Primátori K8 nesúhlasia s novelou zákona o urýchlení výstavby diaľnic

08. 06. 2007

Košice - Výhrady k viacerým novelám či novým zákonom – stavebnému, o obecnej polícii, zákona o miestnych daniach a poplatkoch a k opatreniam na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá boli hlavnými bodmi dnešného rokovania primátorov krajských miest, členov Združenia K-8. O záveroch rokovania, ktoré sa konalo v Košiciach, novinárov na tlačovej besede informoval predseda združenia a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Primátori K-8 žiadajú, aby sa zákonom riešila otázka regulácie parkovania jeho spoplatňovaním a príslušná legislatívna zmena sa urobila súčasne s vypustením týchto ustanovení zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch. „Musí sa to riešiť zákonom. Ak sa to neurobí, máme obavy, že nastane chaos a každý si bude robiť čo chce,“ povedal Ďurkovský. Dodal, že doterajšie návrhy, ktoré predkladala samospráva, neboli akceptované, takže počkajú, s akým návrhom príde vláda alebo zákonodarný zbor.

Ako uviedol Ďurkovský, primátori K-8 sa zhodli, že návrh nového stavebného zákona neobsahuje zlepšenia územného a stavebného konania smerom k občanom. Dostatočne nerieši ani problematiku čiernych stavieb. „Združenie K-8 požaduje zriadenie stavebnej polície, ktorá sa v súvislosti s čiernymi stavbami osvedčila a dokáže už pri ich začiatku účinne zasiahnuť,“ povedal Ďurkovský. Súčasne žiadajú, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pred opätovným zaradením návrhu zákona do Legislatívnej rady vlády predložilo jeho znenie na posúdenie samosprávam a združeniu. Okrem toho žiadajú v novom zákone ponechať pôsobnosť a kompetencie miest Bratislavy a Košíc v rozhodovaní o svojich stavebných úradoch v súčasnej podobe a ponechať im aj právo vydávania záväzných stanovísk k stavbám, ktoré majú dopad na schválené urbanistické koncepcie a územné plány.

Združenie K-8 sa pripojilo k žiadosti primátora Bratislavy, ktorý požiadal prezidenta SR, aby nepodpísal novelu o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Problém navrhujú riešiť v rámci existujúcich pravidiel územného plánovania s prvkami skráteného konania a efektívnej spolupráce samosprávy s vládou pri zmenách územných plánov.

Podľa primátorov nové návrhy niektorých ustanovení zákona o obecnej polícii by znamenali veľké zvýšenie nákladov pre samosprávu, zvýšenie vplyvu štátu a zníženie efektívnosti činnosti obecných a mestských polícií. Zásadne odmietajú zúženie právomocí obecných polícií pri priestupkoch v doprave a navrhujú naopak rozšírenie jej kompetencií pri ochrane verejného poriadku o právo vstupu do prevádzkarní a prevádzok, možnosť vykonávať službu aj v civilnom odeve s cieľom odhaľovať napr. nelegálne skládky odpadov a znečisťovania verejných priestranstiev.

Ďurkovský novinárom povedal, že o svojich zámeroch, pripomienkach a návrhoch budú informovať vládu, príslušné ministerstvá a dotknuté organizácie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...