Primátor Trenčína o odškodnení majiteľov asanovaných domov

10. 08. 2004

Zdroj: Slovenská televízia, Dvojka, relácia Regióny

Karin Majtánová, moderátorka: "V neposlednom rade ešte treba spomenúť odškodnenie ľudí, ktorých sa týka (tá) výstavba železnice, pretože to môže byť taká trošku háklivá téma, ale je tam presne Vaše stanovisko jasné, takže poprosím o odpoveď."

Ing. Branislav Celler, primátor Trenčína: "Tam je situácia taká, vyplyvajúca jednak zo zákona, že musia byť dneska majitelia takých nehnuteľností odškodnení za trhové ceny s tým, že my sme podpísali zmluvu so železnicami alebo je pred podpisom zmluva so železnicami Slovenskej republiky, kde sa železnice zaväzujú, že k asanácii tých domov príde až v momente keď títo ľudia budú mať vyriešené bývanie, tzn. buď si sami zabezpečia bývanie za peniaze, ktoré im dajú železnice, alebo si železnicami nechajú postaviť dom. Čiže ich bytová otázka bude dopredu vyriešená, až potom bude môcť prísť k asanácii týchto domov."

Podrobne monitorujeme:

Trenčín, modernizácia železničnej trate

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...