Pripomienky k rozšíreniu spaľovne Fecupralu možno podať do 25. júla

Na zaslanie pripomienok k zámeru spoločnosti s r. o. Fecupral rozšíriť prevádzku spaľovne odpadov na Jilemnického ulici v Prešove, majú účastníci konania čas do 25. júla. Proces v súvislosti so žiadosťou firmy na vydanie integrovaného povolenia na vybudovanie Nadregionálneho centra materiálového a energetického zhodnocovania odpadov prebieha na Inšpektoráte životného prostredia v Košiciach.

21. 07. 2009

V stanovisku občianskeho združenia Priatelia zeme – Spoločnosť priateľov zeme (SPZ), ktoré dnes zaslali TASR, sa uvádza, že zámer investora zvýšiť kapacitu spaľovne zo v súčasnosti povolených 1000 na 21.000 ton považujú za rizikový. V prípade úspešnej realizácie projektu by podľa SPZ vznikla v Prešove najväčšia spaľovňa nebezpečného odpadu na Slovensku.

Katarína Vrábľová z Centra pomoci občanom SPZ v správe upozorňuje na skutočnosť, že investor podal žiadosť o povolenie, ale stále sa nevysporiadal s podmienkami, ktoré mu dalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Okrem iného mal vypracovať tzv. zvozovú štúdiu, ktorá by zdôvodňovala potrebu takej veľkej spaľovne nebezpečných odpadov.

"Kapacity spaľovní nebezpečných odpadov na Slovensku nie sú naplnené ani v súčasnosti. Preto sa dá kapacita 21.000 ton nebezpečného odpadu logicky naplniť len dovozom odpadu zo zahraničia, " dodala Vrábľová.

V súvislosti s rizikami upozornili aktivisti SPZ aj na požiar, ktorý vypukol v areáli závodu v októbri minulého roka. Pri zvýšení kapacity spaľovne môže podľa nich dochádzať aj k zvýšeniu rizika havárie nielen v prevádzke, ale aj pri preprave odpadu.

Negatívne stanovisko k rozšíreniu spaľovne na území Prešova prijala aj mestská samospráva. Prešovský primátor Pavel Hagyari už po zverejnení oznamu o začatí konania pre TASR uviedol, že zastupiteľstvo ho zaviazalo, aby k tomuto zámeru vydal záporné stanovisko, a toto rozhodnutie bude rešpektovať. Radnica podľa jeho vyjadrenia nie je proti výstavbe podobných zariadení, ktoré likvidujú odpad a pritom vyrábajú energiu, nemali by sa však budovať priamo v mestách a v blízkosti obytných zón.

Konateľ firmy Fecupral Štefan Hanigovský po začatí konania uviedol, že MŽP SR vydalo záverečné stanovisko, podmienečne odporúča výstavbu a v súčasnosti ďalej prebieha proces vyplývajúci zo zákona. V súvislosti s požiarom pripomenul, že horel sklad papiera, plastov, skla a paliet v recyklačnom dvore, a nie spaľovňa, ako to nesprávne uvádzali niektoré médiá. Zároveň dodal, že pri vyšetrovaní sa nepotvrdilo samovznietenie materiálu a trestné stíhanie v tejto veci bolo prerušené.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.