať z týchto cien. Môže tiež priraďovať body, koeficienty podľa toho, ako ďaleko od centra obce je daný pozemok, aká je tam občianska vybavenosť. Z role na okraji dediny sa tak môže na papieri stať stavebný pozemok. Je tam dosť veľký priestor pre znalca, aby určil, ako bude postupovať. Znalci robia posudky na základe objednávky a za peniaze od Národnej diaľničnej spoločnosti. Tá niekedy v objednávke naznačí znalcovi, akou metódou má postupovať.

Majú znalci také voľné ruky, že zatiaľ čo jeden ocení parcelu na pár centov, iný môže podobnú parcelu oceniť na desiatky eur?

Až takú voľnosť nemajú. Ich názory sa môžu do istej miery líšiť, ale stále je tu zákon o znalcoch a vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Znalcov usmerňuje aj Ústav súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý vydáva metodické usmernenia o oceňovaní nehnuteľností.  Znalecká činnosť sa považuje za odbornú činnosť.  Znalcov môže disciplinárne stíhať ministerstvo spravodlivosti, môže im dať pokuty, prípadne odobrať oprávnenie na činnosť  znalca, ak by znalec postupoval svojvoľne, čo sa aj deje.

Majú mantinely, že ak sa jedná o ornú pôdu určenú na stavbu diaľnice, potom cena môže byť "od do"?

Takto konkrétne ceny pozemkov v predpisoch už dlho určené nie sú. Kedysi bolo takzvané bodové hodnotenie, to ale bolo voči majiteľom pozemkov často nespravodlivé a tak sa v roku 2004 od toho upustilo. Nespravodlivosť zatiaľ ostala pri vyvlastňovaní stavieb na bývanie.

Čím to je, že orná pôda v Bratislave, určená pre diaľnicu sa ocení na 70 eur za meter štvorcový, čo nie je na úrovni stavebnej parcely, ale rozhodne je to viac než stojí orná pôda, ktorá vychádza na pár desiatok centov za meter štvorcový?

Myslím si, že ľudia z Národnej diaľničnej spoločnosti majú skúsenosti s výkupmi pôdy. Vedia, že od istej hranice si už vlastníci povedia, že ponúknutá cena je dobrá a nikto iný by takú neponúkol. Poznám ľudí, ktorí sú spokojní s cenou, ktorú dostali. Pri Prešove napríklad vykupovala NDS pozemky v lese zhruba po 50 eur za meter štvorcový,  čo by dnes nikto na voľnom trhu za túto cenu nekúpil. Vlastníkov k dohode motivuje aj 20 percentný bonus v prípade podpísania zmluvy, o ktorý by prišli v prípade vyvlastnenia, tak radšej predložené zmluvy podpíšu.

Kedy sa z poľnohospodárskej pôdy stáva kvázi stavebná parcela?

Dôležité je, čo je v územnom pláne. Keď je v územnom pláne zakreslené, že je to pozemok pre budúcu dopravnú stavbu diaľnice, aj keď stále je to ešte v katastri orná pôda, už je jasné, že tam v budúcnosti bude stáť stavba. Keď niekto developuje ornú pôdu za dedinou a poslanci obecného zastupiteľstva schvália jej zmenu v územnom pláne na stavebné parcely, stále je to orná pôda, stále tam nájdete rásť kukuricu, ale už v tom okamihu sú ľudia schopní predať tie pozemky za omnoho vyššie ceny.

Ešte predtým sa môžu špekulanti pozerať v rámci posudzovania vplyvov diaľnice na to, kadiaľ štát kreslí nové cesty. Prístupov k tomu je viac než dosť. Je toto tá fáza alebo až vydanie územného rozhodnutia ten moment, kedy nastupujú špekulanti?

Proces schvaľovania územného plánu je verejný. Potom prichádza ďalší okamih, keď je vydané územné rozhodnutie. Vtedy je už úplne jasné, na ktorých parcelách bude diaľnica lokalizovaná. Inak povedané, už sa vie, ktorý pozemok je pod budúcou diaľnicou a ktorý vedľa. Ak sa posuniete na mape o desať metrov, už je cena pozemku úplne iná. Toto je ten okamih, ktorý môžu využiť lepšie informovaní priekupníci. Keď je vydané územné rozhodnutie, nasleduje zápis predkupné práva štátu do katastra na konkrétne parcely. Tesne predtým prichádzajú priekupníci za nie veľmi dobre informovanými obyvateľmi, ktorým pritom stačí ísť na stavebný úrad a vyžiadať si kópiu územného rozhodnutia a geometrického plánu.

Ako rýchlo sa to deje?

Vzniká priestor týždňa, možno mesiaca, kým sa rozkríkne, ako je to s diaľnicou. Stretol som s tým, že neinformovaní ľudia predali pozemky priekupníkom po vypočutí rôznej legendy.

Čo ľuďom hovoria?

Napríklad im povedia, že "bude tu stáť diaľnica, bude sa vyvlastňovať". Ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sa začnú báť, a predajú v tom okamihu pozemky za rádovo nižšiu cenu, ako by im za neskôr vyplatila NDS. Tým, že NDS nerada hovorí o tom, ako pozemky vykupuje a je známa skôr kontroverznými vyvlastňovaniami, tak verejnosť vo všeobecnosti nevie, za koľko sa vykupuje. Vlastníci sa však môžu pozrieť do centrálneho registra zmlúv na internete, kde NDS kúpne zmluvy zverejňuje a vytvoriť si orientačný obraz o cenách, no v praxi to urobí málokto. Potom keď niekto príde s tým, že kúpi štvorcový meter nevyužívanej pôdy za 3 eurá, tak si človek môže povedať, aké je to výhodné. Priekupník to potom predá štátu za desaťnásobne vyššiu cenu.

Robilo sa niečo proti tomu?

Za ministra dopravy Ľubomíra Vážneho (prvá vláda Róberta Fica, pozn. red.) sa zaviedlo ako jedno z opatrení, že sa predkupné právo štátu zapisuje do katastra. Ale dovolím si povedať, že to často nefunguje, dobre informovaní priekupníci to ľahko obídu.

Prečo?

Pretože práve keď sa človek pozrie do katastra a vidí že na susedných pozemkoch už je zapísané predkupné právo, ľahšie uverí priekupníkovi, že NDS si robí zálusk aj na jeho pozemok. Keď sa povie predkupné právo štátu, vtedy sa niektorí ľudia naozaj zľaknú, pretože nerozumejú tomu, ako vykupovanie a vyvlastňovanie funguje.

Kedy sa pôda na pestovanie reálne premení na stavebnú parcelu aj na katastri?

Orná pôda je chránená špeciálnym zákonom. Pozemkový odbor na okresnom úrade ju musí vyňať z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Toto si pri výstavbe diaľnic zabezpečuje NDS až po vykúpení alebo vyvlastnení pôdy.

Čiže špekulanti sa nemusia trápiť s pozemkovým úradom, to zostane na štáte?

Oni to vôbec nemusia riešiť, nechávajú ornú pôdu ornou pôdou.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...