Proces stavebného konania druhej etapy Nábrežnej komunikácie opäť rezonuje vo verejnosti

17. 07. 2002

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Proces práve prebiehajúcich stavebných konaní na krajskom a okresnom úrade, v ktorých sa rozhoduje o povolení a podmienkach výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove, opäť rezonuje vo verejnosti v podobe petície. Doteraz ju podpismi podporilo 401 Prešovčanov.

Keďže aj mesto Prešov je účastníkom konania, petičný výbor vyzýva primátora Juraja Kopčáka a ďalších kompetentných, aby podporili záujmy občanov Prešova pri výstavbe Nábrežnej komunikácie a pri riešení neúnosného vplyvu dopravy na obyvateľov ulíc Levočská, Obrancov mieru a ďalších v susedstve hlavného ťahu Košice-Poprad.

Pripomíname, že Nábrežná komunikácia má podľa projektovej dokumentácie tvoriť základný komunikačný systém mesta, má byť diaľničným privádzačom na diaľnicu D1 a pokračovaním ulice Obrancov mieru. Jej uvedením do prevádzky sa má vylúčiť doprava v ťahu Košice Poprad z ulíc 17. novembra, Šafárikova, Východná a Hollého. Vylúčená doprava sa má presunúť na ulice Levočská a Obrancov mieru, kde sa ešte viac zhoršia už teraz neúnosné životné podmienky obyvateľov.

"V stavebnom konaní je posledná možnosť, ako presadiť verejný záujem občanov a ovplyvniť celkové riešenie nových úsekov komunikácie tak, aby pri ich sprevádzkovaní nevznikla neúnosná situácia pre obyvateľov v ich okolí. Ide najmä o nadmerný hluk, exhaláty, vibrácie a ďalšie vplyvy dopravy, keďže diaľničný privádzač má viesť skrz-naskrz cez obytné zóny. Ešte pred začatím stavby je možné ovplyvniť povolenie. Každé neskoršie odstraňovanie dôsledkov bude ťažšie a oveľa drahšie," uvádza sa v petícii, ktorú verejnosti predložila trojica aktivistov, Richard D r u t a r o v s k ý, Róbert V i t k o v i č a Marek I v a n e c k ý.

"V Prešove žijem už 38 rokov. Bývam na ulici Obrancov mieru a musím potvrdiť, že hluk je niekedy neznesiteľný a už o 4.30 h ráno, keď prechádzajú kolóny kamiónov, sa nedá spať. Ako občan kvalifikujem tieto plány ako zločin voči stovkám ľudí, ktorí budú musieť v tomto prostredí žiť a vychovávať svoje deti," povedal nám Róbert Vitkovič.

Petičný výbor žiada mesto, aby sa aktívne zúčastnilo stavebných konaní a zvlášť starostlivo dozrelo najmä na splnenie hlukových a emisných noriem, elimináciu nežiadúcich vplyvov na životné prostredie, architektonické a urbanistické zosúladenie vedenia privádzača cez obytné zóny a sídlisko a v neposlednom rade aj na ochranu majetku občanov mesta a ich práv, ako aj na to, aby stavebné konanie prebiehalo v súlade so zákonom.

"Upozorňujeme na to najmä po skúsenostiach z minulého roku, keď sa investor už vtedy pokúsil získať stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. Povolenie bolo dokonca aj vydané, ale po odvolaniach občanov bolo zrušené ministerstvom dopravy, okrem iného pre mimoriadne závažné nedostatky v projektovej dokumentácii a v predložených dokladoch, na ktoré by v konečnom dôsledku doplatili iba občania Prešova," argumentujú ďalej a pripomínajú, že radnica a jej odborné útvary vtedy v stavebnom konaní dali oficiálne stanoviská v tom zmysle, že nemajú námietky k projektu a vydaniu stavebného povolenia. Osobitne podčiarkujú, že taký prístup vyvoláva priveľa otáznikov, na ktoré občania doteraz nedostali uspokojivú odpoveď.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...