Primátori K8 nesúhlasia s novelou zákona o urýchlení výstavby diaľnic

08. 06. 2007

Košice - Výhrady k viacerým novelám či novým zákonom – stavebnému, o obecnej polícii, zákona o miestnych daniach a poplatkoch a k opatreniam na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá boli hlavnými bodmi dnešného rokovania primátorov krajských miest, členov Združenia K-8. O záveroch rokovania, ktoré sa konalo v Košiciach, novinárov na tlačovej besede informoval predseda združenia a primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.

Primátori K-8 žiadajú, aby sa zákonom riešila otázka regulácie parkovania jeho spoplatňovaním a príslušná legislatívna zmena sa urobila súčasne s vypustením týchto ustanovení zo zákona o miestnych daniach a poplatkoch. „Musí sa to riešiť zákonom. Ak sa to neurobí, máme obavy, že nastane chaos a každý si bude robiť čo chce,“ povedal Ďurkovský. Dodal, že doterajšie návrhy, ktoré predkladala samospráva, neboli akceptované, takže počkajú, s akým návrhom príde vláda alebo zákonodarný zbor.

Ako uviedol Ďurkovský, primátori K-8 sa zhodli, že návrh nového stavebného zákona neobsahuje zlepšenia územného a stavebného konania smerom k občanom. Dostatočne nerieši ani problematiku čiernych stavieb. „Združenie K-8 požaduje zriadenie stavebnej polície, ktorá sa v súvislosti s čiernymi stavbami osvedčila a dokáže už pri ich začiatku účinne zasiahnuť,“ povedal Ďurkovský. Súčasne žiadajú, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR pred opätovným zaradením návrhu zákona do Legislatívnej rady vlády predložilo jeho znenie na posúdenie samosprávam a združeniu. Okrem toho žiadajú v novom zákone ponechať pôsobnosť a kompetencie miest Bratislavy a Košíc v rozhodovaní o svojich stavebných úradoch v súčasnej podobe a ponechať im aj právo vydávania záväzných stanovísk k stavbám, ktoré majú dopad na schválené urbanistické koncepcie a územné plány.

Združenie K-8 sa pripojilo k žiadosti primátora Bratislavy, ktorý požiadal prezidenta SR, aby nepodpísal novelu o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Problém navrhujú riešiť v rámci existujúcich pravidiel územného plánovania s prvkami skráteného konania a efektívnej spolupráce samosprávy s vládou pri zmenách územných plánov.

Podľa primátorov nové návrhy niektorých ustanovení zákona o obecnej polícii by znamenali veľké zvýšenie nákladov pre samosprávu, zvýšenie vplyvu štátu a zníženie efektívnosti činnosti obecných a mestských polícií. Zásadne odmietajú zúženie právomocí obecných polícií pri priestupkoch v doprave a navrhujú naopak rozšírenie jej kompetencií pri ochrane verejného poriadku o právo vstupu do prevádzkarní a prevádzok, možnosť vykonávať službu aj v civilnom odeve s cieľom odhaľovať napr. nelegálne skládky odpadov a znečisťovania verejných priestranstiev.

Ďurkovský novinárom povedal, že o svojich zámeroch, pripomienkach a návrhoch budú informovať vládu, príslušné ministerstvá a dotknuté organizácie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...