Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla

Na zaslanie pripomienok k zámeru spoločnosti s r. o. Fecupral rozšíriť prevádzku spaľovne odpadov na Jilemnického ulici v Prešove, majú účastníci konania čas do 25. júla. Proces v súvislosti so žiadosťou firmy na vydanie integrovaného povolenia na vybudovanie Nadregionálneho centra materiálového a energetického zhodnocovania odpadov prebieha na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach.

21. 07. 2009

V stanovisku občianskeho združenia Priatelia zeme – Spoločnosť priateľov zeme (SPZ), ktoré dnes zaslali TASR, sa uvádza, že zámer investora zvýšiť kapacitu spaľovne zo v súčasnosti povolených 1000 na 21.000 ton považujú za rizikový. V prípade úspešnej realizácie projektu by podľa SPZ vznikla v Prešove najväčšia spaľovňa nebezpečného odpadu na Slovensku.

Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanom SPZ v správe upozorňuje na skutočnosť, že investor podal žiadosť o povolenie, ale stále sa nevysporiadal s podmienkami, ktoré mu dalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okrem iného mal vypracovať tzv. zvozovú štúdiu, ktorá by zdôvodňovala potrebu takej veľkej spaľovne nebezpečných odpadov.

"Kapacity spaľovní nebezpečných odpadov na Slovensku nie sú naplnené ani v súčasnosti. Preto sa dá kapacita 21.000 ton nebezpečného odpadu logicky naplniť len dovozom odpadu zo zahraničia, " dodala Vrábľová.

V súvislosti s rizikami upozornili aktivisti SPZ aj na požiar, ktorý vypukol v areáli závodu v októbri minulého roka. Pri zvýšení kapacity spaľovne môže podľa nich dochádzať aj k zvýšeniu rizika havárie nielen v prevádzke, ale aj pri preprave odpadu.

Negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne na území Prešova prijala aj mestská samospráva. Prešovský primátor Pavel Hagyari už po zverejnení oznamu o začatí konania pre TASR uviedol, že zastupiteľstvo ho zaviazalo, aby k tomuto zámeru vydal záporné stanovisko, a toto rozhodnutie bude rešpektovať. Radnica podľa jeho vyjadrenia nie je proti výstavbe podobných zariadení, ktoré likvidujú odpad a pritom vyrábajú energiu, nemali by sa však budovať priamo v mestách a v blízkosti obytných zón.

Konateľ firmy Fecupral Štefan Hanigovský po začatí konania uviedol, že MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, podmienečne odporúča výstavbu a v súčasnosti ďalej prebieha proces vyplývajúci zo zákona. V súvislosti s požiarom pripomenul, že horel sklad papiera, plastov, skla a paliet v recyklačnom dvore, a nie spaľovňa, ako to nesprávne uvádzali niektoré médiá. Zároveň dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...